palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Rendkívüli tanóra megtartására a határon túli magyarsággal kapcsolatosan

Pályázati felhívás „Rendkívüli tanóra” megtartására a 10-11. osztályban a határon túli magyarsággal kapcsolatosan. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Titkársága a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának közreműködésével közoktatási pályázatot hirdet középiskolások számára a határon túli magyarság életének jobb megismerésének érdekében rendkívüli osztályfőnöki/történelem/irodalom/földrajz vagy egyéb tanórák megtartására1. A pályázat célja:

Ösztönözni a magyar diákokat, hogy jobban megismerjék a határon túli magyarság életét és kultúráját, a témában elmélyítsék ismereteiket rendkívüli osztályfőnöki, történelem, irodalom földrajz vagy egyéb tanóra keretében.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázni jogosultak a magyarországi középiskolák 10. és 11. osztályai. Iskolánként több osztály is pályázhat, de azt az egyes iskoláknak kell elküldeniük.

3. A pályázatok benyújtása, határidő:
•    A pályázatokat kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
•    A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a pályázatot lebonyolító Balassi Intézet Pályázati Iroda címére kell eljuttatni (1519 Budapest, Pf. 385), továbbá elektronikusan a viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címre. A borítékon tüntessék fel: „Rendkívüli tanóra”.
•    A határidőn túl postára adott pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
•    A pályázat postára adási határideje: 2009. április 5.
•    A pályázat megvalósításáról amatőr videofelvétel készítendő, amelynek benyújtási határideje 2009. június 19. A felvételt tartalmazó CD-t meg kell küldeni a Balassi Intézet címére (1519 Budapest, Pf. 385).
•    Videofelvétellel kizárólag azok az osztályok pályázhatnak, amelyek az Óraterv díjkategóriában nem értek el helyezést.
4. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
•    A pályázó iskola, illetve osztály rövid bemutatása (maximum 1 oldal)
•    Óraterv: a tanórák programjának tartalmi és szakmai részletezése (maximum 2 oldal)
5. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai:
•    Pályázni olyan óratervvel lehet, amely legalább két tanóra keretében külön-külön bemutatja a különböző a hazánkkal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország, Ausztria) élő magyarok helyzetét.
•    Mivel legalább két tanóra megtartásával lehet a pályázatra jelentkezni, ezért a pályázat megvalósításáról küldött videofelvételnek tartalmaznia kell egy-egy részt minden megtartott tanóráról.
•    A zsűri döntésénél figyelembe veszi a megtartandó órák számát is.
•    A zsűri az Óraterv kategóriában az alapján dönt, hogy a pályázat:
o    mennyire szolgálja az adott rendkívüli tanóra a határon túli magyarság jelenlegi életviszonyainak, társadalmának, irodalmának, történelmének jobb megismerését
o    mennyiben újszerű a témakör bemutatása
o    milyen metodikai kreativitást mutat az óraterv
•    A zsűri a Megvalósítás kategóriában az alapján dönt, hogy a pályázat:
o    milyen sikerrel ismertette meg a diákokat a témával
o    illetve mennyire tudta felkelteni az érdeklődést a határon túli magyarok iránt
6. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat elbírálásában külön díjkategóriát jelent az óraterv és a megvalósítás.

Óraterv díjkategória:
A pályázatokat előzetesen zsűriző bizottság tagjai a KMKF Titkársága és az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága által kijelölt szakértők. A szakmai zsűri az óratervek alapján a legjobbnak ítélt 10 pályázatot a KMKF Kulturális és Oktatási Albizottsága elé terjeszti, amely az óraterv kategóriában a végső döntést meghozza. Az Albizottság a 10 előterjesztett pályázat közül a határon túli magyarok élethelyzetének, történelmének, irodalmának megismerését legjobban szolgáló 5 pályázatot díjazza.
A pályázat elbírálásáról 2009. május 1-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük a KMKF és az OKM honlapján is.
A rendkívüli órákat 2009. május 4. és június 12. között kell megtartaniuk az iskoláknak. Mind az öt díjazott óratervet benyújtó osztály rendkívüli osztályfőnöki, történelem, irodalom, földrajz vagy egyéb tanóráinak egyikére – előzetes egyeztetés alapján – ellátogatnak a zsűri tagjai.

Megvalósítási díjkategória:
A megvalósulási díjkategória győztes pályázatát a megtartott rendkívüli tanórákról készülő, minimum 10, maximum 15 perces amatőr videófelvétel alapján a zsűri választja ki. A megvalósítási díjról 2009. július 1-jén határoz a zsűri, amely az értesítés határideje is egyben.

7. Díjazás:

A legjobb öt pályázatot benyújtó osztály diákjai ünnepélyes díjátadón vesznek részt a Magyar Országházban. A díjátadóra előreláthatólag 2009 szeptemberében kerül sor, a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának éves plenáris ülésével egy időben.
1.    díj: 100 000 forint
2.    díj: 80 000 forint
3.    díj: 70 000 forint
4.    díj: 60 000 forint
5.    díj: 50 000 forint
Megvalósítási díj: 50 000 forint

Az összegek kizárólag kulturális programok megvalósítására, azokon való részvételre használhatóak fel.

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Titkársága
Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága