palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyertes pályázatok bemutatása: Győri Tudáspark, képzési és kutatási bázis a jármű- és közlekedésipar számára

umft pályázatA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése értelmében a győri Széchenyi István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.3.1 konstrukciója keretében közel 6,5 milliárd Ft támogatásban részesül. A három éves egyetemfejlesztési projekt támogatási szerződését márciusban írták alá a támogató szervezet és az egyetem képviselői. A fejlesztés közel 7 milliárd Ft-os összköltségvetésből valósul meg, melyhez a kormány európai uniós keretből 95 %-os támogatást ad, s amelyhez az egyetem önerőként mintegy 360 millió Ft-ot társít.

Győr hosszú távú AUTOPOLIS stratégiájában kihívásként fogalmazta meg, hogy 2015-re gyártóhelyből fejlesztési központtá kíván válni. Ennek egyik legfontosabb eszköze a Széchenyi István Egyetemen megvalósított fókuszált kapacitásépítés, hisz a Nyugat-Dunántúli Régióban megtelepült, egyre inkább tudás intenzív tevékenységet folytató gazdasági szereplők által támasztott új kihívások a felsőoktatási intézménynél is közvetlenül jelentkeznek.

Az egyetemfejlesztési projektek célhierarchiájának csúcsán a regionális versenyképesség fokozása áll, melynek kulcsa elsősorban az innovációs készség és a K+F+I potenciál fejlesztése. A megvalósítani tervezett beruházások biztosítják a hatékony, kétirányú tudásáramlást az üzleti szféra és az oktatás között, elősegítve a humán erőforrás folyamatos, adaptív megújítását, valamint az intézmény képzési kínálatának piacorientáltságát, kutatási tevékenységének fokozott nemzetközi integrációját.

tudaspark2

A Széchenyi István Egyetem projektjének célja egy szolgáltató, gazdasági környezetével magas szinten együttműködni képes, környezete és a változások felé nyitott felsőoktatási intézmény kialakítása, ennek érdekében oktatási, kutatási potenciáljának, valamint vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése. A projekt célterülete a régió számára központi jelentőségű járműipar, illetve az ehhez kapcsolódó fenntartható közlekedés témaköre.

A fejlesztések súlypontjai:

–      a műszaki képzés fejlesztése, az egyetem tudáspotenciáljának jelentős fokozása;

–      az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése;

–      a gazdaság szereplőinek tudományos és K+F támogatása a vállalati és regionális versenyképesség fokozása érdekében;

–      célzott infrastrukturális és műszerezettségbeli kapacitásépítés, egyetemi és piaci szolgáltatások megindítása:

–      integráció hazai és nemzetközi tudáshálózatokhoz.

A projekt keretében az évtizedek óta elmaradt beruházások pótlásaként – a kor technológiai követelményeit kielégítve – épülnek ki az egyetemen folyó műszaki képzéshez kapcsolódó oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységeknek helyet adó infrastruktúrák. A fejlesztések – a régió vállalati igényeivel összhangban – több mint 85%-ban műszaki területen történnek. A konkrét fejlesztési elemek alábbiakban foglalhatóak össze:

I.       Új-Tudás-Tér Oktatási és Közösségi Tér (összes terület: 6240 m2, tervezett bekerülési költség: 2,9 Mrd Ft): elsődleges célja az egyetemi tudományos képzés, valamint szakképzés- és oktatásfejlesztési funkciók koncentrálása az egyetem új központi épületében, a funkciók közti interakció és kommunikáció fokozása az erőteljesebb szinergiahatások kihasználása érdekében. Elemei:

–          EduTECH Mérnök-továbbképzési és Szakképzés-fejlesztési Módszertani Központ;

–          Nemzetközi Oktatásfejlesztési Központ;

–          Műszaki Doktori Iskolák Központja;

–          Hallgatói Szolgáltatások Központja;

–          Digitális Médiaközpont;

–          Aula (leválasztható előadó térrel), Exkluzív tárgyaló, Jegyzetbolt, Büfé, Gyermekmegőrző, Parkoló zárt biciklitárolóval

–          Kapcsolódó beruházásként egy meglévő egyetemi épületben belső felújítás elvégzése, melynek célja – a hallgatói szolgáltatások részeként – egy hallgatói kulturális centrum létrehozása.

II.     INNO-Share Regionális Tudástranszfer Központ (összes terület: 6280 m2, tervezett bekerülési költség: 2,8 Mrd Ft):az egyetem hallgatói, oktatói, valamint a jelentős K+F+I tevékenységet folytató vállalatok, vállalkozások, tudományos szervezetek és személyek számára kínál technológiai és információs háttértámogatást, melyek közül a legfontosabbak a technológiai transzfer tevékenység és a tanácsadás. Elemei:

–          Digitális és hagyományos Műszaki Tudástár (összességében ~300 fős kapacitás);

–          Műszaki Információs Központ: PATLIB Iparjogvédelmi Tanácsadó Központ és Információs Bróker Szolgáltatás Központja;

–          Egyetemi Tudásmenedzsment Központ;

–          Könyvesbolt és kávéház (INFO-CAFE)

–          Gyermekmegőrző

III.  UNI-INNO Műszaki K+F Eszközpark és Technológia Transzfer Tér (tervezett bekerülési költség: 1,2 Mrd Ft): kiépül egy országosan is ismert és elismert, a vállalatok igényeit kielégítő, ezáltal maximálisan kihasznált laborbázis, jelentős mértékben hozzájárulva egyrészt a hallgatók gyakorlatorientált képzésének megvalósulásához, másrészt az egyetem tudományos munkájának továbbviteléhez, az egyetemi-vállalati kutatási projektek elmélyítéséhez. Elemei:

–          K+F eszközfejlesztések és az ehhez kapcsolódó labor átalakítások, felújítások;

–          A laborépületben található nagyelőadó terem multifunkciós technológia transzfer térré történő átalakítása.

Az infrastruktúra-fejlesztési projekt keretében az egyetem kiemelt figyelmet szentel az intelligens épület kialakítása szempontjainak. Ennek lényeges elemei például az épületekbe beépített multifunkciós, audiovizuális eszközök, berendezések, továbbá – az Educatio Kht. által koordinált központi programhoz kapcsolódóan – a kártyarendszer egységes bevezetése. Az építési munkálatok során egyben kiemelt figyelmet kap az akadálymentesítés elve.

tudaspark