palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a PUMI játszótéri termékcsalád fejlesztésére és új eszközökkel való bővítésére

A DUNAKER Kft. pályázatot hirdet a MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ® kitüntető címet elnyert PUMI játszótéri termékcsalád fejlesztésére és új eszközökkel való bővítésére.

A pályázat kiírója:

DUNAKER Kft.
7570 Barcs, Köztársaság u. 7-9.
A pályázatot kiíró képviselője: Palaczki József Ügyvezető igazgató

A pályázat tárgya:

 1. Elmés játékok – játékos elméktől
 2. Kompozíciók, fafaragások, faragványok, stb.
 3. Térplasztika, közösségi terek berendezései
 4. Szabadtéri parkbútorok, utcai bútorok
 5. Mesealakok – mesés alakzatok
 6. Állatok, növények stilizált megjelenítése, fából történő kifaragása
 7. Portálok, kapuk, kapuzatok fából
 8. PUMI: a pumikutya alakjának sokszorosítható megfaragása. Teljes alak vagy dombormű, féldombormű.

Kritériumok:

 • A tervnek/ötletnek eredetinek és önállónak kell lennie. Ha felmerül a plágium gyanúja, az a pályázó pályázatból való kizárását vonja maga után.
 • A tervezés kizárólag faanyagból kivitelezhető játszótéri játékokra, illetve szabadtéri alkalmatosságokra készülhet, a kiegészítő eszközök lehetnek más anyagból.
 • A játszótéri játékoknak gyárthatónak és működőképesnek kell lenniük.
 • A játékok jellemzői között jelenjen meg a szellemesség, ötletgazdagság, játékosság, a fa formavilág felhasználása.
 • A játékokban megjelenhetnek:
 • a magyar mese és mondavilág alakjai,
 • a magyar növény-, és állatvilág,
 • más nemzetek mese és mondavilága,
 • a tárgyi világ (közlekedési eszközök: hajó, vonat, repülő stb.)

A pályázat nyilvános, amelyen magánszemély, vagy cég egyénileg, vagy alkotói csoportként is részt vehet. A pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. január 11.

A pályázat benyújtásának helye:

DUNAKER Kft.
7570 Barcs, Pf.: 57

A pályázatról felvilágosítást ad:

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető a pályázatot kiíró munkatársa:  Tánczos Józsefné – Tel: 06-82-565-035

A PUMI termékcsalád megtekinthető http://www.pumijatek.hu/ web-oldalunkon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot A/4-es borítékban és lezárva kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:

 1. A pályázatot kiíró megnevezését, címét
 2. A pályázat címét „Pályázat szabadtéri játszóeszközök tervezésére”, továbbá: „A pályázat beadási határideje előtt nem bontható fel!”

A borítékon belül kérünk elhelyezni egy kis méretű borítékot, melyben a pályázó személyi adatai és elérhetőségei találhatók meg, valamint a pályázó által megadott azonosítási kód.

Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, a pályázat kiírója nem vállal felelősséget a pályázat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

A pályázat benyújtása postai úton történhet és a határidő a beérkezés dátumára vonatkozik.

A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből/sérüléséből, késedelmes kézbesítéséből eredő felelősség és károk a pályázat kiíróját nem terhelik.

A pályázatra beadandó anyag:

A beadott pályázatnak legalább az alábbi részletességgel kell rendelkeznie:

 • Pályázó személyi adatai, elérhetőségei (név, szül. idő, anyja neve, lakcím, telefon, e-mail)
 • Pályázati anyag
 • játszótéri játék/kültéri bútoronként 1 db ötletrajz vagy látványterv papíralapon, vagy elektronikusan (CD/DVD – .jpg/ .bmp/ .ai./ .eps/ .pdf formátumban)
 • a rajzon/terven a rajz, ill. a terv neve és azonosítási kód szerepeljen

 • A pályázat nyelve: magyar

 

A pályázatok értékelése

A határidő után beérkezett, valamint hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a kiírónak nem áll módjában elfogadni.

A pályázat kiírója az értékelési szempontokat nem köteles nyilvánosságra hozni.

A pályázat kiírója előnyben részesítheti azokat a pályázókat, akik a pályázat teljes tartalmára ajánlatot tettek.

A pályázat értékelésében döntő az ötlet, látványterv eredetisége, a megjelenített játék, szabadtéri eszköz esztétikai és funkcionális értéke, valamint a közösségi együttlétre nevelése, fizikai-állóképesség javítása, képességfejlesztése.

Zsűri

A nyertes pályázatot a pályázatot kiíró kijelölt munkatársaiból, valamint meghívott szakérőkből álló zsűri fogja kiválasztani. A zsűri döntése véglegesnek tekintendő, ellene kifogásnak helye nincs.

Eredményhirdetés: 2013. január hónap

A pályázat eredménye: A pályázatokat készítő szerzőket a pályázatot kiíró 2013. január hónapban írásban kiértesíti és a kiírás helyén megjelenő lapban a nyerteseket nyilvánosságra hozza. Nem értékelhető pályamunkák esetén a zsűri nem hirdet nyertest.

Díjak:  A pályázatot kiíró a zsűri által legjobbnak ítélt, kiválasztott – a pályázat feltételeinek eleget tevő, gyártható és működőképes termékre vonatkozó – pályamunkát benyújtott pályázóval szerződést köt a termék gyártására és forgalmazására. A szerződés feltételeire a felek külön megegyezése az irányadó.

A pályaművek tulajdonjoga: A beküldött pályamunkákat a zsűri nem küldi vissza, de azok a szerzők tulajdonában maradnak. A termékek bármilyen célú felhasználása esetén a kiíró először közvetlenül a szerzőktől kér engedélyt, kivételt jelentenek ez alól azon pályamunkák, melyre a kiíró a pályázóval szerződést kötött, valamint a megvételre került pályamunkák, amelyek a pályázati kiíró tulajdonába kerültek, s azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.

A verseny szabályainak elfogadása: A pályázaton való részvétellel a pályázó kinyilvánítja a pályázati kiírásban ismertetett feltételek elfogadását és felelősséget vállal valós személyi adatok szolgáltatásáért a vonatkozó törvények alapján.

 Forrás: http://www.pumijatek.hu/