palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az „Advent Budapesten” Téli Fesztivál a Városháza Parkban című rendezvényen való részvételre

adventA Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. felhívást tesz közzé a 2014. november 28. és 2015. január 04. napja között a Budapest, V. kerület Városháza téren megrendezésre kerülő „Advent Budapesten” Téli Fesztivál a Városháza Parkban című rendezvényen való részvételre.


Kiíró szervezet: Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

A felhívás célja: Az Advent ünnepi hetekben az ünnepi körhöz illeszkedő kulturális programok mellett megjelenési lehetőséget kínálni a tájegységekhez kötődő magyar iparművészek, kézművesek, kézműves élelmiszert készítők és vendéglátók számára, akik sajátkészítésű színvonalas termékek árusításával, valamint minőségi gasztronómiai élmény nyújtásával hozzájárulnak a kulturális rendezvényekre kilátogatók kiszolgálásához.

A jelentkezés alapfeltétele, hogy a portéka és termék Magyarországon készüljön, minőségi kézműves áru legyen, illetve a vendéglátás a magyar tájegységi ünnepkörhöz köthető gasztrokultúra bemutatását, és jellegzetes jegyeit tükrözze.

A RENDEZVÉNY JELLEMZŐ ADATAI:

 • A jelentkezők létszámától és a nyertes pályázók profiljától függően kerül kialakításra a területen a házak elhelyezése, az előző év 2013. Advent Budapesten rendezvényhez hasonló kialakítással. egyes valamint dupla házak kerülnek esztétikus elrendezésre.
 • a rendezvény keretében magyar iparművészeti- és gasztrokultúra termékeinek bemutatására és árusítására kerül sor.

Kiíró a helyszínen felállított kulturális Üvegsátorban 2014. november 28. és december 24. között, alkalmanként kíván megrendezni tematikus, kulturális eseményeket leginkább gyermek és hagyományőrző, zenés az ünnepkörhöz köthető eseményeket, interaktív programokat.

A pályázók között előnyt élveznek az alábbi témában jelentkezők, a tematikus napokban részt vállalni kívánó alábbi mesterségeket- foglalkozások bemutatókkal: mézeskalácsozás, gyertyamerítés, kovácsolás, karácsonyfa disz készítés, Betlehem építés, adventi koszorú, ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkoztatok, marcipán figura készítés bemutatók

A kiíró a rendezvény és helyszín középpontjában hagyományosan egy látványos adventi koszorú felállításával és az adventi vasárnapokon a gyertyák ünnepi procedúra keretében történő meggyújtásával, köré szervezett programmal teszi az adventi ünnepet és a helyszínt emelkedetté.

Nyitvatartási idő: a rendezvény ideje alatt 2014. november 28. napjától, az alábbiak szerint:

 • hétfőtől – csütörtökig 10:00-21:00 óráig
 • péntektől – vasárnapig:10:00-22:00 óráig
 • 2014. december 24-én 10:00 -14:00-ig,
 • 2014. december 25. és 26.-án 10:00-21:00 óráig
 • 2014. december 31-én: 10:00- igény szerint egyeztetést követően

A MEGPÁLYÁZHATÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉG-LÁTÓIPARI EGYSÉGEK:

 • A./ kategóriába a kézművesek, népművészek, iparművészek, innovatív kézműves alkotók, kézműves élelmiszert készítők ( zárt ) termékeit, valamint a tájegységekhez kötődő alkoholos italokat (kizárólag zárt göngyölegben) kínáló pályázók tartoznak.
 • B./vendéglátó és gasztronómiával foglalkozó, az e témában a bérleményben tevékenységet, a helyben történő kiszolgálást folytató pályázók.

Standok árai:
A./ kategória: kereskedelmi tevékenységet folytató bérlő:

 • I. kategória: 1 db. önálló 3,5 nm-es faház 15.000.- +Áfa /nap II. kategória: 1 db. dupla házas faház fele, 4 nm 14.000 – +Áfa /nap.

B/. kategória: vendéglátó tevékenységet folytató bérlő:

 • I. kategória: 1 db. önálló 3,5 nm-es faház 20.000.- +Áfa /nap II. kategória: 1 db. dupla házas faház fele, 4 nm 19.000 – +Áfa /nap

A standok bérleti díja tartalmazza:

 • faház bérleti díját, zárható ajtóval,
 • standonként 1 db. alapvilágítást,
 • standonként 1 db 6A-es biztosítékkal ellátott dugaszoló aljzatot
 • a tér takarítását, szemétszállítást
 • alap áramellátást, ezen felül igény szerint valamint a vendéglátó tevékenységet végzők részére, külön mérőóra felszerelését a különbözeti árammennyiség mérése érdekében,
 • a rendezvény területének őrzését
 • WC használat – kártyával kaució ellenében

AZ ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI:

