palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZAT

nka_palyazatA Táncművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. április 1. és 2011. április 1. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) új produkcióik megvalósítására. (Altéma kódszáma: 1517)

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a produkciók kísérleti jellegűek, és új értékeket kívánnak felmutatni,
 • a produkciók alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra, tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 60 millió forint.

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) már bemutatott produkcióinak forgalmazására. (Altéma kódszáma: 1518)

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek a pályázatában szerepel, hogy a befogadó hely milyen mértékben járul hozzá a bemutatásra kerülő produkció költségeihez.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást (bemutató művészek, művészeti együttesek pályázata esetén)
 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját,
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó intézmény pályázata esetén)

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 12 millió forint.

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére. (Altéma kódszáma: 1503)

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

4. Rendező szervezetek jelentős külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására. (Altéma kódszáma: 1524)

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • szerzői jogdíjakra,
 • fény- és hangtechnika költségekre,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségekre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására. (Altéma kódszáma: 1504)

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • díszletre, jelmezre, kellékre,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • csoportos étkeztetésre (maximum az igényelt támogatás 10%-a),
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét
 • forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint.

6. Határon túli magyar hivatásos művészek, művészeti táncegyüttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) produkcióinak magyarországi bemutatására. (Altéma kódszáma: 1532)

Pályázatot csak határon túli hivatásos művészek, művészeti együttesek, szervezetek nyújthatnak be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • szállításra,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:  A befogadó intézmény szándéknyilatkozatát.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

7. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására. (Altéma kódszáma: 1508)

A pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be.
Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cég mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint.

8. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy DVD-n történő megjelentetésére. (Altéma kódszáma: 1512)

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai kiadvány értéke
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:
Hagyományos megjelentetés esetén
* szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
* szerzői jogdíjakra
* fordítói, lektorálási honoráriumra,
* szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
* nyomdai előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:
o szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
o képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
o korrektúra
* nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,
* csomagolás)

DVD-n történő megjelentetés esetén
* szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
* szerzői jogdíjakra
* fordítói, lektorálási honoráriumra,
* szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
* előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:
o szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
o képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
o korrektúra
* gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
* borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
* csomagolás).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát,
 • 2 db nyomdai árajánlatot,
 • DVD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a./ A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b./ Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.
***

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.
***

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban 2010. február 12-ig beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a  327-4445 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.
Táncművészeti Szakmai Kollégium

Forrás: NKA