palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat általános iskolás cigány tanulók részére

macika pályázatokA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet a 2010-es évre, általános iskolák 7., 8. osztályos, hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos, valamint nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű* cigány tanulói részére.

1.”TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” – 4,0-től – 4,49-es tanulmányi átlagig,

2.”CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ” 4,5-es tanulmányi átlag felett,

Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az előző tanévet!

Javítóvizsgát nem fogadunk el!

Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat!

Az ösztöndíj támogatás célja: Elősegíteni a középfokú továbbtanulást megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

  1. a kitöltött adatlapot;
  2. a 2009/2010-es tanév végén kapott bizonyítvány fénymásolatát, amelyet az iskola tintás aláírással és az intézmény hivatalos bélyegzőjével hitelesít (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  3. ahol szöveges értékelés szerepel a bizonyítványban (megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt),  a pályázó kérje fel a bizonyítványt kiállító oktatási intézményt, hogy az értékelést érdemjegyekre számítsa át, s azt a hitelesített bizonyítvány-fénymásolatra vezesse fel, vagy állítson ki hiteles igazolást az érdemjegyekről.
  4. a 2010/2011-es tanévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást;
  5. a törvényes felügyeletet ellátó szülő/k nyilatkozatát a legmagasabb iskolai végzettségükről. (A nyilatkozathoz szükséges tartalmi követelmények az adatlapon szerepelnek);
  6. lakóhely szerinti település önkormányzat jegyzőjének határozatát vagy igazolását (eredeti vagy a jegyző által hitelesített) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, vagy a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, a tanuló védelembe vételéről illetve a gyámhivatal határozatának másolatát a tanuló tartós nevelésbe vételéről;
  7. helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil
  8. szervezet – eredeti ajánlását, mely tartalmazza a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium!

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

HIÁNYOS vagy HATÁRIDŐN TÚL BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK.

Az ösztöndíj támogatás összege:

1.       „TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” esetén 4,0 – 4,49 tanulmányi átlagig 25.000 Ft.

2.       „CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ ” esetén 4,5 –  5      tanulmányi átlagig 30.000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat a tanulmányi eredményt figyelembe véve és kizárólag a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni. A döntés során előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és a legjobb tanulmányi átlageredményt elért tanulók.

A pályázatok postára adási határideje:   2010. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje:  2011. MÁRCIUS 15.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb: 2011. MÁRCIUS 31.

Faxon, email-en érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé -soron kívül- írásban jelezni szíveskedjék.

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére.

A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük, őrizze meg.

A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

adatlap

Adatlap beszerezhető www.macika.hu internet oldalon. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy postai úton nem áll módunkban adatlapokat küldeni.

Bővebb információ:

Szirmai István: 455-9030

Szatmári Katalin: ösztöndíj pályázat 455-9035
E-mail: szatmari.katalin@macika.hu

Forrás: www.macika.hu