palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KMOP-2010-3.3.4/A-Pályázat a fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányokhoz

umft pályázatA konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése.


Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A

Rendelkezésre álló forrás: a 2010. évben 167 millió Ft

A támogatott pályázatok várható száma: 4-10 db.

PÁLYÁZÓK KÖRE

  • Közoktatási és felsőoktatási feladatokat ellátó intézmények
  • Közoktatási és felsőoktatási feladatokat ellátó intézményeken kívül:
    • KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
    • NONPROFIT SZERVEZET

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
  • Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
  • Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása
  • Lakossági tanácsadó hálózatok (régiós hálózat, vagy országos hálózat közép-magyarországi régióban működő tanácsadó irodáinak) fejlesztése

Projekt területi korlátozása: A projekt megvalósulásának helyszíne kizárólag a Közép-Magyarországi régió lehet.

Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 95 %-a.
Központi költségvetési szerv pályázók esetén az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Az önerő mértéke
Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 5%-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani. Központi költségvetési szerv pályázók az önrész mértéke 0%.

A pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a közép-magyarországi régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni:

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1146 Budapest, Hermina út 17.

A pályázatok benyújtása (azaz az ajánlott postai küldemény vagy a gyorspostai küldemény feladása) 2010. augusztus 30-tól 2010. november 8-ig lehetséges.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

További információ:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
Tel.: 474-9560

Közreműködő szervezet: Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Címe: 1146 Budapest, Hermina út.17.
Tel.: 4 718 955
Fax.: 14718975
Honlap: www.kozpontiregio.hu
E-mail: proregio@proregio.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