palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kutatói ösztöndíj Bécsbe

A bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíj pályázata a közös közép-európai múlt, illetve az osztrák-magyar kapcsolattörténet általános elméleti, forrásfeltáró és forrásfeldolgozó kutatások végzésére.

Pályázók köre

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.

Pályázni két kategóriában lehet:

CoHu1 – ÖSZTÖNDÍJ TAPASZTALT KUTATÓKNAK
A korhatár (kiutazáskor): 35 év felett
Az ösztöndíjak időtartama: 1-2 hónap

CoHu2 ÖSZTÖNDÍJ FIATAL KUTATÓKNAK
A korhatár (kiutazáskor): legfeljebb 35 év
Az ösztöndíjak időtartama: 2-4 hónap

Az ösztöndíj összege 150 000 HUF/hónap.

Letölthető dokumentum

 

Az online pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • szakmai önéletrajz
  • részletes munkaterv magyarul
  • Collegium Hungaricum előzetes fogadólevele
  • 2 db ajánlólevél (két tudományosan elismert ajánlótól, aláírással, pecséttel és/vagy fejléccel ellátva)
  • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • a tervezett kutatáshoz szükséges nyelvtudás igazolása (legalább B2-es szintű német állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű német nyelvtudást tanúsító bizonyítvány
  • másolata, ha a kutatott terület sajátosságaiból következően más idegen nyelvre van szükség, ennek ismeretét is bizonyítványmásolattal kell igazolni)
  • publikációs jegyzék

Pályázati határidő: 2018. december 17., hétfő 23.00 óra

Bővebb információ

ELÉRHETŐSÉGEK

Collegium Hungaricum
ifj. Dr. Bertényi Iván
ivan.bertenyi.ch@gmail.com
ivan.bertenyi@collegiumhungaricum.at

Collegium Hungaricum Wien
Telefon: 06-1-237-1300/140
A-1020 Wien Hollandstrasse 4.
www.collegium-hungaricum.at

Tempus Közalapítvány
Felsőoktatási Egység
office@collegiumhungaricum.at
Csányi Zsófia pályázati referens
1438 Budapest 70, Pf. 508
e-mail: zsofia.csanyi@tpf.hu
Telefon: +43-1-214-0581-203
www.scholarship.hu
www.tka.hu