palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Öntsd formába! formatervezői pályázat

A Concrete by Giacotti a WAMP szakmai támogatásával formatervezői pályázatot hirdet. A friss magyar márkát azzal a céllal hozták létre, hogy a cég innovatív megoldásokat kínáljon a látszóbeton széleskörű alkalmazására az építészet és belsőépítészet minden területén. Az alapítók szándéka, hogy minőségi, a nemzetközi porondon is versenyképes, mégis elérhető árú beton termékekkel szerepeljenek a piacon, s olyan területeken is elfogadottá tegyék ennek az anyagnak alkalmazását, ahol annak jelenléte még nem terjedt el. „Feladatunknak érezzük, hogy megmutassuk, hogy a beton felhasználásával olyan elképzelések valósíthatók meg, amelyek exkluzivitásuknak köszönhetően a luxus érzetével ajándékoznak meg, ugyanakkor mindenki számára elérhetők.”  A Concrete by Giacott hosszútávú elképzelései között sorozattermékek, többek között bútorok piacra vitele is szerepel. A folyamatos megújulás érdekében szívesen adnak lehetőséget tehetséges és elhívatott fiataloknak, hogy megismerkedjenek a betonnal, és megvalósítsák ötleteiket elképzeléseiket.

A pályázat célja a látszóbeton felhasználási területeinek szélesítése, olyan piacképes használati tárgyak létrehozása, amelyek alkalmasak a sorozatgyártásra, ergonómiai szempontból átgondoltak és valós funkcióval bírnak. Az alapítók olyan tárgyakat várnak, amelyek igényes kialakításúak, formabontók, innovatívak, ugyanakkor magukban hordozzák a Concrete by Giacotti legfontosabb jellemzőit: a fiatalos lendületet, a nyitottságot és az egyediségre való törekvést is. A pályázat kiírói hosszútávú együttműködésben gondolkodnak, a közös munka a pályázókkal reményeik szerint nem ér véget az eredményhirdetéssel, hanem közös termékfejlesztésben együttgondolkodásban folytatódik.

A pályázat tárgya

Betonból készíthető, kereskedelmi forgalomba hozatalra alkalmas kiemelkedő színvonalú termékek, termékcsoportok létrehozása. A benyújtandó tervekben szereplő tárgyaknak alkalmasnak kell lenniük a sorozatban történő előállításra is. A beton önmagában és más anyagokkal kombinált formában is alkalmazható. A felhasználható egyéb matéria lehet például fa, üveg, textil vagy fém, de a beton dominanciája alapkövetelmény. Az anyagtársítások kompatibilitása minden esetben vizsgálandó.

Az építészetben, belsőépítészetben nincs még egy anyag, amely szinte minden területen megállja a helyét, felhasználási lehetősége sokrétű, izgalmas, kihívásokkal teli. A beton könnyen formálható, rendkívül tartós anyag. Hozzáértő designerek kezében arra is képes, hogy finoman megmunkált tárgyak képében öltsön testet. Az illesztésmentességet biztosító öntéses technológia óriási tervezői szabadságot kínál, a folyamatosan fejlődő speciális adalékoknak, felületkezelési, csiszolási és színezési metódusoknak köszönhetően pedig a tárgyformálás területén is egyre komolyabb szerepet követel magának.

A beton különleges adottságai révén könnyen felveszi az öntőforma mintázatát, felületének minőségét, magában hordozva a variációs lehetőségek szinte végtelen tárházát. Lehet természetes lyukacsos, vagy mesterségesen strukturált felületű, amely bármilyen mintázatot képes lenyomatként megjeleníteni (még akár egy levél erezetét is). A csiszolás és más felületkezelési eljárások során matt és „tükörfényes” felszínű felületek is kivitelezhetők. A színek tekintetében is meglepően széles a paletta, hiszen különféle kémiai eljárásokkal, rétegelési technikákkal további alternatívák kísérletezhetők ki. Az egyetlen korlátot az anyag súlya jelentheti, amit már a tervezési fázisban érdemes számításba venni. A beton térbeli megjelenéséne kulcsa a zsaluzat. Ezt a megszilárdult betonról el kell távolítani, ez a kivitelezhetôség módjait is befolyásolja.

A pályázat részeként, üzemlátogatás és konzultációk keretében megismerhetőek lesznek az anyagok és a gyártási háttér, a szerszámozás és az előállítás egyéb körülményei, s a döntős pályázók személyesen is részt vesznek a kivitelezési szakaszban.

A pályázók köre

A pályázaton azon természetes személy, vagy személyek csoportja, továbbá minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nonprofit társaság vehet részt, amely vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Csoportos pályázat esetén egy pályázó legfeljebb egy csoportban vehet részt. Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a kiíró.

Egy pályázó több kategóriában is indulhat, ez esetben azonban kategóriánként elkülönülten és eltérő cím alatt kell pályázatait benyújtania. Egy pályázatban egy kategórián belül maximum 3 pályamű nyújtható be.

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát nem sérti. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a jelen kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a bíráló bizottság döntésének, továbbá tudomásul veszik, hogy a bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A pályázók tudomásul veszik, hogy a kiíró a benyújtott pályamunkák felett tulajdonjogot szerez, amennyiben a kiíró valamelyik pályázatot megvalósításra érdemesnek találja és a termék többszörözését kis és nagykereskedelemben történô forgalmazását kezdeményezi, abban az esetben pályázóval külön jogi megállapodást köt. Pályázó minden esetben köteles a kiíró írásbeli engedélyét kérni a mû más személy általi felhasználására és gyártására.

A pályázat beküldésével a pályázó beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába. A beadott terveket és azok anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül a pályázat kiírója a nyilvánosság előtt bemutathatja.

