palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó társadalmi célú, non-profit mini-projektek támogatására

Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében Helyi környezettudatosságot erősítő akciók és Helyi kötődést, identitást erősítő akciók célterületekre elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló, társadalmi célú, non-profit mini-projektek támogatására két fő pályázati témakörben:

  • (1) ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1. – Biztonságos, környezetbarát városi közlekedés elősegítése, népszerűsítése, szemléletformáló akciók Egerben;
  • (2) ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2. – Közösségi programok, akciók az egriek helyi kötődésének erősítése és vonzóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása érdekében.

Háttérinformációk a városrehabilitációs projektről a pályázó non-profit szervezeteknek

Eger Megyei Jogú Város a Dobó téren és környékén több mint 4,5 milliárd forintos városrehabilitációs projektet valósít meg uniós támogatásból és saját forrásból 2012-2014 között.

A projekt célja a Dobó tér, az Eger patak belvárosi szakasza és a belvárosi térsor megújításával az, hogy egyidejű, látványos és hatásos fejlesztésekkel tovább erősítse Eger történelmi Belvárosának központi szerepét. Ugyanakkor célja az is, hogy a közterületek és városi terek egységes építészeti koncepció szerinti átalakításával, a gyalogosforgalom elsőbbségének biztosításával, az Eger-patakhoz kapcsolódó zöldfelületek minőségi fejlesztésével, a kerékpáros-közlekedés körülményeinek javításával, a belvárosi parkolás szabályozásával, valamint a legértékesebb épületek felújításával olyan környezetet alakítson ki, amelyben az itt élők mellett, az ide látogatók is könnyen otthon érzik magukat.

A városrehabilitációs programban az infrastrukturális fejlesztések mellett hangsúlyt kapnak társadalmi célú, a helyi közösséget erősítő elemek is, mint a város történelmi, építészeti értékeinek megismertetése, a városban zajló eseményekbe minél szélesebb kör bevonásának szándéka, és a helyi diákok részvételével szervezett környezettudatossági akciók.

Mindezek a fizikai és társadalmi környezet megújítását támogató tevékenységek együttesen tehetik Eger Megyei Jogú Város Belvárosát élőbbé, élhetőbbé.

A pályázat célja: Jelen pályázat átfogó célja a helyi és a területen aktívan működő non-profit szervezetek bevonása, aktivizálása a helyi társadalom környezettudatosságának, együttműködési készségének erősítése érdekében.

A fenti célkitűzés elérésére a Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő városrehabilitációja című projekt társadalmi célú (soft) tevékenységei között szerepel egy a helyi non-profit szervezetek számára két fő témakörben megpályázható, összesen bruttó 18.000.000 millió Ft/ nettó 14.400.000 Ft keretösszegű Programalap.

Egy pályázó szervezet, amennyiben megfelel a jogosultsági kritériumok mindegyikének, mindkét fő témakörben pályázhat és akár több pályázatot is benyújthat témánként, azonban egy pályázó a Programalapból mindösszesen max. bruttó 3 millió Ft támogatást nyerhet el.

Amennyiben a Programalap nem merül ki a Pályázati feltételek pontban megadott határidőig, a Közvetítő Szervezet várhatóan egy módosított tartalmú pótkiírást is megjelentet.

Mivel a non-profit szervezetek többsége nem feltétlenül rendelkezik komoly tapasztalattal uniós projektek tervezésben és megvalósításban, jelen pályázat több könnyítést és gyakorlati szakmai segítséget is tartalmaz. Ezek közül egyik legjelentősebb, hogy a területen működő, érdeklődő non-profit szervezetek számára a pályázat kiírását megelőzően információs napokat szervezünk, ahol a pályázni kívánó civil szervezetek pályázati elképzeléseikhez megerősítést, további ötleteiket és hasznos gyakorlati tanácsokat is kapnak.

