palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában: (1. ) Alkotói támogatás új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élőszínház kapcsolatának erősítése céljából; (2. ) Kis költségvetésű, a színház műfaji határait tágító és formai megújítását célzó előadások létrehozására, teatrális események és tematikus kisfesztiválok megtartására.

A támogatás forrása
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

1. Alkotói támogatás új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élőszínház kapcsolatának erősítése céljából
Altéma kódszáma: 1302

Pályázhatnak: magánszemélyek

A pályázatok elbírálásakor, valamint a benyújtott kéziratok értékelésekor az NKA Színházi Szakmai Kollégiuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

A kéziratok elkészítésének időszaka: 2010. november 1.–2011. november 1.

Az altémára tervezett keretösszeg mindösszesen: 6 millió forint

Ismert szépprózai művek és filmforgatókönyvek színpadi adaptációjára támogatás nem igényelhető!

A megpályázható összeg: 600.000 Ft
A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy, ebből kidolgozott jelenetet,
 • együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvű színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, amelynek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • pályakezdő drámaírók,
 • írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
 • azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

2.  Kis költségvetésű, a színház műfaji határait tágító és formai megújítását célzó előadások létrehozására, teatrális események és tematikus kisfesztiválok megtartására
Altéma kódszáma: 1317

Pályázhatnak:

 • az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó, VI. kategóriában regisztrált társulatok, (Amennyiben a nyilvántartásba vett szervezet nem szerepel az Előadó-művészeti Iroda internetes oldalán, úgy a nyilvántartásba vételi és besorolást igazoló határozatot a pályázathoz csatolni kell!)
 • a projekt megvalósítására szerveződő művészeti alkotóközösségek (jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok).

A projektek elkészítésének időszaka: 2010. szeptember 20.–2011. május 31.

Az altémára tervezett keretösszeg mindösszesen: 18 millió forint

A pályázható összeg: maximum 1 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a projekt részletes leírását (szerző neve, mű címe, leírása),
 • alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • rendező szándéknyilatkozatát,
 • a bemutató helyszínét, időpontját,
 • a bemutatóhely befogadó nyilatkozatát,
 • a fesztivál programtervét.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek: az innovatív megoldásokat kereső és bemutató alkotók és szervezetek.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára,
 • szerzői, fordítói honoráriumra,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a projekt elemzését, a produkció utóéletének felvázolását (előadásszám, helyszínek, fotó-, videódokumentáció stb.),
 • a bemutatott előadással, műsorral kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.)

A pályázatok 1 példányban 2010. október 19-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: http://www.nka.hu