Az érvényes pályázati részvétel feltétele a pályázati lap hiánytalan kitöltése.

Pályázati kategóriák

Bútorok

A kategóriában olyan elemes bútorcsalád tervezése a feladat, amelynek darabjai szabadon variálhatóak egymással, s ennek eredményeképpen egy eltérő funkcióval rendelkező tárgy jön létre. Az értékelésnél kiemelt fontossággal bír, hogy a tervezendő termék, mind funkcionálisan, mind esztétikailag, mind ergonómiailag átgondolt, valamint két személy által mozgatható legyen.

Az anyaghasználatot tekintve a beton meg kell, hogy jelenjen, de természetesen izgalmas, innovatív anyagtársítások lehetségesek. A rendszereknél jelezni, kell, hogy kültéri vagy beltéri, ipari, lakossági vagy közösségi felhasználásra ajánlott.

Képzőművészeti alkotások

A képzőművészeti kategóriába várunk – minimum 40x40cm, maximum 100x100cm-es – viszonylag síkban tartott – minimum 2 cm, maximum 10 cm táblavastagságú – betonból készült alkotásokat, amelyek önmagukban is központi szerepet képesek betölteni egy adott térben.

Előnyt jelent, ha a beadott munka magában hordozza a sorolhatóság lehetőségét is, s akár dekoratív falpanelként, belsőépítészeti elemként is értelmezhető.  A témaválasztás szabad, bármilyen faktúra, struktúra, szín és felületi játék alkalmazható az attraktív végeredmény érdekében. Egyetlen kritérium a mozgathatóság: egy-egy elem súlya maximum 60kg lehet.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat jeligével ellátott borítékban várjuk, amely a következőket tartalmazza:

1. C5-ös külön boríték jeligével ellátva, amely tartalmazza:

 • kitöltött és aláírt Adatlapot
 • cégek esetén egy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot
 • kitöltött és aláírt szerzôi jogi nyilatkozatot

2.  A4 méretű mappába rendezve, nyomtatva, valamint CD/DVD jeligével ellátva, amely tartalmazza:

 • termékleírást, koncepciót, mûszaki leírást (doc vagy rtf formátumban, minimum 800 maximum 1500 leütés terjedelemben)
 • nyomtatott vagy szabadkézi technikával készített maximimum 3db A3-as méretű tabló digitalizált változatát: maximum 5MB méretű JPG formátumban (kis felbontás)
 • ezen felül egy, maximum 25 MB méretû, 300 dpi felbontású PDF formátumban lementett verziót (nagy felbontás)

A pályázatot postai úton kell benyújtani a 2045 Törökbálint, Damjanich u. 17. címre.

A pályázat benyújtásának ideje a  feladási bélyegző dátuma. A borítékon és a mappán szerepelnie kell a jeligének.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat beadásának határideje:  2012. szeptember 3. 24.00

A pályázat kétfordulós. A döntőbe kategóriától függetlenül a legkiemelkedőbb tíz pályamunka kerülhet be. A bíráló bizottság által kiválasztott munkák kivitelezésére lehetőséget biztosít a Concrete by Giacotti. Erre az alkotóknak négy nap áll rendelkezésükre a márka törökbálinti bemutatóteremében, a Giacotti szakértői csapatának közreműködésével, segítségével. A döntőbe jutók 2012. szeptember 12-ig kapnak értesítést. A döntősök számára a kiíró 2012. szeptember 17-21. között személyes konzultációs lehetőséget biztosít, ezt követően a pályázók személyes részvételével kezdődik a kivitelezési folyamat.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK

 • a termék valós felhasználhatósága,
 • innovatív formavilág, innovatív technológiák alkalmazása
 • megvalósíthatóság, gyárthatóság
 • újszerû anyag- és formakezelés
 • kulturális értékek közvetítése
 • tervezői következetesség, precizitás,
 • környezettudatosság,
 • ergonómiai szempontok figyelembe vétele,
 • a prezentáció összképe, minősége, érthetősége,
 • az elkészült pályamû és a beadott tervek közötti koherencia

Érvénytelen a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be;
 • amely hamis adatot tartalmaz;
 • ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően nem regisztrált;
 • ha a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek.

A bíráló bizottság a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek és ez a pályázat érdemi elbírálását nem teszi lehetővé.

A kiíró a megvalósításra érdemes és alkalmas pályamûvek alkotóival – megállapodás esetén – felhasználási szerzôdést köt, melyben igényt tart a korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználás jogára.

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli. A bíráló bizottság összetételét a kiíró 2012. szeptember 3– ig teszi közzé a www.giacotti.com oldalon.

DÍJAZÁS

A pályázat lezárásaként – kategóriáktól függetlenül – két nyertes kerül kihirdetésre.

A két helyezett együttesen 300.000 Ft pénzdíjazásban részesül.

 • 1. helyezett:   200.000 Ft
 • 2. helyezett:   100.000 Ft

A pénznyereményeken kívül a legjobb pályázatok értékes különdíjban is részesülhetnek!

Eredményhírdetés

 A második fordulóba jutottak értesítése 2012. szeptember 12-ig történik.

A konzultáció és a kivitelezési szakasz 2012. szeptember 17-21. között. A pályamunkák kivitelezése a pályázók személyes részvételével zajlik

A bíráló bizottság a második forduló nyerteseiről szóló döntését 2012. október 5-én hirdeti ki. Az eredményt a kiíró 2012. október 6-án teszi közzé honlapján, melyről a pályázók e-mailben és telefonon is értesítést kapnak.

A kiíró a pályázati díjakat az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül kifizeti.

KIÁLLÍTÁS

A legjobbnak ítélt 10 pályamunkát a kiíró a Design Hét Budapest programsor részeként egy kiállítás keretén belül a nagyközönségnek is bemutatja.