palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2012-2013. tanévben megrendezendő sportversenyek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat II. 10. pontja alapján, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17) EMMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a 2012-2013. tanévben megrendezendő sportversenyek támogatására.

Pályázat kódja: NTP-SV-12

A pályázat szakmai indoklása

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében „támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti, sport versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken”.

Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő sportversenyek támogatása. A köznevelésben tanuló, a sport területén tehetséges diákok számára kiemelkedően fontos a megmérettetés. A versenyek erre és a tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget teremtenek. A sportversenyek alkalmat teremtenek arra is, hogy a résztvevők eredményei összehasonlíthatóak legyenek, motiválva ezzel a diákokat.

A pályázat célja

A köznevelésben tanuló, a sport területén – egyéni és csapat – kiemelkedően tehetségesek országos, felmenő rendszerű versenyeinek támogatása.

 • A köznevelési intézményekben működő diáksportkörök versenyszervezésének támogatása.
 • A sportversenyeken történő részvétel támogatása.

A támogatandó tevékenységek köre

 • A sportversenyek helyi, területi, regionális és országos fordulói szervezésének támogatása a köznevelésben tanulók számára.
 • A köznevelésben tanuló diákok sportversenyen történő részvételének támogatása, az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségek számára.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás intenzitása 100%.

A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen Pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 30-80 db

A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

 •  óvoda,
 • általános iskola,
 •  gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,

Felsőoktatási intézmény, illetve felsőoktatási intézmény kara, intézete a felsőoktatási intézménnyel, mint kötelezettségvállalóval együtt továbbá, Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, nonprofit szervezet, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel, illetve célja és feladata különösen a diákok egészséges életmódra való ösztönzése, a rendszeres sportolás megkedveltetése, sportversenyek szervezése, a versenysport utánpótlás bázisának bővítése, amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.)

A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati felhívásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Jelen Pályázati felhívás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:

 • Alapítvány
 • Alapítványi fenntartású intézmény
 • Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
 • Egyéb fenntartású intézmény
 • Egyházi fenntartású intézmény
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Kistérségi fenntartású intézmény
 • Közalapítvány
 • Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
 •  Önkormányzati fenntartású intézmény
 • Személyek egyéb közössége
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit betéti társaság
 • Nonprofit közkereseti társaság
 • Egyesület.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 21. 24.00 óra.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás NTP-SV-12

Pályázati útmutató NTP-SV-12

Támogatás tételes szöveges indoklása, várható költségek ütemezése (1. számú melléklet)

Lehatárolási nyilatkozat (2. számú melléklet)

Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről (3. számú melléklet)

Pályázói nyilatkozatok (4. számú melléklet)

Közzétételi kérelem (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettségéről)

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető az alábbi honlapokról:

www.ofi.hu

www.emet.gov.hu

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.

Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247,

e-mail: ntp@ofi.hu

Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412.

Pályázati referens: Fogarasi Annamária

Telefon: (06-1) 882-6836

e-mail: ntp@emet.gov.hu

Forrás: http://www.ofi.hu/