palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására

A  Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma  támogatásával pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a nevelőszülői családokat  és  örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családokat támogassa, és lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.
 
A program alapvető célja, hogy a  szociálisan rászoruló  nevelőszülői családok,  illetve  örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok  részére támogatást nyújtsunk  a pályázók tulajdonában, használatában  lévő lakóházak/lakások komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési, a fenntartási/üzemeltetési (rezsi) költségeket csökkentő munkálatok és beruházások elvégzéséhez.
Az Alapító által e célra biztosított keretösszeg  20  millió forint, melyből a pályázatonként elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft.
Pályázhatnak: Szociálisan rászoruló  nevelőszülő, valamint örökbefogadott gyermeket nevelő szülő, aki  az általa tulajdonolt, illetve  hosszú távú (legalább 10 éves)  használati jog alapján használt lakóingatlanon az általa eltartott gyermekek megfelelő lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési  beruházást kíván végrehajtani, melyet azonban önerőből nem, csak külső segítséggel képes megvalósítani.
A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy az örökbefogadó-  illetve nevelőszülő  háztartásában legalább három éve  három  vagy több gyermeket nevel (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő család esetén akár egy gyermek nevelése is elegendő a  pályázat benyújtásának jogosultságához)  és neveléséről  várhatóan legalább még további három évig gondoskodik.
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513
Letölthető dokumentum
A Pályázat benyújtásának határideje:  2013. szeptember 30. (hétfő) (A postabélyegző dátuma számít.)
Az igényelhető támogatás formája, módja: a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben  nyújtott  szociális  támogatás
A támogatás részben előfinanszírozott, mely alapján a  pályázó  a Támogatói szerződés megkötését követően  a támogatási összeg 50%-át  kapja kézhez, majd a fennmaradó 50 % a szerződésben vállalt munkálatok megfelelő teljesítésének leellenőrzését követően   kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, igazolásokat a Pályázó az Alapítvány részére megküldje.
A támogatás igénybe vételének módja:  a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem  előtt tartva  a támogatást kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének, az általa megvalósítani kívánt korszerűsítési munkáltatók, beruházások megvalósíthatóságának lehető legalaposabb megismerését.
Elérhetőség
Humanitás Szociális Alapítvány – 1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Tel.: +36-1-321-5065
postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu
Ügyintéző: Szőke Gyuláné