A Programalaphoz kapcsolódó minden lényeges információ elérhető lesz www.eger.hu és a www.heol.hu honlapokon, valamint az Egri Magazin és a Grátisz ingyenes újságokban.

A pályázó civil szervezeteknek ki kell tölteni a Jelentkezési lapot és a hozzá tartozó Mellékleteket,és egy egyszerűsített költségtervet kell elkészíteni.

Összegezve, arra bíztatunk minden érintett szervezetet, hogy ismerkedjen meg a pályázati dokumentációval: figyelmesen, többször is olvassák át!

Felmerülő kérdéseiket bodisne@evkft.hu e-mail címen és a 06-36/515-250/110  mellékű telefonszámon tehetik fel Dr. Bódisné Szabó Judit pályázati referensnek.

 

Pályázati feltételek:
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a két fő témakör teljes pályázati feltételrendszerét az alábbi táblázat összegzi.

Emellett a pályázati csomag elengedhetetlen részét képezi a Pályázati Útmutató és a kitöltve, cégszerűen aláírva benyújtandó Jelentkezési lap, valamint a kötelezően csatolandó Mellékletek.

Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő városrehabilitációja című projekt keretében

PROGRAMALAP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS FELTÉTELRENDSZER EGRI NON-PROFIT SZERVEZETEKNEK

összefoglaló táblázat

Pályázat száma ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1.  ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2.
Pályázat címe Biztonságos, környezetbarát városi közlekedés elősegítése, népszerűsítése, lakossági szemléletformáló akciók Eger ben Közösségi programok, akciók az egriek helyi kötődésének erősítése és vonzóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása érdekében
Célterület Helyi környezettudatosságot erősítő akciók Helyi kötődést, identitást erősítő akciók
Átfogó célok – A helyi és a területen aktívan működő non-profit szervezetek bevonása, aktivizálása;

– A helyi társadalom környezettudatosságának, együttműködési készségének erősítése, prevenció, szemléletformálás.

– A helyi és a területen aktívan működő non-profit szervezetek bevonása, aktivizálása;

– A lakosság helyi kötődésnek, identitásnak erősítése;

– Az épített környezet értékeinek védelme, megóvása.

Konkrét célkitűzések – Biztonságos, környezetbarát városi közlekedés népszerűsítése elsősorban a diákok, fiatalok körében;

– Lakossági környezeti szemléletformálás;

– Városi környezetbarát közlekedés feltételrendszerének megalapozása.

– Hagyományőrzés, a helyi identitás erősítése különösen a fiatalok körében;

– A belváros élettelibbé tétele, utcaképének, imázsának javítása;

– A kortárs művészet jelenlétének erősítése a városban, aktív megismertetése a lakossággal;

– A kommunikáció, az együttműködés erősítése a helyi civil szervezete között.

Pályázók köre Eger Megyei Jogú Városban bejegyzett, telephellyel rendelkező non-profit szervezete.

Nonprofit szervezetek: egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, non-profit gazdasági társaság, társasház, lakásszövetkezet, szociális szövetkezet stb.

Eger Megyei Jogú Városban bejegyzett telephellyel rendelkező non-profit szervezete.

Nonprofit szervezetek: egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, non-profit gazdasági társaság, társasház, lakásszövetkezet, szociális szövetkezet stb.

Kizáró okkal bíró, nem támogatható non-profit szervezetek

 

amelyek:

1) Eger MJV Önkormányzata valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt 5 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, de nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el;

2) 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek;

3) az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartoznak;

4) konzorciumi partnerként részt vesznek a városrehabilitációs projektben;

amelyek:

1) Eger MJV Önkormányzata valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt 5 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, de nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el;

2) 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek;

3) az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartoznak;

4) konzorciumi partnerként részt vesznek a városrehabilitációs projektben;

A pályázó jogosultságának igazolása Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 4 kizáró ok hatálya alá.

Az 5. melléklet kitöltésével.

Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 4 kizáró ok hatálya alá.

