palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

PADA PhD kutatói ösztöndíj

PADA_logoA Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány PhD kutatói programot hirdet a 2015/2016-os akadémiai évre.

A pályázatra korhatár nélkül jelentkezhetnek magyar vagy angol nyelvű közgazdasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD képzésben résztvevő doktoranduszok, vagy végzett PhD fokozattal rendelkező doktorok.
A pályázat további feltétele, hogy a pályázó kutatási területe közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományokkal legyen kapcsolatos.

A kutatói program időtartama: 6-12 hónap.

Az Alapítvány a pályázatot elnyerő doktorandusz vagy doktor számára anyagi támogatást nyújt. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat a kutató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa, illetve szakmai rendezvényeken és konzultációkon vegyen részt.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

 1. A programba csak olyan személy kerülhet be, aki államilag támogatott vagy költségtérítéses nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként tanul, vagy végzett egy akkreditált közgazdasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD programban.
 2. A programra magyar nyelven leadott pályázattal lehet jelentkezni, melynek tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
  • szakmai önéletrajz;
   • Szakmai önéletrajz;
   • Kutatási terv, amelyben szerepelnek a vizsgálandó kérdések, azok motivációi és céljai;
   • A kutatási téma keretében elvégzett eddigi kutatások rövid ismertetése;
   • A PhD hallgatói jogviszonyt igazoló tetszőleges dokumentum másolata;
   • Ajánlólevél (javasolt);
 3. Részletes költségvetési terv, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
  • Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
  • Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
  • A kért támogatás összegét;
  •  Az esetleges egyéb elnyert illetve megpályázott források mértékét;

A MAXIMÁLISAN ODAÍTÉLHETŐ ÖSSZEG: 2 000 000 Ft, mely az alábbiakat tartalmazhatja:

 • tandíj
 • regisztrációs díj
 • szállásdíj
 • utazási költség
 • szakirodalom beszerzése
 • konferencián való részvétel költsége

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: Pályázni folyamatosan lehet.

KAPCSOLAT
A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezőenbenyújtandó
dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADA PhD kutatói program 2015/2016” megjelöléssel a pallaspalyazat@padabudapest.hu email címre.

A pályázat kiíró elérhetősége: PADA