palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter pályázati felhívást tesz közzé a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

Azonosítószám: REHAB-18-TTF

A pályázati eljárás célkitűzései:

 • a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
  • foglalkoztatásának elősegítése,
  • egészségi állapotából adódó munkaerő-piaci hátrányainak ellentételezése,
  • termelő, szolgáltató tevékenységben való közreműködés biztosítása
   • tartós foglalkoztatás keretében, illetve
   • a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén; – olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják.
    A pályázati eljárás alapján biztosított támogatás nem jelenti a támogatásban részesülő munkáltató működésének, illetve tevékenységeinek teljes körű finanszírozását, azt a támogatás a munkáltató által előállított piacképes termékek, illetve az általa nyújtott szolgáltatások révén szerzett jövedelemmel együttesen biztosítja.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: elszámolás alapján utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázat közzététele napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal. megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó

A támogatás keretében az alábbi költségek támogathatók:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
 • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei.

A támogatási időszak
A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt – a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Támogatható tevékenységek köre

 • A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az IKR-en keresztül, amelynek pályázati funkciója 2017. szeptember 30-tól érhető el.

A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.
Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a
06-1-896-7031 telefonszámon, azonban a pályázati eljárás eredményéről, a 2018. évre várható támogatási összegekről, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a Kormányhivatalnak nincs módja tájékoztatást adni.

Letölthető dokumentumok

Pályázati csomag

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napig folyamatosan, de legkésőbb 2017. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.
A benyújtási határidő után benyújtott pályázatok érvénytelenek, ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.