palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésére

A támogatás célja a közösségi közlekedés széndioxid-kibocsátásának  és  a szálló por koncentrációjának csökkenését  eredményező, EEV emissziós normáknak megfelelő földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének  támogatása, amellyel elősegíthető a sűrűn lakott városok levegő minőségének javulása.
A pályázat során beszerezhető  földgázüzemű  (CNG)  autóbuszok üzemeltetéséhez  szükséges infrastrukturális  feltételek biztosítása  a pályázó feladata  úgy,  hogy az üzemeltetési, üzemanyag töltési feltételeket legalább 3 éves időtartamra biztosítania kell.
Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-CNG-2013
A pályázat forrása és keretösszege
A  Zöld Beruházási Rendszer  keretében  rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása  vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.
A támogató döntése alapján,  megfelelő biztosítékadási kötelezettség mellett  25%-os arányban előleg igényelhető, amelynek értéke legfeljebb 300 millió forint lehet.
Pályázók köre
A pályázaton olyan
  • állami vagy
  • önkormányzati  közvetlen, vagy közvetett  tulajdonú gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, amelyek közösségi közlekedési feladatokat látnak el Magyarországon
Támogatható tevékenységek köre
Eszközbeszerzés:  A pályázat keretében kizárólag  új,  a közforgalmú személyszállításban használandó,  alacsony  padlójú,  földgázüzemű (CNG),  EEV emissziós normáknak megfelelő  autóbuszok beszerzése  támogatható.
A pályázattal elnyerhető támogatás
A pályázó közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak ellátásához szükséges  földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének többletköltségére igényelhet állami támogatást, az alábbiak szerint:
  • a  támogatás szempontjából elismerhető  többletköltség az azonos gyártótól beszerezhető, hagyományos dízel  üzemű  autóbusz  ajánlati vételárának  és  az azonos műszaki  tartalmú, földgázüzemű (CNG) környezetbarát autóbusz ajánlati vételárának különbözete.
A támogatás formája  vissza nem térítendő támogatás, amely gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének támogatásához igényelhető.
A pályázat megvalósítására nyújtható támogatás mértéke
  • A támogatás mértéke nem haladhatja meg  az új dízel üzemű  és az  azonos paraméterekkel rendelkező, ugyanolyan típusú, de földgázüzemű (CNG) új autóbusz árkülönbözetét.
  • A támogatás maximális mértéke szóló autóbusz esetén  járművenként  18  millió forint, csuklós autóbusz esetén járművenként 24 millió forint.
Letölthető dokumentumok
A pályázatokat a  2013.  március  4.  megjelenést követően  2013.  április  4.  0:00 órától  2013. szeptember 30. 24:00 óráig lehet benyújtani.