palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázat

nka_pályázatA Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet: 2010. július 1-jétől 2011. június 30-ig megvalósuló irodalmi táborok, fesztiválok, konferenciák vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Altéma kódszáma: 2608

Magas színvonalú irodalmi rendezvények lebonyolításának támogatására a programot megrendező jogi személy nyújthat be pályázatot.

Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, olvasás-népszerűsítési programok támogatására az NKA Márai-programjának keretei között kerül sor, tehát ilyen rendezvényeket jelen pályázat keretében nem támogatunk.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a tervezett rendezvény részletes leírását
  • a programok időpontját és helyszínét
  • programonkénti részletes költségvetést (amennyiben egy pályázaton belül több rendezvényre pályázik, a tervezett költségek mellett az NKA-tól igényelt összeget is jogcímenként kell feltüntetni)
  • ha vannak, az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre

  • tiszteletdíj és annak járulékai,
  • szállásköltség,
  • útiköltség,
  • bérleti díj, (helyiség, eszköz, stand)
  • szállítási költség,
  • reklám- és propagandaköltség.

A pályázat adatlapján kötelező kitölteni a saját erőforrásra és a várható bevételekre vonatkozó részeket.

Az elbírálás szempontjai: A kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi rendezvényeket, amelyek a magyar irodalom működésében hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben megújulónak is mutatkoznak. Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar irodalom nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem piaci célúak.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
25 millió forint.

Pályázati adatlapot elkészíteni
a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. május 28-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: NKA