palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium pályázatai

2009 március 13-án lejár a NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium pályázatának beadási határideje. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!

Pályázati témakörök:
1.    Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
Az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft.
2.    Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására
Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.
Az igényelhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.
3.    Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.
4.  Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
A pályázat  beadási határideje: 2009. március 13
(NKA)