palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi Szakmai Kollégium pályázat

nka_pályázatA  Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet szakmai díjakban részesült társulatok számára új színházi produkciók létrehozására, VAGY a díjnyertes produkciók továbbjátszására, utaztatására. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.


A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Altéma kódszáma:
1317

Pályázni a 2010. szeptember 1.–2011. május 31. között bemutatásra kerülő produkciókkal, illetve a két időpont között realizálódó utazási vagy továbbjátszási tervvel lehet.

Pályázhatnak azok a társulatok, amelyek 2010-ben az alábbi színházi fesztiválokon a szakmai zsűri döntése alapján valamelyik előadásukkal díjat nyernek:

 • Alternatív Színházi Szemle (3 díjazott)
 • Bábszínházak X. Találkozója (3 díjazott)
 • Gyermekszínházi Biennálé (3 díjazott)
 • Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja (1 díjazott)
 • Pécsi Országos Színházi Találkozó (2 díjazott)
 • VIDOR Fesztivál (1 díjazott),

valamint azok a társulatok,
amelyek a Kritikusok 2010. évi szavazásán a következő kategóriákban díjat kapnak:

 • legjobb előadás
 • legjobb rendezés
 • legjobb zenés/szórakoztató előadás
 • legjobb független színházi előadás
 • legjobb gyerekelőadás

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be! A pályázó társulat pályázatonként csak egy produkció létrehozására vagy a díjazott produkció(k) továbbjátszására, utaztatására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • külföldi utazás esetén a meghívólevelet,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

Új produkció színrevitele esetén:

 • művészek tiszteletdíjára,
 • szerzői, fordítói honoráriumra,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre.

Továbbjátszás, utaztatás esetén:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők)
 • megbízási díjra (fordítói, tolmács),
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra,
 • bérleti díjra,
 • pr-költségre.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti azt a pályázó társulatot, amelynek

 • előadását, vagy előadásait több szakmai zsűri is díjazta,
 • tagjait a pályázati körbe bevont alkalmakon egyéni díjakkal is jutalmazták.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • Új produkció színrevitele esetén: a bemutatott produkció elemzését, a produkciós költségvetés bemutatását, a produkció utóéletének felvázolását, valamint a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó, minimum 1 db fotó a bemutató közönségéről, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.).
 • Továbbjátszás, utaztatás esetén: a továbbjátszással/vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 50 millió forint.

Elnyerhető támogatás maximum
5 millió forint.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).
Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A _ _ _ _ N _ _ _ _ ) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázatok 1 eredeti példányban nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának postacímére. H–1388 Budapest, Pf. 82).

Beadási határidő:

a)
a Bábszínházak X. Találkozóján
Gyermekszínházi Biennálén
Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
Pécsi Országos Színházi Találkozón díjazott társulatok számára: 2010. július 30.

b)
az Alternatív Színházi Szemlén
a VIDOR fesztiválon
Kritikus szavazáson díjazott társulatok számára: 2010. október 30.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: NKA