palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Mozgókép Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokMegjelent az NKA Mozgókép Szakmai kollégium felhívása (1) filmterv fejlesztés (játékfilm-/tévéfilm-forgatókönyvírás), (2) Filmterv fejlesztés (Animációs film képes-forgatókönyv (story board) és figuratervek készítése), (3) Dokumentumfilmek befejezése, (4) Ismeretterjesztő filmek előkészítése, (5) Filmes rendezvények és nagyrendezvények szervezése és (6) Filmklubok támogatása pályázati témákban.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet:

1. Filmterv fejlesztésre (játékfilm-/tévéfilm-forgatókönyvírás)

Altéma kódszáma: 1063

Pályázni lehet eredeti és adaptációs tervekkel, treatmenttel vagy máshol még nem pályáztatott első változatú forgatókönyvvel.  (Treatment: elbeszélő jelenetsor, jelenetről jelenetre leírt történet, de a jelenetek még nem kidolgozottak, nincsenek párbeszédek. Hossza játékfilm esetén 20-25, tévéfilm esetén 8-15 oldal. Forgatókönyv első változat: végig írt forgatókönyv, melyben még lehetnek vázlatos, jelzésszerű részletek.)

Pályázhatnak:

 • számlaképes magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval,
 • jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a forgatókönyvíró engedélyének csatolásával!)

Elszámolható költségek:

 • forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • A treatment, illetve a forgatókönyv első változata (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét.)
 • a szinopszis: max. 2 oldal (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyvíró/k/ rövid szakmai életrajza (5 példányban),
 • szerzői jogok igazolása (csak adaptáció esetén).

(A szakmai önéletrajzot a szinopszist  és a treatmentet  és/vagy elsőváltozatú forgatókönyvet példányonként összetűzve kérjük beküldeni!)

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

Rezsiköltség nem számolható el.

Megpályázható maximális összeg: 800 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további támogatási összeg csak abban az esetben kerül utalásra, ha a pályázó /lebonyolító a támogatás első részletével maradéktalanul elszámolt és azt az Elszámoltatási Osztály elfogadta, valamint ha a Mozgókép Szakmai Kollégium a benyújtott forgatókönyvet a bírálat során megfelelő színvonalúnak találta és az utalást jóváhagyta.
A kidolgozott forgatókönyv beadási határideje: 2011. július 30.

A pályázati felhívás e) pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés a) pontja.

2. Filmterv fejlesztésére (Animációs film képes-forgatókönyv (story board) és figuratervek elkészítésére)

Altéma kódszáma: 1063

Pályázni lehet 5-10 perces, önálló animációs filmek, vagy filmsorozatok képes forgatókönyvének és figuraterveinek elkészítésére. Előnyt élveznek azok az alkotások, melyek magyar irodalmi alapötletre épülnek, gyermekeknek szólnak.

Pályázhatnak:

 • számlaképes magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval,
 • jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a forgatókönyvíró engedélyének csatolásával!)

Elszámolható költségek:

 • forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a szinopszis (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a vázlatos story board és a figuraterv, amiből következtetni lehet a film képi világára (5 példányban és digitális formában /jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyv-készítő szakmai önéletrajza,
 • szerzői jogok igazolása (csak adaptáció esetén).

(A szinopszist,  a story boardot , a  figuratervet és  a szakmai önéletrajzot  példányonként összetűzve kérjük beküldeni!)

A megpályázható maximális összeg: 600 000 Ft

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

Rezsiköltség nem számolható el.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további támogatási összeg csak abban az esetben kerül utalásra, ha a pályázó/ lebonyolító a támogatás első részletével maradéktalanul elszámolt és azt az Elszámoltatási Osztály elfogadta, valamint ha a Mozgókép Szakmai Kollégium a benyújtott forgatókönyvet a bírálat során megfelelő színvonalúnak találta és az utalást jóváhagyta.
A kidolgozott forgatókönyv beadási határideje: 2011. július 30.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés a) pontja.

