palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a CSR Piac 2013 Kiállításon való részvételre

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 2013-ban már hagyományteremtő módon, harmadik alkalommal, az Európai CSR Díjért zajló nemzeti verseny győzteseinek a kihirdetésével egy időben rendezi meg az Európa több országában már évek óta nagy népszerűségnek örvendő CSR Piac kiállítást.

Pályázati felhívás

A CSR Piac (CSR MarketPlace) a CSR Europe által 2005-ben útjára indított kezdeményezés, mely informális környezetben biztosít lehetőséget a vállalati társadalmi felelősségvállalás jó gyakorlatainak megosztására. A CSR Piac vonzereje a személyes tapasztalatcsere lehetősége: a piactér standokból épül fel, ahol a vállalatok a CSR területén bevezetett innovatív és példaértékű megoldásaikat mutatják be az érdeklődőknek, akik így megismerhetik a számukra releváns problémák megoldásait, valamint új ötletekkel gazdagodhatnak. Az egész napos kiállítást neves hazai és külföldi szakemberek előadásai, szakmai workshopok és kerekasztal-beszélgetések színesítik.

2013-ban kerül először átadásra az első Európa szintű CSR-díj, melyre innovatív és nagyhatású, nem üzleti partnerrel való együttműködésben megvalósult projektekkel lehet pályázni. Magyarországon az Európai CSR Díjat a CSR Piac napján adjuk át, miután a shortlistre került vállalatok nyílt workshopkeretében mutatják be projektjeiket.

A CSR Piacon bemutatott megoldásokat a KÖVET által felkért szakértő zsűri választja ki a jelentkezők jó gyakorlatai közül. A bemutatott esetek a rendezvény alkalmából kiadott CSR Piac 2013 kiállítási katalógusban összegyűjtve, nyomtatott formában is megjelennek, valamint a www.csrpiac.hu honlapon is olvashatóak lesznek.

 Mi a CSR Piac?

 Mely szervezet és hogyan vehet részt a pályázaton?

A pályázaton bármely hazai vállalat vagy más szervezet részt vehet. A CSR Piac megszokott kategóriái – Legkiválóbb CSR Megoldás és Valóban Felelős Vállalat – mellett az Európai CSR Díjra további két: kis-, és nagyvállalati kategóriában lehet pályázni. Az Európai CSR Díj pontos pályázati feltételeiről itt olvashat

A pályázaton való részvétele akkor érvényes, ha először egy részvételi szándéknyilatkozat tölt ki.Kérjük, részvételi szándékának jelzéséhez ezt az adatlapot használja! Minden nevezéshez külön szándéknyilatkozatot kell kitölteni. A részvételi szándéknyilatkozatokat 2013. január 18. éjfélig Dr. Győri Zsuzsanna részére a csrpiac2013@kovet.hu e-mail címre várjuk.

Ezt követően kell kitölteni a pályázati űrlapot, melyen tömör leírást kell adni a vállalatnál megvalósult CSR intézkedésekről: a felmerült problémákról, azok megoldásáról, illetve a megtapasztalt nehézségekről és előnyökről. A pályázati űrlapot a KÖVET Egyesület részére kell eljuttatni 2013. február 21-ig Dr. Győri Zsuzsanna részére a csrpiac2013@kovet.hu e-mail címre.

Részvételi díjak

A pályázaton való indulásnak külön részvételi díja nincs.

A pályázat benyújtásával ugyanakkor a pályázók vállalják, hogy amennyiben a zsűri a megoldásukat a 2013. április 18-i CSR Piacon bemutatandók közé választja, akkor kiállítóként részt vesznek a rendezvényen, és kiállítási díjat fizetnek.

Kiállítási díj

A kiállításon azok a pályázó cégek vehetnek részt – azokkal az intézkedésekkel, projektekkel –, amelyeket a zsűri a kiállításon bemutatásra alkalmasnak talál. Kiállítási díjak:

 • Nagyvállalat: 300 000 Ft + ÁFA
 • Kisvállalat (50 fő alkalmazotti létszám alatt): 100 000 Ft + ÁFA
 • A KÖVET Egyesület tagvállalatai számára a fenti kiállítási díjakból 50% kedvezményt biztosít!
 • AmCham, BCCH, HBLF tagok 20% kedvezményre jogosultak!
 • A fenti kedvezmények nem összevonhatók.

A kiállítási díj tartalmazza:

 • kiállítási stand a CSR Piac 2013 rendezvényen;
 • 3 fő részvétele teljes ellátással a CSR Piac 2013 rendezvényen;
 • a pályázati anyag megjelenése a nyomtatott katalógusban (tördeléssel és grafikai munkával együtt) és az online CSR adatbázisban. Igény szerint vállalatonként maximálisan 10 példány a katalógusból.

