palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Lábatlani Cementgyár bontására

A Holcim Hungária Zrt.  szakszerű bontásra hirdeti meg a tulajdonát képező, 20 hektáron elterülő Lábatlani Cementgyárát, annak több mint 100 épületét, felépítményét és berendezéseit.

A következő 3 tevékenységre várunk ajánlatot:

  1. Bontás A gyár épületeink és felépítményeinek bontása, barnamezős beruházási  területté történő előkészítése, építési hulladék, törmelék szétválogatása.
  2. Hulladékkezelés Külön tervet és ajánlatot kérünk a hulladék kezelésére, hasznosítására és az abból származó bevételre.
  3. Rekultiváció Külön ajánlatot kérünk a pályázati kiírás alapján a teljes terület rekultivációjára.

A fenti 3 tevékenység bármelyikére külön is lehet pályázatot benyújtani, értékelésük is külön történik. Az épületek bontásához szükséges engedélyek beszerzése nem a pályázó feladata.

A munkálatok befejezésének tervezett időtartama 2 év.

Értékelési szempontok:

  • a balesetmentes munkavégzés biztosítása érdekében tervezett intézkedések terve
  • az elmúlt két évben végzett referencia bontási munka
  • munka- és egészségvédelem területére vonatkozó referencia
  • a projekt összköltsége, melynek tervezésekor a hulladékok hasznosításból származó bevétel figyelembe vétele

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2013. március 11- 12:00 óra.

Cím: Lábatlani Cementgyár, Phil Gager, 2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.

A pályázatokat 2 példányban, magyar vagy angol nyelven kérjük.

Részletes tájékoztató a +36-33/542-618, +36-30/9317-646 telefonszámon, Bajzák Zsófiától kérhető.

A bontásra kijelölt épületek előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.  A bontással kapcsolatos minden felelősség a pályázót terheli. A Holcim kiértékelő testülete a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó 3 pályázóval március 12-18 között személyes találkozót kezdeményez és március 21-én döntést hoz, melyről minden pályázót írásban tájékoztatunk.

Forrás: http://www.holcim.hu