3. Dokumentumfilmek befejezésére

Altéma kódszáma: 1064

Pályázhatnak filmkészítők, minimum 50%-os elkészültségű dokumentumfilmekkel.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a film szinopszisa (5 példányban),
 • a már leforgatott anyagból készült max. 25 perces demo anyag, vagy az abból készült válogatás DVD-, vagy Blu-ray-formátumban (5 példányban),
 • a befejezési terv és annak részletes költségvetése  (5 példányban),
 • a film gyártási előzményeinek rövid összefoglalása,
 • egy televíziós szándéknyilatkozat a film bemutatásáról,
 • a mozgókép-szakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság NKA-nak címzett igazolását arról, hogy a pályázó a fenti eljárások megindítását a mozgóképszakmai hatóságnál kezdeményezte,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda határozatának másolata a filmelőállító mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásába történő felvételéről,
 • a filmes betétlap,
 • a szerzői jogi jogosultaknak a megfilmesítéshez, valamint a filmalkotás terjesztéséhez való hozzájárulása, illetve az erről szóló szerződés,
 • magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén igazolás arról, hogy a magyar filmelőállító rendelkezik a filmalkotás első eredeti negatívjának vagy sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjogával, illetve jogosult arról bemutatásra alkalmas műpéldányt készíteni.

Elszámolható költségek:

 • Forgatási költség (utazási költség, szállásköltség, fotózás költsége, kamerabérlet, rendező, operatõrök, hangmérnök, szerkesztő, technikus, tiszteletdíjára (járulékok nélkül), videó- és hangkazetták, fotó- és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),
 • Utómunka költség (tiszteletdíj: vágó, vágóasszisztens; zene, hangkeverés, keverés, laborköltség).

A megpályázható maximális összeg: dokumentumfilmenként  3 millió forint.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: az elkészült dokumentumfilm 1 példánya DVD-, vagy Blu-ray- formátumban

Dokumentumfilmes pályázatot a produkciós vállalkozás  – filmgyártó – adhat be a rendező ellenjegyzésével.
Ennél az altémánál (1064) egy filmgyártó cég összesen két pályázatot nyújthat be.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem számolható el.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 15.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a filmelőállító rendelkezik a filmalkotás – a támogatási igény összege nélkül számított – gyártási költségvetésének fedezetével.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.

4. Ismeretterjesztő filmek előkészítésére

Altéma kódszáma: 1070

Pályázni 30-55 perc hosszúságú filmek előkészítésére, szabad szerzői joggal rendelkező, korábban máshol még nem pályáztatott részletes, maximum 5 oldalas szinopszissal /témaleírás, vizuális koncepció/ lehet.

Pályázhatnak: A pályázatot a produkciós vállalkozás – filmgyártó – nyújthatja be a rendező ellenjegyzésével.
Elszámolható költségek:

 • szakértői díj, archív anyag átírás, jogdíj,
 • terepszemle költsége (utazás, szállás, fotózás),
 • előforgatás költsége (kamera bérlet, operatőr, hangmérnök, technikus, tiszteletdíja, járulékok nélkül, videó- és hangkazetták, fotó- és filmnyersanyag  vásárlása, szállítás)
 • anyaggyűjtés.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a szinopszis, filmterv /témaleírás, vizuális koncepció/max. 5 oldalon (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét)
 • előkészítési terv (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét),
 • forgatókönyv író szakmai önéletrajza (5 példányban)
 • előkészítési költségvetés (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét)

Egy rendező a jelen pályázati eljárásban legfeljebb 2 (két) tudományos-ismeretterjesztő film tervének fejlesztésére pályázhat.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem számolható el.

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

A megpályázható maximális összeg: 300 ezer forint/ pályázat.
Az NKA Mozgókép Kollégiuma támogatni kívánja a társadalom számára nélkülözhetetlen tudományos ismereteket feldolgozó, kulturális értéket hordozó tudományos-ismeretterjesztő filmek terveinek fejlesztését, és egy következő pályázatban a támogatott tervek gyártását.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: részletes beszámoló a film előkészítésének állapotáról,
előforgatási költségek elszámolása esetén néhány perces bemutató DVD-n az előfelvétel anyagából, vagy előzetes hangfelvételből összeállított anyag leírva vagy rögzítve.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés b) pontja.