Az 5. melléklet kitöltésével.

A mini-projektek

fő célcsoportjai

Helyi lakosok:

– Diákság: alap-, közép- és felsőfokú oktatásból helyiek és a városban tanulók,

– Szülők,

– Pedagógusok.

Helyi vállalkozók, szolgáltatók.

Helyi lakosok:

– Diákság: alap-, közép- és felsőfokú oktatásból helyiek és a városban tanulók,

– Szülők,

– Pedagógusok,

– Fogyatékossággal élők,

– Nyugdíjasok.

Helyi vállalkozók, szolgáltatók.

Támogatható mini-projekt tevékenységek – Az egri lakosság környezettudatosságát erősítő programok, műhelytalálkozók, képzések, tapasztalatcsere, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztása, ismeretterjesztő előadások, előadás-sorozatok, vetélkedők, közösségi akciók, rendezvények stb. szervezése és lebonyolítása; valamint igényfelmérések, koncepciók, tanulmányok, elektronikus és nyomtatott ismeretterjesztő kiadványok stb. elkészítése – a fő célcsoportok életkori sajátosságainak figyelembe vételével – Az egri lakosság helyi kötődését és a belváros vonzóbbá, élettelibbé válását elősegítő programok, műhelytalálkozók, képzések, tapasztalatcsere, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztása, ismeretterjesztő előadások, előadás-sorozatok, vetélkedők, közösségi akciók, rendezvények stb. szervezése és lebonyolítása; valamint igényfelmérések, koncepciók, tanulmányok, elektronikus és nyomtatott ismeretterjesztő kiadványok stb. elkészítése – a fő célcsoportok életkori sajátosságainak figyelembe vételével
Támogatott egyes mini-projektek futamideje – Néhány naptól egy évig szabadon választható;

– Egyszeri, néhány, hosszabb egybefüggő és szakaszosan ismétlődő alkalmak egyaránt tervezhetők.

– Néhány naptól egy évig szabadon választható;

– Egyszeri, néhány, hosszabb egybefüggő és szakaszosan ismétlődő alkalmak egyaránt tervezhetők.

Programalap teljes futamideje 2013. január 02. – 2014. szeptember 30. között folyamatosan 2013. januát 02. – 2014. szeptember 30. között folyamatosan
Programalap támogatási kerete pályázati témakörönként 5.840.000 FT(nettó)

7.300.000 Ft(bruttó)

8.560.000 Ft(nettó)

10.700.000 Ft(bruttó)

Támogatás intenzitás 100% 100%
Önrész mértéke 0% = azaz nem igényel önerőt! 0% = azaz nem igényel önerőt!
Mini-projektenként megpályázható támogatás nettó minimum640.000 Ft– maximum2.400.000 Ft

bruttó minimum800.000 Ft– maximum3.000.000 Ft

nettó minimum640.000 Ft– maximum2.400.000 Ft

bruttó minimum800.000 Ft– maximum3.000.000 Ft

Támogatott mini-projektek száma mindösszesen 2-9 db 3-13 db
Mini-projekt megvalósításhoz igényelhető előleg mértéke az elnyert támogatás 85%-a az elnyert támogatás 85%-a
Programalap pályázati kiírás megjelenése két fő témakörben 2012. december 15-ig

 

2012. december 15-ig

 

Programalap pályázatok benyújtása két fő témakörben 2013. január 02. és 2013. március 30. között folyamatosan lehetséges 2013. január 02. és 2013. március 30. között folyamatosan lehetséges
Értékelés a két fő témakörben 1 alkalommal: 2013. április 1 alkalommal: 2013. április
Szerződéskötés a nyertesekkel 2013. június. 2013. június.
 Amennyiben a Programalap nem merül ki, pótkiírásra kerülhet sor egy alkalommal a Közvetítő Szervezet döntése alapján.

A pályázati feltételek módosulhatnak!