Pályázati kategóriák

1. CSR Intézkedések 

2. Valóban Felelős Vállalat (VFV)

A CSR intézkedések esetén kifejezetten kézzelfogható, követendő megoldásokat keresünk, az európai CSR piacok szellemiségét megőrizve. A Valóban Felelős Vállalat kategóriával célunk – mint már 2009-ben és 2011-ben is – hogy felhívjuk a figyelmet a CSR mély értelmezésére, a valódi vállalati felelősségvállalásra.

3.  CSR Intézkedések kategória

CSR bármely területéről várjuk a legötletesebb, innovatív, legkiválóbban megvalósított programokat, melyek más vállalatok számára is példaértékűek lehetnek. Megadott témáinkon (átláthatóság, civil-vállalati együttműködés, érintettek bevonása, esélyegyenlőség, felelős befektetések, felelős beszállítói lánc, felelős marketing és kommunikáció, felelősség az állami szektorban, környezetvédelem, munka és magánélet egyensúlya, munkahelyi egészség és biztonság, termékfejlesztés és innováció, vállalati önkéntesség) kívül várjuk a vállalatok egyéb területeken elért sikereinek leírását is.  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az intézkedés, projekt nem üzleti partnerrel együttműködésben valósult meg, akkor érdemes az Európai CSR Díjra (is) pályáznia.

4. Valóban Felelős Vállalat (VFV)1 kategória

Ha vállalatuknál fellelhetők olyan karakteres jegyek, amelyek az alábbi táblázat második oszlopában olvashatók, kérjük, osszák meg velünk és az érdeklődő kollégákkal! A forma lehet történet, anekdota, örülünk a számoknak és formalizált programoknak, de nem ragaszkodunk hozzájuk.

A pályázatokra konkrét történeteket, eseteket várunk; olyan folyamatok leírását, amelyek mutatják a VFV irányába való elmozdulást. Kíváncsiak vagyunk a folyamat mögött az emberekre is: kik olvasták a pályázó vállalatnál a modellt tartalmazó könyvet, mi róla a véleményük, s mit tettek az abban foglaltak megvalósításáért?

Hagyományos vállalat

Valóban Felelős Vállalat

Szállítás A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac. Szállítási teher minimalizálandó, távolsági szállítás csak nagyon indokolt esetben. Törekvés helyi beszerzésre, piacokra.
Igazságosság Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben. Bár a fő cél nem az igazságosság növelése, a cég tevékenységével nem erősítheti az igazságtalanságot. Méltányos kereskedelem, munkabérek és körülmények.
Ökonomizmus A fogalom nem érthető. Gazdasági szereplőknek természetes célja a gazdaságosság. Érthető a különbség a gazdaság és a gazdasági mánia között. A gazdaságosság fontos feltétel, de nem fő cél.
Méret Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növekedéssel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell. Cél az optimális méret. A túlnövekedés éppen olyan veszélyes, mint ha csenevészek vagyunk. Meg kell találnunk a piaci helyünket és hosszú távon fenntartható hozamunkat. Hosszútávon állandó, s nem növekvő jövedelem kell.
Termék Azt állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet (igények) aktív növelése kötelező. Olyan terméket, tevékenységet keresünk, aminek igazán helye van egy fenntartható világban. Nem minden jó, amit szabad. Valódi szükségleteket elégítünk ki, s nem keltünk igényeket. Ott viszont vállaljuk a versenyt.

1 Részletesebben a VFV koncepciójáról az azonos című könyvben. Beszerezhető a KÖVET-től, több könyvesboltban (pl. Alexandra), illetve térítésmentesen letölthető innen: A valóban felelős vállalat

  Mivel érdemes pályázni?

 • Olyan vállalati sikerélményekkel és sikertörténetekkel, melyek megismerése és követése, adaptálása más szervezetek számára is hasznos lehet.
 • Olyan innovatív kezdeményezések, jó gyakorlatok, amelyekre a vállalat büszke és különleges formában és módon szeretné bemutatni őket érintettjeinek:
 • a vállalat belső és külső érintettjei számára magas hozzáadott értékkel rendelkező kezdeményezések;
 • valamely időszakos vagy hosszantartó kihívásra választ adó sikeres megoldások a vállalatnál;
 • annak bemutatása, hogy a vállalati felelősségvállalásba befektetett erőforrás megtérül.
 • Az Európai CSR Díj esetében: innovatív és nagyhatású együttműködések üzleti és nem-üzleti szereplők között.  Az Európai CSR díj pontos pályázati feltételeiről és értékelési kritériumairól itt olvashat.

 Ki és hogyan értékeli a pályázatokat?

