palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Európai együttműködési projektek támogatására

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség pályázati felhívása. A pályázók a 2019-ben kezdődő kulturális projektjeik megvalósításához a kisebb vagy a nagyobb együttműködési projektek megvalósítására nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatok benyújtási határideje mindkét kategóriában 2018. december 11. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint).

Az európai együttműködési projektek támogatásának legfontosabb célkitűzései az alábbiak:

 • az európai kulturális és kreatív ágazatok országhatárokon átívelő és nemzetközi szintű működőképességének támogatása, a kulturális és kreatív alkotások országhatárokon átívelő forgalmának elősegítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek országhatárokon átívelő mobilitásának előmozdítása;
 • a közönségépítés támogatása a közönség megszólításának új, innovatív módszereivel, valamint a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az Unión belül és kívül, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, a fiatalokra, a fogyatékossággal élőkre és az alulreprezentált csoportokra;
 • az innováció és a kreativitás támogatása a kultúra területén, például új üzleti modellek kipróbálásával és a más ágazatokba begyűrűző, innovatív hatás ösztönzésével.

E célkitűzések elérése érdekében a fellépés a következő prioritásokra összpontosul:

 • a művészek és szakemberek országhatárokon átívelő mobilitásának előmozdítása annak érdekében, hogy képesek legyenek a nemzetközi együttműködésre, és karrierjük nemzetközi szintre emelésére;
 • a közönségépítés támogatása az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz, illetve az európai anyagi és eszmei kulturális örökséghez való hozzáférés javításának révén, valamint a kulturális alkotásokhoz való hozzáférés kiterjesztése a gyermekekre, a fiatalokra, a fogyatékossággal élőkre és az alulreprezentált csoportokra;
 • a kapacitásépítés támogatása a kulturális ágazatok új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodelljeinek kidolgozásához, fejlesztéséhez és teszteléséhez való innovatív viszonyulás révén, különös tekintettel a digitális átállásra, valamint a kulturális szakemberek új készségeinek fejlesztése;
 • a kultúrák közötti párbeszéd bővítése, a közös uniós értékek és a kölcsönös megértés támogatása, más kultúrák tisztelete, ami hozzájárul a migránsok és menekültek társadalmi beilleszkedéséhez;
 • a kulturális örökség európai évének fényében a közös történelem és értékek tudatosítása, valamint a közös európai térséghez tartozás érzésének megerősítése.

Támogatható résztvevők és országok

A következő országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló, 1295/2013/EU rendelet 8. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:

 • a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult 28 uniós tagállam, tengerentúli országok és területek5;
 • az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;
 • az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
 • a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
 • az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

A projektvezetőnek a pályázatok benyújtási határideje időpontjában legalább 2 éve jogi személyiséggel kell rendelkeznie, és bizonyítani kell tudnia a jogi személyként való fennállását.

Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.

Támogatható projektek
A Kultúra alprogram nem támogat pornográf, rasszista vagy erőszakot pártoló projekteket.
A projekt méretétől, szükségleteitől, jellegétől, célkitűzéseitől és prioritásaitól függően a pályázónak el kell döntenie, hogy az 1. kategóriában – Kisebb léptékű együttműködési projektek – VAGY a 2. kategóriában – Nagyobb szabású együttműködési projektek – indul-e.

Ennek következtében a projektvezető e pályázati felhívás keretében nem nyújthat be két pályázatot.

Egy projekt minden esetben csak egy kategóriában nyújtható be.

A támogatható projektek emellett:

 • mindkét kategóriában legfeljebb 48 hónapos időtartamúak lehetnek (támogathatóság időtartama);
 • a kisebb léptékű együttműködési projektek (1. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 200 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 60%-át teheti ki; továbbá az 1. kategóriába tartozó projektekbe egy projektvezetőt és legalább további két partnert kell bevonni, akiknek a bejegyzett székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. A projektvezető vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie.
 • a nagyobb szabású együttműködési projektek (2. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 2 000 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 50%-át teheti ki; továbbá a 2. kategóriába tartozó projektekbe egy projektvezetőt és legalább további öt partnert kell bevonni, akiknek a bejegyzett székhelye legalább hat különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. A projektvezető vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie.
 • Egy szervezet csak EGY folyamatban lévő, támogatott, 2. kategóriába tartozó projektben lehet projektvezető. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kiválasztják, a folyamatban lévő, 2. kategóriába tartozó projekt projektvezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatban lévő támogatott projekt és a megpályázott projekt támogathatósági időszaka között ne legyen átfedés.

Támogatható tevékenységek
A tevékenységek mindkét projektkategória esetében 2019. szeptember 1. és december 15. között kezdődhetnek meg. A tevékenységek semmilyen esetben nem kezdhetők meg a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírása előtt.

A projekt maximális időtartama 48 hónap mindkét projektkategória esetében.

Költségvetés
A pályázati felhíváshoz előirányzott teljes költségvetés becsült összege 44 659 800 millió EUR.
A kisebb léptékű együttműködési projektek (1. kategória) megfelelő képviseletének biztosítása érdekében 17,8 millió EUR indikatív keretösszeget (a fellépés teljes költségvetésének ±40%-a) erre a célra kell elkülöníteni.
Figyelembe véve az Európai Bizottság szakpolitikáit és prioritásait, a kisebb léptékű együttműködési projektekre elkülönített összeg mintegy 25%-át a migránsok és menekültek társadalmi integrációjára összpontosító minőségi projektekre kell fordítani.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

Letölthető dokumentum

call_notice_eacea_34_2018_coop_2019_081018_hu

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat az online pályázati rendszer és űrlap (e-űrlap) segítségével kell a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) benyújtani, és azoknak legkésőbb 2018. december 11-én, közép-európai idő szerint déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) be kell érkezniük.

Bővebb információ: Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA);
Weboldal: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en