2013. szeptember 30-ig 2013. szeptember 30-ig
Pályázatok benyújtása a pótkiírásra 2013. december 30-ig 2013. december 30-ig
Értékelés a pótkör pályázatairól 1 alkalommal: 2014. január 1 alkalommal: 2014. január
Hiánypótlás (pótkör) max. 10 naptári nap alatt max. 10 naptári nap alatt
Kiértesítés (pótkör) döntést követő 7 naptári napon belül döntést követő 7 naptári napon belül
Szerződéskötés a pótkör nyerteseivel 2014. február. 2014. február.
Mini-projektek megvalósítása 2013. január 02. – 2014. szeptember 30. között 2013. január 02. – 2014. szeptember 30. között
Előlegigénylés A Támogatási szerződés aláírásakor a címzett benyújtja igényét a 85% előlegre A Támogatási szerződés aláírásakor a címzett benyújtja igényét a 85% előlegre
Mini-projektek zárása 2014. október 31-ig 2014. október 31-ig
Programalap/Városrehabilitációs projekt adminisztratív és pénzügyi zárása 2014. december 21-ig 2014. december 21-ig
Előnyt élveznek

az egri civil szervezetek által ajánlott projekttevékenységeket tervező pályázók

a) Biztonságos kerékpározás szabályainak, környezetbarát technológiáknak a megismertetése a lakossággal (pl. előadások, műhelybeszélgetés, vetélkedők, fórumok stb. szervezése).

 

b) Igényfelmérés és részletes koncepció vagy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a (bel)városban kerékpár kölcsönző-rendszer, kerékpárállomás felállítására, működtetésére; valamint a fő közösségi tereken a biciklitárolás megoldására.

 

c) Kezdő biciklisek felkészítése a városi közlekedésre (pl. elméleti-gyakorlati képzések megvalósítása).

 

d) Környezetbarát tevékenységű helyi közösségek erősítése (pl. tagtoborzás, önkéntesség kultúrájának elterjesztése, közösségi programok, rendezvények stb.)

a) Helytörténeti kutatómunka megtervezése és lebonyolítása részletes koncepció készítésével: jellegzetes, patinás belvárosi épület(ek) vagy utcák/utcanevek történetének feldolgozása.

A kutatás eredményeit bemutató nyilvános prezentáció és kapcsolódó elektronikus és/vagy nyomtatott helytörténeti kiadvány(ok) összeállítása, publikálása.

b) A belvárosi kiemelkedő helyszínekhez kapcsolódó, a műemléki környezethez illeszkedő – a helyi műemlék-felügyelettel egyeztetett – tájékoztató táblák összeállítása, elkészíttetése és kihelyezése.

c) Helytörténeti szakkör, városismereti vetélkedő, előadássorozat vagy más közösségi programok szervezése és lebonyolítása a diákok és/vagy a helyi lakosság számára részletes koncepció alapján.

d) A belváros forgalmas részein hosszabb ideje üresen álló, önkormányzati tulajdonú helyiségek feltérképezése, részletes koncepció kidolgozása non-profit célú (kulturális, művészeti, hagyományőrző stb.) hasznosításra (pl. interaktív kiállító terem, nyitott kézműves műhelyek stb.).

e) Hogyan válhatnának a belváros központi területei valódi közösségi terekké? Részletes, kis költségigényű koncepció készítése különböző korosztályok (pl. nyugdíjasok, kisgyermekesek stb., az Egerben tanuló diákok stb.) számára (pl. Centrum Áruház mögötti tér, Eszperantó sétány mögötti teresedés, a Szúnyog-közi parkolónál stb. területekhez).

f) Kérdőíves igényfelmérés a belvárosi szolgáltatásokról (pl. hiányzó funkciók, nyitvatartás, legnépszerűbb boltok stb.). Koncepció kidolgozása, a vizsgálat lebonyolítása, értékelés-összegzés egy záró tanulmányban, ajánlások megfogalmazásával, nyilvános prezentáció.

