palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Hódmezővásárhelyi Művésztelep műtermeinek használatára

mankA Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a tulajdonában lévő Hódmezővásárhelyi Művésztelep három műtermének határozott időre szóló használatára pályázatot ír ki.

A sikeres pályázókkal a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a hatályos jogszabályok és a MANK szabályzatai szerint bérleti szerződést köt.

Pályázók köre: A Hódmezővásárhelyi Művésztelep három műtermének használatára pályázhat minden olyan képzőművész, aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

A pályázat legfontosabb feltételei

 1. A bérleti jogviszony határozott időre, három évre szól.
 2. A műterem méretével arányos bérleti díj megfizetése, amely magában foglalja az üzemeltetési költség hozzájárulást is (kertkarbantartás, közös területek takarítása, közvilágítás, szemét és veszélyes hulladék elszállítása, havi egyszeri takarítás a műteremben, gondnoki szolgálat), továbbá a közüzemi költségeket (áram, fűtés és víz).
 3. A pályázat feltétele a Magyar Mecénás Programba (MMP) való regisztráció.
 4. A pályázóknak el kell fogadniuk a Hódmezővásárhelyi Művésztelep Házirendjét (2. sz. melléklet) és a bérleti szerződésben kikötött feltételeket.
 5. A művésztelepen alkotóknak a bérleti jogviszony ideje alatt készült műveiből a MANK évenként kiállítást rendez. A kiállításra a MANK által felkért kurátorok választják ki a műveket. A kurátorok választása alapján a kiállított művek közül művészenként évente egy alkotás a MANK tulajdonába kerül.

Műtermek leírása
A 2016-ban felújított Hódmezővásárhelyi Művésztelep közös előtérrel, közösségi kiállítótérrel rendelkezik, terasszal és belső udvarral, amely az ott alkotó művészek számára a többi művész munkájának megzavarása nélkül használható.

 • 1. műterem: A műterem alapterülete 32,48 m2.  – egyéni pályázó részére – Bérleti díj: 14.000 Ft/hó
 • 2. műterem: A műterem alapterülete 48,60 m2.  – egyéni vagy maximum 2 fős alkotóközösség pályázatát várjuk. Ebben az esetben a művészeknek nyilatkozniuk kell, hogy munkájukat egymás mellett, zavartalanul tudják végezni.  – Bérleti díj 20.000 Ft/hó
 • 3. műterem: A műterem alapterülete 23,40 m2.  – egyéni pályázó részére – Bérleti díj 10.000 Ft/hó

A műtermek kialakításukból adódóan elsősorban festőművészek számára alkalmasak, de művészeti ág megkötés nincs, ugyanakkor a műterem átalakítására nincs lehetőség, a pályázóknak a műterem adottságait figyelembe kell venniük.

A műtermek 2016. június 9-én 10-12 óra között személyesen is megtekinthetőek.

Magyar Mecénás Program (MMP) bemutatása: A MANK közhasznú művészeti szolgáltatásait, az alkotóművészek a MANK által indított Magyar Mecénás Program (MMP) keretei között vehetik igénybe. Az alkotóművészek az MMP-hez egyénileg, vagy társadalmi szervezeten keresztül csatlakozhatnak. További információ a Mecénás program weboldalon található.

Letölthető dokumentumok

Hodmezovasarhelyi_Muvesztelep-Palyazati_adatlap

Hodmezovasarhelyi_Muvesztelep_Palyazati_felhivas_

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet). A pályázati adatlap letölthető a http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/muvesztelepek/hodmezovasarhelyi-muvesztelep oldalról.
 2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, kiállítás jegyzékkel, aláírva.
 3. Munkaterv (a 3 éves időtartamára tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása).
 4. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió).

A pályázati dokumentumokat 1 példányban papíron és 1 példányban digitális adathordozón személyesen, vagy postai úton a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell benyújtani 2016. június 30-án 17.00 óráig. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
A borítékra kérjük, írják rá: Művésztelep Pályázat

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 1. A pályázó személye a pályázati feltételeknek nem felel meg.
 2. Hiányos a mellékelt dokumentáció.
 3. Az adatlap hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.
 4. Határidőn túl történik a benyújtása.
 5. A pályázó már más állami vagy önkormányzati tulajdonú műterem, vagy műteremlakás használati, illetve bérleti jogával rendelkezik.

A pályázat elbírálása

A beérkező pályázatok szakmai szempontok szerint felállított bizottság javaslata alapján kerülnek elbírálásra. A bizottságba kettő főt a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat (Nagy Nándor, keramikusművész, restaurátor és Rományi László iparművész), három főt pedig a MANK jelöl (Szepes Lászlóné, művészettörténész, főigazgatói tanácsadó, Aknay János Kossuth – díjas festőművész, Rapcsák Katalin a Hódmezővásárhelyi Alkotóház és Művésztelep Vezetője). A bírálóbizottság javaslata alapján a döntést MANK főigazgatója hozza meg.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Név: Soós Ildikó
tel.: +36 26 500 071/207 mellék
e-mail: ildiko.soos@alkotomuveszet.hu