palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek

kormányzati portál pályázatAz EMMI pályázatot hirdet minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó- művészeti szervezetek 2016. március 1. – 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására.


A pályázati keretösszeg 1027,754 millió Ft.

A támogatásra fordítható keretösszeg kategóriák közötti megoszlása

 • Színházi szervezetek 367 004 000 Ft
 • Táncművészeti szervezetek 166 000 000 Ft
 • Forgalmazói kategória 182 950 000 Ft
 • Szabadtéri színházak 223 000 000 Ft
 • Nemzetiségi színházak 88 800 000 Ft

A beérkezett pályázatok és esetleges átcsoportosítások függvényében a kategóriák keretösszege módosulhat.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek

 • Az igényelt és a megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet.
 • Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (kizárólag az 1/C alkategóriában), valamint táncművészeti előadó-művészeti szervezet a 3. kategóriában pályázók esetében a megítélt
  támogatás intenzitása 100 %.

1. kategória: Színház I.

 • 1/A alkategória: Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
 • 1/B alkategória: Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.
 • 1/C alkategória: Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet – minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 0000 Ft

2. kategória: Színház II. – minimum 3 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;

3. kategória: Táncművészet

 • 3/A kategória: Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft;
 • 3/B kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;

4. kategória: Forgalmazó – Ernyőszervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft;
5. kategória: Forgalmazó – Produkciós szervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft;
6. kategória: Forgalmazó – Produkciós ház – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;
7. kategória:  Forgalmazó – Befogadó színház – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;
8. kategória: Szabadtéri színház – minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft;
9. kategória: Nemzetiségi színház – minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházi vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.
 • A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat az NKA Előadó-művészeti Iroda által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az NKAI részére.
 •  A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra vonatkozó további meghatározások „Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei”
  fejezetben olvashatók.
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Letölthető dokumentum

Szinház-tánc_működési felhívás_2016

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. március 16.

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán: Villányiné Sasvári Csilla szakreferens a (00-36-1) 795-42-98-as telefonszámon;
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKAI-nál,  Szász Ágnes kollégiumi titkár a (00-36-1) 327-4347 telefonszámon vagy az agnes.szasz@nka.hu e-mail címen,
és Kovács Krisztina osztályvezető a (00-36-1) 327-4380 telefonszámon vagy a krisztina.kovacs@nka.hu e-mail címen.