g) A belváros lakossága és üzletesei számára a tiszta, virágos egri belvárost célzó akciókhoz részletes koncepció kidolgozása, megvalósítása (pl. kiadvány összeállítása, civil önkéntesek bevonása, lakossági fórumok, kerekasztalok, klubtag-toborzás)

h) Kortárs művészeti programok (pl. képzőművészeti kiállítások, műhelytalálkozók, kiállítások, koncertek, filmvetítés) és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása, önkéntesek bevonása.

i) Részletes koncepció kidolgozása közös városi tanévindító nap vagy Egri Diák Nap megszervezéséhez és lebonyolításhoz; helyi diák együttesek (zenés, táncos, színjátszó, bábos stb. zenekarok és szólisták) számára bemutatkozás biztosításával.

j) Civil kerek asztalbeszélgetések megszervezése és lebonyolítása. Ehhez féléves/éves programterv összeállítása (pl. gondolatébresztő tematikus előadások, közösségi akciók, rendezvények), mely alkalmas a helyi lakosok és az Egerben tanuló diákok bevonására.

FONTOS TUDNI! Az ajánlott tevékenységeken kívül, az ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1. pályázat célkitűzéseinek és kritériumainak megfelelő, bármilyen egyéb projekttel is lehet és érdemes pályázni!

Az ajánlott tevékenységeken kívül, az ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2. pályázat célkitűzéseinek és kritériumainak megfelelő, bármilyen egyéb projekttel is lehet és érdemes 1.    

 

Pályázat benyújtása

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Jelentkezési lap

A részletes Programalap Pályázati-csomag elérhető www.eger.hu és awww.heol.huhonlapokon.

A Pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató nyomtatott formában átvehető a Közvetítő Szervezet Irodájában, cím: Egri Városfejlesztési Kft., 3300 Eger, Dobó tér 8. .

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a Pályázati-csomag részét képező Jelentkezési lap és a kötelezően csatolandó mellékletek gépi kitöltésével és cégszerű aláírásával nyújthatók be.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség!

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, postán ajánlott postai levélként, vagy személyesen az alábbi címen lehet benyújtani:

 

Egri Városfejlesztési Kft., 3300 Eger, Dobó tér 8.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos adatait: a pályázati felhívás címét és a mini-projekt témáját és számát az alábbiak szerint:

A pályázatok benyújtása 2013. január 02. és 2013. március 30. között folyamatosan lehetséges.

Ezt követően pályázati pótkiírás meghirdetésére csak akkor kerül sor, ha 2013. május 31-ig nem merül ki a Programalap. A Közvetítő Szervezet dönthet a pályázati feltételek módosításáról

A pályázat benyújtásának az az időpont minősül, amikor a postai küldeményt postára adták, vagy a személyes átadás-átvétel megtörtént.

 

A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-36/515-250/110-es telefonszámon vagy a bodisne@evkft.hu e-mail címen tehetik fel Dr. Bódisné Szabó Judit pályázati referensnek.

Információs napok pályázók számára

A Közvetítő Szervezet a potenciális címzettek számára minkét fő témakörben információs napokat szervez több alkalommal.

Pótkiírás megjelentetése esetén minkét fő témakörben 1 alkalommal információs napot szervez, ahol a pályázni kívánók részletes szóbeli tájékoztatást kapnak a pályázati feltételekről, és személyesen feltehetik kérdéseiket.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

 

  • Jelentkezési lap (gépi úton kitöltve és eredeti cégszerű aláírással ellátva)
  • Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
  • Létesítő okirat másolata
  • Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a tervezett szakmai tartalom rövid szöveges magyarázatával):
  • árajánlatok
  • költségbecslések

 Nem kötelezően benyújtandó: Referenciaigazolás(ok) az akcióterületen megvalósult, korábbi tevékenységekről.

 

Forrás: Pályázat a Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó társadalmi célú, non-profit mini-projektek támogatására