5. Filmes rendezvényekre és nagyrendezvényekre

Altéma kódszáma: 1007

 • Támogatásban részesülhetnek a 2011. január 1.-2011. december 31-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.
 • Részösszegű támogatásban részesülhetnek a 2011. január 1.-2012. december 31-ig lebonyolításra kerülő filmes nagyrendezvények,
 • A 2012. évre tervezett – nem évenkénti gyakoriságú – nagyrendezvények előkészítésére pályázhatnak olyan, hagyományokkal és nemzetközi ismertséggel is rendelkező események, melyek teljes költségvetése meghaladja a 10 millió forintot.

Pályázhatnak: a fenti kritériumoknak megfelelő rendezvények szervezői.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése,
 • művészi és szakmai színvonala.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
 • a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
 • nemzeti filmhetek, nemzetiségi filmhetek
 • azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
 • a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Elszámolható költségek:

 • meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíj,
 • (terem) bérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • kiadványok nyomdaköltsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • nyilatkozat és dokumentáció a rendezvényre máshol elnyert állami támogatások összegéről,
 • Annak a pályázónak, aki 2010-ben az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumától rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem számolható el.

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.

A tervezett keretösszeg összesen: 30 millió Ft.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés g) pontja.

6.   Filmklubok támogatására

Altéma kódszáma: 1008

Támogatásban részesülhetnek a 2011. január 1.-2011. december 31. között  lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek megismertetését szolgáló, a filmről, mint saját nyelvvel rendelkező művészeti ágról történő gondolkodás és a filmet értő közönség kinevelése érdekében létrehozott  – filmklubok  szervezői, működtetői.
Pályázhatnak: a Filmklubok működtetői (csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett személy és szervezet.)

Elszámolható költségek:

 • vetítőterem bérleti díj,
 • megbízási díj, járulékok nélkül (előadók),
 • reklám- és propagandaköltség,
 • nyomdaköltség (műsorismertetők, kiadványok)

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a filmirodai nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat másolata,
 • a tevékenység részletes leírása, ideértve annak tervezett időbeni ütemezését,

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem számolható el.

Az elbírálás szempontjai:
A kollégium a pályázat elbírálása esetén megvizsgálja az adott tevékenység jelentőségét és várható filmszakmai hasznosulását, azok megfelelő indoklását, dokumentumokkal való alátámasztottságát. Előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik az előző évekből a filmklub működtetésében megfelelő referenciával rendelkeznek, vagy a pályázati cél megvalósításához saját, illetve külső forrást is be tudnak vonni.

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés max. 80%-a.

A tervezett keretösszeg összesen: 5 millió Ft

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: Részletes beszámoló a támogatott filmklubok megvalósult programjáról, előadóiról, látogatottságáról és a programhoz kapcsolódó kiadványok, reklámanyagok dokumentációja.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.

7. Gyermekfilmes szakkörök, fesztiválok támogatására

Altéma kódja: 1089

Támogatásban részesülhetnek a 2011. január 1.-2011. december 31. között, a 6-19 éves gyermekek számára indított filmszakkörök, ahol a gyerekek megtanulják a film nyelvén, képekben megfogalmazni érzéseiket, gondolataikat, és az őket körülvevő világot és a számukra szervezett gyermekfilm-fesztiválok, amelyekre a gyerekek által készített filmekkel lehet nevezni.

Pályázhatnak: a szakkörök és rendezvények szervezői.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése,
 • művészi és szakmai színvonala.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a többéves hagyományokkal bíró szakkörök, fesztiválok,
 • versenyeken, fesztiválokon helyezést elért diákokat felkészítő szakkörök,
 • azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
 • megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró szakkörök, rendezvények.

Elszámolható költségek:

 • meghívott előadó, szakkörvezető, zsűri tiszteletdíja,
 • (terem)bérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • reklám- és propagandaköltség

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • nyilatkozat és dokumentáció a rendezvényre máshol elnyert állami támogatások összegéről,

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát, 1 db DVD-n beküldött válogatást az elkészült, fesztivál esetén a díjnyertes filmekből.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem számolható el.

A tervezett keretösszeg összesen: 3 millió Ft

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés g) pontja.

A pályázatok 1 példányban
2011. január 10-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: www.nka.hu