palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására

esza-pályázatokA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: Támogató), mint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § kc) pontja alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja, megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet alapján pályázatot hirdet „A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására”.

A pályázat kódja:
SZE-PR-10-2

Mire igényelhető támogatás?
Az Európai Év céljára 2010-ben mind az EU szintjén, mind az egyes tagállamokban, így Magyarországon is figyelemfelhívó programok indulnak. Az év során erősíteni kell a szegénységben és kirekesztettségben élők helyzetével kapcsolatos tudatosságot, elő kell segíteni, hogy eredményesen gyakorolhassák szociális, gazdasági, kulturális jogaikat, csökkenjenek az irányukba megfogalmazódó sztereotípiák és a megbélyegzés. Az Európai Év magyar Nemzeti Programja rögzíti az Év hazai prioritásait, témaköreit és üzeneteit. Az Európai Év három nemzeti prioritása: a politikai elköteleződés erősítése, a társadalmi tudatosság növelése és véleményformálás, valamint a szegénységben élő emberek társadalmi részvételének erősítése. Az Év tevékenységei – így ezen pályázati felhívás keretében megvalósuló programok is – ezeket a prioritásokat kell, hogy szolgálják.

Kik pályázhatnak?
Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű szervezetek, amelyek a pályázati útmutató 1. számú mellékletében leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Non-profit szervezetek:

  • Egyesület (KSH 52)
  • Egyesülés (KSH 591)
  • Egyház, egyházi intézmény (KSH 55)
  • Alapítvány (KSH 56)

Jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége (nem formális szervezet) is jogosult pályázatot benyújtani kötelezettségvállaló szervezet megjelölésével. A kötelezettségvállaló szervezetek kizárólag egyesületek (KSH 52), egyesülések (KSH 591), egyházak, egyházi intézmények (KSH 55), illetve alapítványok (KSH 56) lehetnek.

Jelen pályázatra nem pályázhatnak:

  • konzorciumok,
  • az Európai Év-hez kapcsolódóan korábban megjelent pályázati kiírásban (SZE-PR-10) támogatási szerződéssel rendelkező szervezetek

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

  • A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 34 000 000 forint.
  • A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.
  • A pályázaton legalább 300 000 forint, és legfeljebb 2 000 000 forint igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 1. számú melléklete tartalmazza.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
1. számú melléklet-EPER
2.számú melléklet-Fogalomtár
3.számú melléklet-Támogatható kiadások
4.számú melléklet-költségvetés szöveges indoklása
Logók

További információk az internetes pályázáshoz >>

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a szegenysegellen2010@esza.hu e-mail címen.

Forrás: ESZA KHT