palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Könyvadomány határon túlra pályázat

Kölcsey Alapítvány pályázatA Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket.

A Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat, szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényeinek megfelelően, és gondoskodik az adomány célbajuttatásáról.

A „Testvérkönyvtár” program keretében 2010-ben is lehet pályázatokat benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó szervezet nevét, címét, telefonját, számlaszámát.
  • A támogatandó partner nevét, címét, vezetőjének nevét, beosztását.
  • A testvérkapcsolat előzményeit, jellemzést tartalmazó rövid leírást (mekkora közösséget szolgál a könyvadomány).
  • Milyen saját erőt fordítanak a partner támogatására?
  • Nyertek-e más alapítványtól támogatást a korábbi esztendőkben?
  • Kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy a küldeményt célba juttatja, és az adományozott az átvételi elismervényével és a számlákkal elszámol folyó év december 31-ig.

A cégszerű aláírással és banki igazolással ellátott pályázatot május 31-ig, illetve szeptember 30-ig két példányban kell benyújtani az Alapítvány címére (Budapest, 1138, Róbert Károly krt. 20. VI. emelet 80. ajtó) ajánlott levélben.

Forrás: http://www.kolcseyalapitvany.fw.hu/