palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest más szemmel grafikai pályázat

A Magma galéria grafikai pályázatot hirdet „Budapest más szemmel” című témában. A galéria Budapest belvárosában elsősorban a fiatalabb korosztály ízlését kiszolgáló, „gyárthatóság és funkcionalitás” elvét szem előtt tartó tárgyakat árusít. Az üzletben található tárgyak között megtalálható erőt képviselnek a mai magyar, fiatal tervezők munkái. Cél, hogy eme friss gondolkodású és nyitott magyar iparművészeket nemcsak hogy megismerje, de otthonába is vigye az erre igényes közönség.

Témamegjelölés

Olyan grafikai munkákat várunk, amelyek a magyar és a budapesti élet jellegzetességeiről mutatnak tükröt könnyed, humoros és közérthető kivitelben a közönség számára.

A pályamunkák

 • magyar(os) szokásokat, életképeket, mozzanatokat, szimbólumokat jelenítsenek meg a vásárlókat megmosolyogtató formában,
 • újszerű, eredeti ötleteken alapuljanak, amelyek eltérnek a már megszokott és gyakran használt népművészeti motívumoktól és pozitív asszociációt keltsenek a nézőben,
 • elbíráláskor előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik eredeti, szokatlan megközelítésmóddal, sajátos látásmóddal, közérthető és ötletes formában ábrázolják a témát.

Szempontok

 • humorosság – a grafika (és a felirat) keltsen pozitív benyomást a vásárlóban, legyen ötletes, kedves, akár megmosolyogtató és közérthető
 • eredetiség – új ötleteket szeretnénk a piacra vinni és nem a meglévőket ismételni
 • eladhatóság – szeretnénk, ha a mind a külföldi turisták mind a hazai lakosság körében eladható grafikák születnének
 • verbális elemek – amennyiben a munkák verbális elemeket is tartalmaznak, kérjük azokat magyarul és angolul is megjeleníteni
 • sokszorosítás – adott pályaművek eredeti grafikaként és számozott nyomatként is értékesítésre kerülhetnek

 Formai követelmények

 • Fekete – fehér és színes grafikákat várunk.
 • Vonalrajzos, skicces jellegű rajzoktól a színes grafikákig mindenre kíváncsiak vagyunk.
 • A tervek lehetnek hagyományos és elektronikus grafikák is.
 • Amennyiben valamely pályamunka felhasználásra kerül, annak kérni fogjuk a vektorgrafikus változatát.
 • A nyertes pályaművek alapján készült termékeket kis mennyiségben – akár számozott példányszámban – gyártatjuk le és kerülnek a galériában árusításra.

Technikai követelmények

 • A terveket elektronikus formában, e-mailen várjuk: magmalak@gmail.com
 • File formátum: pdf. és jpg. min.72 pdi felbontásban

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2012. augusztus 15.

Jelentkezők: A pályázatra képzőművészek, iparművészek, tervezőgrafikusok, formatervezők és más iparművészeti ágak képviselőinek munkáit várjuk, de mások jelentkezését is szívesen látjuk, akik éreznek magukban kellő tehetséget és lelkesedést.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Jelentkezési lap

Pályamunkák beadásának feltétele

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik és a pályázó munkája nem kerül elbírálásra, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti mások szerzői jogát.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet. A pályamunka több műből is állhat és azok kapcsolódhatnak egymáshoz.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag határidőre történő, megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati lap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

A leadott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kitöltött jelentkezési lapot is, amit kérünk pontosan és olvashatóan kitölteni!

A nyertes pályamunkák díjazása

A beérkezett pályaművek közül a zsűri által kiválasztott nyertesek pályamunkájának számozott példányait, valamint a grafikát ábrázoló más terméket az alkotó művész nevének feltüntetésével árusítjuk a Magma galériában, valamint internetes megjelenést biztosítunk a hg.hu, a designguide.hu, a stil.blog.hu, valamint a manzard.cafe.hu oldalakon. A művész által készített grafikákat ábrázoló áruk, termékek eladása után a nyertes pályázó 15% jutalékban részesül.

A folyamatosan beérkező tervek a Magma galéria facebook oldalán követhetőek lesznek.

Értékelés – zsűrizés

A pályamunkákat a Magma Galéria zsűrije bírálja el: Martinkó József design-újságíró, Lukács Gabriella iparművész, Vesztergom Ádám építész.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a munkája kiválasztásra kerül akkor a pályázati anyagához fűződő szerzői jogait átruházza a Cogitatus Kft.-re. Ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített szerzői mű (terv, motívum, felirat) bármilyen formában a Cogitatus Kft. által felhasználásra kerüljön. A Cogitatus Kft. jogában áll a szerzői mű előre meghatározott példányszámban történő reprodukálására, valamint kiadványaiban, hirdetéseiben, honlapján egyéb internetes és nyomtatott felületen tetszőleges formában történő megjelenítésére.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja, mely a szerzői jog kitételeire nem vonatkozik.

Esetleges kérdéseiket a magmalak@gmail.com email címre küldjék el. Tárgy megjelölésben kérjük feltüntetni a “kérdés – grafikai pályázat” címet.