palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ösztöndíj média témában alkotói támogatásra

Kapcsolódj be a közvetítésbe! Havi 200 000 Ft értékű alkotói támogatás hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára média témában.

Pályázati cél: Az alkotói támogatás célja, hogy hátrányos helyzetű/roma fiatalok ismeretet szerezzenek a média világában, hozzájárulva ezzel a fiatal, leendő roma értelmiségi személyes és szakmai fejlődéséhez, az identitásuk megerősítéséhez.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Részletek:

 • „Média világának” megismertetését az MTVA – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a budapesti székhelyén biztosítja.
 • Az alkotói időszak alatt a támogatásban részesített pályázó köteles együttműködni az MTVA-val a gyakorlat megszerzése céljából, továbbá köteles az MTVA által meghatározott időben és gyakorisággal (hetente 4 alkalommal, alkalmanként 10 órában) a gyakorlat helyszínén megjelenni.
 • A támogatás folyósítása – időarányosan – havi rendszerességgel történik.
 • Az MTVA a támogatott gyakorlaton való rendszeres részvételéről háromhavonta igazolást állít ki az EMET – NKA Igazgatósága része.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft a miniszteri keretből.

Igényelhető támogatás: 200.000 Ft/fő/hónap, maximum 2.400.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 449102/83

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be 18 és 30 év közötti, legalább középfokú végzettséggel rendelkező magánszemély

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie:

 • magyar állampolgárság,
 • magyarországi lakóhely,
 • büntetlen előélet,
 • hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át,
 • roma származás előnyt jelent.

Pályázat benyújtására nem jogosult: Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban/alkotói támogatásban (az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül a támogatási időszak alatt.

Finanszírozás módja: költségvetési támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

A támogatási időszak első három hónapjára esedékes támogatás összege havonta támogatási előlegként kerül átutalásra a támogatott részére. A további támogatási részletek kiutalását az EMET NKA Igazgatósága az MTVA által kiadott igazolást követően kezdeményezi. Az Igazolásnak tartalmaznia kell a támogatott médiagyakorlaton való rendszeres részvételét.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 2000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Miniszteri pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kiíró nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: alkotói támogatás

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. június 7., éjfélig lehet.

Feltöltendő mellékletek:

 • önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány,
 • igazolás médiaismeretről/a médiában eltöltött gyakorlatról, amely az elbírálásánál előnyt jelent,
 • idegennyelv-tudást igazoló dokumentum (pl. nyelvvizsga bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány), amely az elbírálásánál előnyt jelent,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat hátrányos helyzetről,
 • egyéb dokumentum (pl. önkéntes nyilatkozat roma származásról),
 • nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 • számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázó szakmai alkalmassága (médiában szerzett eddigi ismerete),
 • a pályázó céljai, motivációs levelének tartalma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • társalgási szintű, idegen nyelvtudás,
 • legalább alapfokú médiaismeret és/vagy legalább egy hónapos médiagyakorlat,
 • roma származás.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: a pályázati program megvalósulásáról szóló maximum 3 oldal terjedelmű szöveges összefoglalót, az alkotói támogatás ideje alatt a médiumoknál szerzett tapasztalatok alapján készült szakmai anyagokat (interjúk, riportok, hang- és képfelvételek stb.) postai úton, digitális adathordozón az EMET NKA Igazgatósága postacímére.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4322-es, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.