palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA

nka_palyazatFelhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy az Európai Bizottság 2008. július 16-án elfogadta az új magyar filmszakmai támogatási rendszert, amelynek szabályait a 2008. évi XXXVIII. törvény illesztette be a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénybe. A pályázatok elbírálásakor a kollégium érvényesíti a törvény rendelkezéseit. Pályázni lehet: filmtervek fejlesztésére és filmes rendezvények és nagyrendezvények lebonyolítására.

1. Filmterv fejlesztésére (játékfilm, tévéfilm forgatókönyvírására) (Altéma kódszáma: 1063)

Pályázni lehet
eredeti és adaptációs tervekkel, treatmenttel vagy máshol még nem pályáztatott első változatú forgatókönyvvel.  (Treatment: elbeszélő jelenetsor, jelenetről jelenetre leírt történet, de a jelenetek még nem kidolgozottak, nincsenek párbeszédek. Hossza játékfilm esetén 20-25, tévéfilm esetén 8-15 oldal. Forgatókönyv első változat: végig írt forgatókönyv, melyben még lehetnek vázlatos, jelzésszerű részletek.)

A treatmentet, illetve a forgatókönyv első változatát 5 példányban kell benyújtani, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét.

Pályázhatnak:

 • számlaképes magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval,
 • jogi személyek (a forgatókönyvíró engedélyének csatolásával!)

Elszámolható költségek:

 • forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a szinopszis: max. 2 oldal (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyvíró(k) rövid szakmai életrajza (5 példányban),
 • szerzői jogok igazolása (csak adaptáció esetén).

(A szinopszist  a szakmai önéletrajzot és a treatmentet  és/vagy első változatú forgatókönyvet példányonként összetűzve kérjük beküldeni!)

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

Rezsiköltség nem számolható el.

Megpályázható maximális összeg: 1 200 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további támogatási összeg  csak abban az esetben kerül utalásra, ha a pályázó /lebonyolító a támogatás első részletével maradéktalanul elszámolt és azt az Elszámoltatási Osztály elfogadta, valamint ha a Mozgókép Szakmai Kollégium a benyújtott forgatókönyvet a bírálat során megfelelő színvonalúnak találta és az utalást jóváhagyta.
A kidolgozott forgatókönyv beadási határideje: 2010. július 30.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés a) pontja.

2. Filmterv fejlesztésére  (animációs film képes forgatókönyv (story board) és figuratervek elkészítésére) (Altéma kódszáma: 1063)

Pályázni lehet 5-10 perces, önálló animációs filmek, vagy filmsorozatok képes forgatókönyvének és figuraterveinek elkészítésére. Előnyt élveznek azok az alkotások, melyek magyar irodalmi alapötletre épülnek.

Pályázhatnak:

 • számlaképes magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval,
 • jogi személyek (a forgatókönyvíró engedélyének csatolásával)

Elszámolható költségek: forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a szinopszis (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a vázlatos story board és a figuraterv, amiből következtetni lehet a film képi világára (5 példányban és digitális formában /jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyv-készítő szakmai önéletrajza,
 • szerzői jogok igazolását (csak adaptáció esetén).

(A szinopszist,  a story boardot , a  figuratervet és  a szakmai önéletrajzot  példányonként összetűzve kérjük beküldeni!)

A megpályázható maximális összeg: 600 000 Ft

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

Rezsiköltség nem számolható el.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további támogatási összeg csak abban az esetben kerül utalásra, ha a pályázó/ lebonyolító a támogatás első részletével maradéktalanul elszámolt és azt az Elszámoltatási Osztály elfogadta, valamint ha a Mozgókép Szakmai Kollégium a benyújtott forgatókönyvet a bírálat során megfelelő színvonalúnak találta és az utalást jóváhagyta.

A kidolgozott forgatókönyv beadási határideje: 2010. július 30.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés a) pontja.

3. Filmes rendezvényekre és nagyrendezvényekre (Altéma kódszáma: 1008)

 • Támogatásban részesülhetnek a 2010. január 1.–2010. december 31-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.
 • Részösszegű támogatásban részesülhetnek a 2010. január 1.–2011. december 31-ig lebonyolításra kerülő nagyrendezvények, melyeknek programjai döntően filmhez kapcsolódnak.
 • A 2011. évre tervezett – nem évenkénti gyakoriságú – nagyrendezvények előkészítésére pályázhatnak olyan, hagyományokkal és nemzetközi ismertséggel is rendelkező események, melyek teljes költségvetése meghaladja a 10 millió forintot.

Pályázhatnak: a fenti kritériumoknak megfelelő rendezvények szervezői.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése,
 • művészi és szakmai színvonala.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
 • a település (város, kistérség) életében jelentős művészeti rendezvénysorozat filmes rendezvényei,
 • a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
 • nemzeti filmhetek, nemzetiségi filmhetek
 • azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
 • a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Elszámolható költségek:

 • meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíjai,
 • (terem-) bérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • kiadványok nyomdaköltsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • nyilatkozat és dokumentáció a rendezvényre máshol elnyert állami támogatások összegéről,
 • Annak a pályázónak, aki 2009-ben az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumától rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem számolható el.

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés g) pontja.

A kollégium egyik altémában sem ír elő nevezési díjat és kötelező önrészt.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. január 22-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA