palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás projektmenedzsereket keres

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás projektmenedzsereket keres Tatabányára, a szlovák-magyar határterület nyugati részén 2018 és 2022 között megvalósuló Kisprojekt Alap feladatai ellátásához.

A tatabányai székhelyű Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (RDV ETT) ezennel kiválasztási eljárást hirdet meg.

Pozíció: a Kisprojekt Alap projektmenedzsere a programterület nyugati részén

A Kisprojekt Alap (a továbbiakban KPA vagy Program) olyan eszköz, amelynek célja az alacsonyabb költségvetéssel rendelkező projektek megvalósítása. A KPA-projektek költségvetése minimum 20 000, legfeljebb 50 000 Euró. A Kisprojekt Alap két ernyőprojekten keresztül valósul meg.

Az 1. prioritási tengely keretén belül támogatja a „Természet és kultúra“ (PA1) turizmust, kultúrát, környezetvédelmet, illetve a kisebb beruházásokat érintő projektjeit, míg a 4. prioritási tengely alapján a „Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása“, vagyis az állampolgárok beruházási elemek nélküli projektjeinek támogatása (PA4) a cél.

Az RDV ETT felelős a Kisprojekt Alap irányításáért a programterület nyugati részén, tájékoztatást nyújt a potenciális pályázók számára, tanácsadási munkát végez a kérvények kidolgozása során, támogatja a pályázók tevékenységét a projekt befejezésének végéig, továbbá hozzájárul a Monitoring Albizottság munkájának végrehajtásához. A szervezet feladatai közé tartozik a KPA általános koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, műszaki és adminisztratív irányítás, a nyilvánosság informálásának biztosítása, projektfejlesztés és -kiválasztás. Az RDV ETT tevékenységeinek meghatározása: végső jelentés-értékelés; KPA felhívások és kiegészítések elkészítése; értekezletek, workshopok és információs napok szervezése; a projektekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása és a kiválasztási folyamatban való részvétel; a határokon átnyúló partnerek adatbázisának kezelése és a KPA honlap frissítése; az albizottság munkáját támogató adminisztratív feladatok ellátása (pl. a dokumentumok, határozatok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítése); a Program monitoring rendszerének frissítésében való együttműködés (beleértve a rendszerbe történő adatbevitelt is).
A személynek, aki ezen pozícióra pályázik, rendelkeznie kell megfelelő képesítéssel és tapasztalattal ezen a területen (lásd a hirdetés egyéb részein).

Pozíció: Projektmenedzser

A munkakör általános leírása:

A projektmenedzser feladata a pályázati felhívások elkészítése, a benyújtott projektjavaslatok minősítése, értékelő jelentések kidolgozása a támogatott projektek megvalósításáról, az ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, továbbá tanácsadás a Kisprojekt Alaphoz kapcsolódó pályázatok adminisztratív és tartalmi követelményeit illetően.

Feladatok:

 • pályázati felhívások előkészítése és összehangolása;
 • a Program kézikönyvének elkészítése, a belső iránymutatások folyamatos fejlesztése;
 • támogatás és tájékoztatás nyújtása a pályázók részére a pályázatok elkészítése során (beleértve a partnerségek előmozdítását és a projektek költségvetési szempontjait);
 • projektértékelésben való részvétel a jóváhagyott KPA kézikönyvek alapján;
 • tanácsadás a kiválasztott projektek és a vezető partner kapcsán;
 • jelentések értékelése és összegyűjtése valamennyi projekt megvalósítása során;
 • tanácsadás nyújtása a projektpartnerek számára időbeli csúszás vagy a projekt tevékenységeinek megváltozása esetén;
 • dokumentumok és anyagok elkészítése a KPA Monitoring Bizottság döntéseihez;
 • KPA-t népszerűsítő programok, események szervezésének támogatása;
 • műhelyek, információs napok, konferenciák és más, KPA-t támogató rendezvények (pl. jogosultsági kritériumok és pénzügyi eljárások bemutatása) szervezésében való részvétel és az azokon való megjelenés;
 • aktív részvétel más támogató tevékenységek megvalósításában (pl. a KPA Monitoring Bizottság ülései, események és fórumok a potenciális partnerek megkeresésére);
 • együttműködés a KPA kommunikációs stratégiájának végrehajtásában;
 • részvétel a weboldal, promóciós anyagok, szórólapok, brosúrák és egyéb kiadványok készítésében;
 • jelentések, éves jelentések, jegyzőkönyvek, pénzügyi statisztika és statisztikai értékelések előkészítése; KPA mutatók ellenőrzése a KPA Monitoring Bizottság számára; Közös Technikai Titkárság, Irányító és Nemzeti Hatóság, Európai Bizottság találkozóinak szervezésében való részvétel;
 • a szükséges projektdokumentáció elkészítése (jegyzőkönyvek, jelentések stb.);
 • a programfelügyeleti rendszer fejlesztésének és működtetésének, illetve a KPA pénzügyi felügyeletének támogatása;
 • tematikus jelentések készítése a KPA előrehaladásáról és pénzügyi teljesüléséről
 • a KPA vezetésével kapcsolatos egyéb tevékenységek és feladatok végrehajtása;
 • hatékony és konstruktív partnerség kialakítása és fenntartása KPA-ban részt vevő különböző szereplőkkel (nemzeti, regionális és helyi szinten);
 • a projektek végrehajtása során, illetve a KPA-ban részt vevő különböző szereplők közötti hatékony és gyors információáramlás biztosítása;
 • felelősségvállalás a KPA projektek szerződéseinek kidolgozásáért;
 • a KPA irányításából származó egyéb releváns tevékenységek végrehajtása;
 • a visszatérítendő, jogosulatlan költségek rögzítése;
 • helyszíni ellenőrzések
 • a Program képviselete a KPA által érintett szervezetek különböző társadalmi eseményein és műhelyein;
 • az RDV ETT képviselete belső eseményeken (pl. a Monitoring Bizottság ülésein)

A pozíció betöltéséhez szükséges követelmények:

 • egyetemi képesítés (II. fokozat);
 • legalább két év tapasztalat az EU által társfinanszírozott projektek vagy programok irányításában (előnyt jelent a határokon átnyúló együttműködés területén);
 • a csapatmunkára való készség alapvető fontosságú (a pozíció magába foglalja egy kis csapatba való beilleszkedést, illetve a kollégáknak való segítségnyújtást, beleértve az adminisztratív és gyakorlati feladatokat is);
 • angol nyelvtudás szóban és írásban, illetve a programterület legalább egy nyelvének (magyar vagy szlovák) anyanyelvi szintű ismerete (mindkét nyelv ismerete előny)

A kiválasztási eljárás során figyelembe vett előnyök:

 • a programterület ismerete;
 • jártasság a határokon átnyúló együttműködésekben;
 • a programterület mindkét nyelvének (magyar és szlovák) ismerete;
 • igényes nyelvhasználat szóban és írásban egyaránt;
 • a támogatások végrehajtásában való tájékozottság;
 • tapasztalat és törekvés nemzetközi környezetben való munkavégzés terén, különböző adminisztratív gyakorlattal;
 • megoldási javaslatok tervezésére való képesség a projektekhez és a programmenedzsmenthez kapcsolódó határokon átnyúló igazgatási eljárásokat illetően;
 • számítógépes ismeretek – mesterfokú felhasználó: MS Office (Excel, Word és PowerPoint, Outlook és Internet);
 • analitikus, kreatív gondolkodásmód, problémák rugalmas megoldására való készség;
 • a szociális hálózatokkal és webes hírcsatornákkal kapcsolatos munka ismerete;
 • széles spektrumú és kontextuális gondolkodás;
 • fogalmi gondolkodás;
 • kiváló kommunikációs és moderátori készségek, kommunikáció közönség előtt (pl. konzultáció, bemutató);
 • nyitottság és csapatmunkára való hajlam;
 • magabiztos fellépés;
 • részletesség, pontosság;
 • szervezési készségek;
 • önállóság, a munka tervezése és megszervezése;
 • rugalmasság;
 • képesség arra, hogy szoros határidőkön belül vállalja a személyes felelősséget a minőségi eredmények eléréséhez;
 • túlórákra való hajlandóság szükség esetén;
 • utazási hajlandóság a program, illetve Európa területén.

Munkakörülmények: Határozott idejű (legfeljebb 2022 júniusáig tartó) teljes munkaidős állás, a magyar jogszabályok szerint.
A munkakezdés tervezett időpontja: azonnal, illetve megegyezés szerint.
Bérezés: versenyképes fizetés.
A munkavégzés helye: Tatabánya, Magyarország, illetve Dunaszerdahely, Szlovákia. Kérem, tüntesse fel, hol (melyik városban) szeretne dolgozni.

A pályázati űrlapok benyújtásának határideje: folyamatosan

A jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtaniuk:

 •  angol és magyar vagy szlovák nyelvű motivációs levél, melybe kérem, tüntesse fel, hol (melyik városban) szeretne dolgozni;
 • fotóval ellátott szakmai önéletrajz magyar és/vagy szlovák nyelven (Europass formátumú);
 • a legmagasabb iskolai végzettséget (de akár szakmai gyakorlatot és nyelvismeretet) igazoló okirat fénymásolata;
 • a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához, illetve tárolásához.

Ezen dokumentumok a jelentkezők értékelésének alapját képezik a kezdeti kiválasztási szakaszban. E szakasz sikeres befejezése esetén a kiválasztott jelölteket személyes beszélgetésre hívjuk.

A jelentkezést ajánlott levélben vagy futárral kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Rába – Duna – Vág ETT
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
Magyarország
A borítékra kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Kiválasztási eljárás“ – NEM FELNYITNI!“

Letölthető dokumentumok

 • RDV_pozícia_Programový manažér_SK
 • RDV_projekt menedzser_HU

A jelentkezőknek a megadott határidőig elektronikus formában is szükséges elküldeniük önéletrajzukat és motivációs levelüket az alábbi e-mail címre: director@rdvegtc.eu .

Azon jelöltek, akik teljesítik az álláshirdetésben leírt feltételeket, személyes beszélgetésre kapnak meghívást. Az állásinterjú időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legalább 7 nappal az interjú előtt írásban vagy telefonon értesítést kapnak.