palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat az első világháború hőseinek központi emlékhelye kialakítására

elsovhemlekmuAz Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság ötletpályázatot ír ki az első világháború hőseinek központi emlékhelyének elhelyezésére, kialakítására és megformálására. A nyílt pályázatra építészeti és képzőművészeti ötleteket, lehetséges megoldásokat várnak.

Az ötletpályázat tárgya: Az első világháború hőseinek központi emlékhelye elhelyezésére, kialakítására és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása.

Az ötletpályázat célja: Javaslattétel, az első világháború centenáriumához kapcsolódóan Magyarország összes első világháborús hősi halottjának emléket állító, Budapesten létrehozandó, központi, emlékhely lehetséges helyszínére, valamint a pályázó által fenti feladat megvalósítása érdekében legjobbnak tartott építészeti, illetve képzőművészeti megoldások kidolgozása és bemutatása.

Az ötletpályázat jellege, formája

a) Az ötletpályázat jellege: nyílt
b) Az ötletpályázati eljárás formája: „A” típusú ötletpályázat (jelen kiírásban a Kiíró a szövegösszefüggéstől függően használja mind a „tervpályázat”, mind az „ötletpályázat” megnevezéseket; a két megnevezés között jelen kiírás szempontjából különbség nincsen.
c) Az ötletpályázat: titkos

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn, így különösen nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság
  • résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
  • résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel (ide nem értve Kiírót) áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
  • résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

 

Az ötletpályázati kiírás minden dokumentuma egyszerű regisztráció után mindenki számára ingyenesen elérhető 2016. március 24-ig, ezáltal téve lehetővé a lehető legszélesebb körű részvételt, egyúttal a legalkalmasabb, legkifejezőbb ötleteknek teret adva.

A Pályázat díjazása

 • A pályaművek díjazására és megvételére (bruttó) 20.000.000,- Ft áll rendelkezésre
 • A díj legnagyobb összege: (bruttó) 8.000.000,- Ft
 • A megvétel legkisebb összege: (bruttó) 300.000,- Ft

A közönségszavazás során legtöbb szavazatot szerző pályamű (bruttó) 2.000.000,- Ft. értékű közönségdíjban részesül, amelynek kihirdetésére az ötletpályázat eredményének nyilvános ismertetésével egyidejűleg kerül sor.

A Pályázati határidők:

A pályaművek postára adásának határideje: 2016. március 24.

A pályázati oldal elérhetősége: Ötletpályázat az első világháború hőseinek központi emlékhelyének kialakítására