palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a lakossági megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatásához-NEP-2009-4

khem pályázatA pályázat célja vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítéséhez vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, napenergia (napkollektorok, napelemek), vízenergia valamint szerves hulladékok felhasználásának növeléséhez.
Figyelem: Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag megújuló energiaforrás hasznosítására pályázhatnak.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a korábban beadott pályázat fogadható el.
A NEP-2009-4 pályázati felhívásra benyújtott pályázattal egyidejűleg az egyéb célokra – NEP-2009-1, NEP-2009-2, NEP-2009-3 – is nyújtható be önálló pályázat.

Rendelkezésre álló forrás: A NEP-2009 pályázati rendszer meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,5 milliárd Ft, a kedvezményes kamatozású hitelre pedig a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 15,1 milliárd Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 35%-a, de lakásonként legfeljebb 1.470.000,- Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre.

A hitel összege:
– támogatást kiegészítő hitel esetén: A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből is fedezheti. Az igényelt hitel nem haladhatja meg a beruházási összköltség 65%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként nem haladhatja meg az 4.200.000,- Ft-ot.
– max. 100%-os hitel esetén: lakásonként legfeljebb 4.200.000,-Ft lehet.
A pályázat keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.
A vissza nem térítendő támogatást és a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitelt lehet együtt (támogatás és hitel), de lehet külön-külön (csak támogatás, vagy csak hitel) is kérni.

A pályázók köre

Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:
• természetes személyek,
• lakásszövetkezetek,
• társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).

Iparosított technológiával épült ingatlanokkal jelen konstrukcióban nem lehet pályázni!

Támogatható tevékenységek köre

  • megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,
  • biomassza-felhasználás növelése,
  • geotermikus energiafelhasználás növelése,
  • szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történő termelés esetén,
  • szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése,
  • aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése),
  • megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,
  • hőszivattyú telepítése,
  • vízenergia felhasználás növelése.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 1.-től lehetséges.

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre:
Energia Központ Nonprofit Kft.; 1437 Bp. Pf. 328.
NEP 2009-5

Amennyiben a pályázati dokumentáció két példánya egymástól különálló küldeményként érkezik be az EK Nonprofit Kft. címére, abban az esetben a pályázat formai elégtelenség miatt kizárásra kerül az értékelési folyamatból.
A Pályázati felhívás, a Pályázati formanyomtatvány (adatlap) és a Pályázati útmutató és eljárásrend a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (www.khem.gov.hu), az Energia Központ Nonprofit Kft. (www.energiakozpont.hu), a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthető le.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:
A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos információk:
Energia Központ Nonprofit Kft.. ügyfélszolgálata:
Tel:(06-1) 802-4350
fax: (06-1) 802-4301
1134 Budapest, Váci út. 45. A épület 6. emelet
Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00 – 15.00, Szerda: 9.00 – 18.00,
Csütörtök: 9.00 – 15.00.
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a 06-40-555-555 telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhető.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján és legalább egy országos terjesztésű napilapban hirdetményt tesz közzé.
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező Pályázati útmutató és eljárásrendben közzétett szempontok alapján történik.

Letölthető dokumentumok:
nep_2009_4_adatlap; nep_2009_4_felhivas; nep_2009_4_utmutato

Forrás: KHEM