A beérkezett pályázatokat a KÖVET által felkért, szakértőkből és vállalati szakemberekből álló független zsűri értékeli, mely kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyek a 2013. április 18-i CSR Piac rendezvény keretében bemutathatják megoldásaikat a nagyközönségnek. A kiállítókat a kiválasztásról 2013. március 21-ig értesítjük.

A zsűri tagjait a folyamatosan frissülő www.csrpiac.hu oldalon hamarosan bárki megismerheti.

A kiválasztás kritériumai:

 1. Lényegesség: minél többeket érintő probléma megoldása.
 2. Innovativitás: a megvalósítás folyamata és az eredmények szempontjából is.
 3. Alkalmazhatóság: könnyen átültethető más helyzetekre és más szektorokba.


 

Díjak

A pályázatok értékelése és díjazása a két kategóriában külön történik: 2013 Valóban Felelős Vállalata Díj és 2013 Legkiválóbb CSR Megoldása Díj.

Mivel bátorítani szeretnénk a kisvállalatok példaértékű, de sokszor rejtve maradt CSR megoldásait és azok megosztását is, a legjobb kisvállalati pályázatot Kisvállalati Különdíjjal jutalmazzuk.

Környezetvédelem témakörben átadjuk a Környezettudatos Vállalatirányítás Különdíjat.

Az Európai CSR Díj magyar nyertesei (kis-, és nagyvállalati kategória) projektjüket a 2013. júniusban-Brüsszelben megrendezendő Európai CSR Díjátadó gálán is bemutathatják.

A CSR Piacon a látogatók is értékelik a kiállítókat, szavazataik alapján kerül átadásra a Közönségdíj.

A díjak átadására a CSR Piac Díjátadó Gáláján, 2013. április 18-án délután kerül sor.

 

A pályázat menete

Mit kell tennem, ha pályázni szeretnék?

Első lépésként kérjük, töltsék ki a szándéknyilatkozatot, melyben jelzik részvételi szándékukat a versenyen, illetve hogy mely kategóriá(k)ban szeretnének nevezni. A szándéknyilatkozat végső leadási határideje 2013. január 18. A nyilatkozatokat a KÖVET Egyesületnél Dr. Győri Zsuzsanna részére kell elküldeni e-mailen: csrpiac2013@kovet.hu.

Pályázni a kategóriának megfelelő pályázati űrlap kitöltésével lehet. Az űrlapok magyar és angol nyelven letölthetőek a www.csrpiac.hu oldalról (CSR Piac 2013/ Pályázati felhívás/ Pályázati űrlapok menüpont).

A pályázatok végső beadási határideje 2013. február 21. A pályázatokat a KÖVET Egyesületnél Dr. Győri Zsuzsanna részére kell elküldeni e-mailen: csrpiac2013@kovet.hu

Fontos tudnivalók

 •  A CSR Piac 2009 és 2011 kiállításra beadott CSR intézkedésekkel is újra lehet pályázni abban az esetben, ha a programot az eltelt idő alatt továbbfejlesztették.
 • Egy szervezet valamennyi rá vonatkozó kategóriában és több intézkedéssel (max. 4 db CSR intézkedés) is pályázhat.
 • A rendezvényen bemutatott CSR megoldások felkerülnek a CSR Piac honlapjára, ahol – a 2009-ben és 2011-ben bemutatott intézkedésekkel együtt – kereshető adatbázis formájában bárki számára elérhetőek lesznek.
 • Ha a pályázó szervezetnél van rá lehetőség, a pályázatot magyarul és angolul egyaránt küldjék be, mert ezáltal a magyar eseteket a CSR Europe nemzetközi partnerhálózatán keresztül egész Európa megismerheti.

További információ

Ha további információra van szüksége, látogassa meg a program folyamatosan frissülő honlapját (www.csrpiac.hu), vagy keresse bizalommal a KÖVET munkatársait:

Pályázati információk

Valóban Felelős Vállalat kategória

Dr. Tóth Gergely, főtitkár

toth@kovet.hu

CSR intézkedések kategória, Európai CSR Díj

Dr. Győri Zsuzsanna, CSR-szakértő

gyori@kovet.hu, +36 1 473 2290

Rendezvénnyel kapcsolatos információk

Hézer Judit, rendezvényszervező

hezer@kovet.hu, +36 1 473 2290

Sajtókapcsolatok

Csizmadia Edit, kommunikációs munkatárs

csizmadia@kovet.hu, +36 1 473 2290

Szponzoráció – Szponzorok jelentkezését várjuk.

Csizmadia Edit, kommunikációs munkatárs

csizmadia@kovet.hu, +36 1 473 2290

Forrás: http://www.csrpiac.hu/palyazati-felhivas.139.html