palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a kerületi civil, egyházi, társadalmi szervezetek közösségépítő tevékenységének támogatásaként a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására.

Pályázatot nyújthatnak be a XIII. kerületben működő, önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, továbbá egyházi szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek tevékenységüket elsődlegesen a kerület lakói érdekében végzik.

A pályázaton nyertes szervezetek számára az Önkormányzat díjmentességet biztosít a terembérleti díj megfizetése alól, ennek keretében díjtalanul biztosítja az aulát, öltözési lehetőséget, multifunkciós színháztermének (600 fő részére, 270 m2-es színpaddal) használatát egy adott napra legfeljebb 12 óra időtartamra, valamint a program alapvető műszaki-technikai feltételeit (színpad, színpadtechnika, hangtechnika mikrofonokkal és hangbejátszási lehetőséggel, fénytechnika, vetítés)
valamint a ruhatár működtetését.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a bérleti díjat általános forgalmi adó terheli, amely alól akkor mentesül a pályázaton nyertes társadalmi szervezet, amennyiben a szerződéskötés időpontjában igazolni tudja közhasznú jogállását.

A program minden egyéb költségéről, a résztvevők tájékoztatásáról, az adott programra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről és a RaM házirendje szerint kötelező szolgáltatások biztosításáról a nyertes pályázó köteles gondoskodni.

A pályázat tartalma:

A pályázatban ismertetni kell a megvalósítani kívánt program

 • tervezett és alternatív időpontjait 2018. január 1. és december 31. között (vasárnaptól csütörtökig napok megjelölésével),
 • címét, elnevezését,
 • célját,
 • várható részt vevői körének leírását és számát,
 • vázlatos forgatókönyvét,
 • műszaki-technikai igényét,

a pályázó adatait:

 • székhelyét,
 • bemutatkozó anyagát,
 • kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
 • valamint a pályázó szervezet alapító okiratát vagy bejegyző végzését.
 • Önkormányzati fenntartású intézmény esetén ezen igazolások nem szükségesek.
 • Profitorientált vagy belépési díjhoz kötött rendezvény nem szervezhető jelen pályázat keretein
  belül. Politikai tevékenységgel összefüggő rendezvénnyel nem lehet pályázni, továbbá a megvalósítandó rendezvény keretében vendéglátó ipari vagy más kereskedelmi célú tevékenység nem folytatható.

Előnyt élvez az a program, amely

 • az újlipótvárosi városrész hangulatát, lakosságának szokásait, hagyományait mutatja be, eleveníti fel,
 • új kezdeményezést jelent a XIII. kerület lakóközösségeinek, civil szervezeteinek aktivizálására,
 • bővíti a közösségi együttlét tereit.

Ugyanazon pályázó csak egy programra pályázhat.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy az igényelttől eltérő időpontot igazoljon vissza nyertes pályázat
esetén!

A pályázat benyújtása:
A pályázat lebonyolítója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve a helyszín egyéb paraméterei a www.kult13.hu oldalon találhatók vagy az info@kult13.hu címen, illetve a +36 1 398-6211-es telefonszámon kérhetők.

A pályázatot nyomtatott és elektronikus formában (pdf formátumban), 1-1 példányban az alábbi címre kell benyújtani:
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
SKult13 divízió
Budapest
József Attila tér 4.
1131

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 29. 16 óra

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága 2017 októberében bírálja el, a lebonyolító 2017. november végéig tájékoztatja a pályázókat az eredményről. A nyertes pályázókkal a támogatott programok megtartásának további feltételeit a pályázatot lebonyolító egyezteti, a program megvalósításának részletes feltételeiről a nyertes pályázókkal a kiíró legkésőbb a rendezvény napjáig szerződést köt.