 • az áram ellátás kiépítéséről, a 6A-es biztosítékkal ellátott dug alj biztosításáról, a kommunális szemétszállításról, illetve a kártyás személyzeti WC-ről a kiíró gondoskodik,, a terület őrzéséről ( a Kiíró felelőséget nem vállal a Bérlő általi bérleményben elhelyezett árú készletért, készpénz eszközért, értékekért és a tevékenységet végző személyekért ) ezen költségek a pályázót nem terhelik;
 • Amennyiben a pályázó az alap ( 6A-es) szolgáltatáson túl, további áramszükséglete van, úgy 20.000.- Ft egyszeri csatlakozási díj ellenében, egyedi mérőóra felszerelését kérheti a bérleményben.
 • a veszélyes hulladékok (pl. moslék, fáradt étolaj, stb.) elszállításáról, illetve az általa bérelt terület takarításáról a Pályázónak kell gondoskodnia. (ezen költségeket a bérleti díj nem tartalmazza, a Pályázót terhelik.);
 • a kitelepüléshez szükséges ÁNTSZ és más hatósági, működési engedélyek beszerzése pályázó feladata;
 • gépjárművek számára parkolási lehetőséget a kiíró nem biztosít; a vásár területén parkolásra nincs lehetőség, kizárólag az áru beszállítására és a ki vagy bepakolás idejére lehet a területre behajtani (max. 10 perc/alkalom)
 • a pályázó a közterület használati jogát másnak tovább nem adhatja, a bérelt területet további használatra, albérletbe nem adható;
 • a szerződéskötés előfeltétele, hogy a pályázó a teljes bérleti díj megfizetését a kiíró felé igazolja.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • célunk, hogy a rendezvényen megjelenő kézművesek, vendéglátók az advent szellemiségéhez méltó, a magyar kézműves- és gasztrokultúra jellegzetességeit kínáló, lehetőség szerint saját készítésű, de feltétlenül Magyarországon készült termékeket kínáljanak a rendezvényre kilátogatóknak.
 • a pályázaton történő részvétel feltétele legalább két vásáron való részvétel, mely közreműködést a Pályázónak fotódokumentáció csatolásával (kitelepülésenként három fotó), a tételes menüsor, illetve termék ismertetés bemutatásával, valamint referencia igazolására jogosult kontakt elérhetőségével ( név, telefonszám) igazolni szükséges;

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS MÓDJA:

 • Pályázat kiírásának napja: július 24.
 • Pályázat beadásának napja: 2014. augusztus 19.
 • Pályázat elbírálásának és kiértesítés napja: augusztus 25.
 • Szerződéskötés napja: szeptember 1-5-ig.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezni az alábbi kitöltött (A jelentkezési lap letölthető: www.szabadter.hu), valamint a hiánytalanul összeállított pályázati csomag megküldésével lehet. A pályázati csomagot kérjük legkésőbb 2014. augusztus 19-ig 00:00 óráig e-mailen, az igazgatosag@szabadter.hu címre, vagy postai úton (Postacím: 1122 Budapest, Városmajor, 6835/17 hrsz.) 1 db eredeti nyomtatott példányban, és 1 db elektronikus másolati (pl. pdf vagy egyéb tovább nem szerkeszthető formátumban, CD vagy DVD lemezen, vagy egyéb elektronikus adathordozón) példányban megküldeni. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a 2014.évi Budapesti Advent kereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari tevékenység ellátására”

A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Jelentkezési adatlap
 • Rövid szakmai önéletrajz (maximum 1 gépelt oldal)
 • kézműves pályázó esetében: koncepció a kézműves mesterség és termék tradíciója és bemutatására
 • vendéglátó ipari tevékenység esetén az árusítani kívánó termékek teljes felsorolása szükséges (utólagosan a termékek körét bővíteni csak a kiíró írásos hozzájárulásával lehet. A Kiíró fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az árusítandó termékek körét a szerződésben korlátozza, behatárolja, illetve a bővítését előírja, valamint a legnépszerűbb termékek tekintetében a kiíró meghatározhatja a minimál árat)
 • minimum 6 db tárgyfotó (az alkotásokról lehet csoport- és egyéni fényképet is készíteni; preferált az 3 db egyéni és 3 db csoportfotó)
 • 3 db műhelyfotó
 • 3 db látványfotó korábbi kitelepülésekről
 • egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint érvényes személyi igazolványának, lakcímkártyájának egyszerű másolatát
 • gazdasági társaság esetén cégkivonat, valamint a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának, aláírás mintájának/, továbbá érvényes személyi igazolványának, lakcímkártyájának egyszerű másolatát
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vendéglátó-ipari tevékenység folytatásához szükséges érvényes működési engedéllyel rendelkezik, a működési engedély egyszerű másolatának csatolásával,

Kizárólag a fenti dokumentumokból álló pályázati csomagot áll módunkban befogadni. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A fényképek beküldése nem kiváltható honlap ill. blog oldal linkjének megadásával. Az így beküldött anyagokat kizárjuk a bírálatból. A határidő lejártát követően benyújtott pályázatok érvénytelenek.
A pályázó egy pályázatban több egység bérletére is pályázhat.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE
A pályázók közül a résztvevők kiválasztására és kiértesítése 2014. augusztus 25. napján kerül sor.
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít a pályázóknak, ezért a hiányosan benyújtott pályázatot érvénytelennek minősíti. A pályázati anyagok elbírálása az SZTSZ által felkért szakmai zsűri feladata. Az elbírálás alapja a beküldött pályázati anyag. A zsűri döntésével kapcsolatban fellebbezés benyújtására nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázatokat egy szakmai bíráló bizottság ajánlása alapján válassza ki. A pályázat beadásakor a pályázó tudomásul veszi, hogy a terület beosztása, a házak kiosztása a pályázat nyertesi között – a tevékenységeket figyelembe véve – kerül kiosztásra és mely a Kiíró hatásköre.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. irodájában, elektronikus levélben, az igazgatóság@szabadter.hu címen. Pályázati jelentkezési lap az alábbi linkről tölthető le: www. szabadter.hu

Bán Teodóra s.k.
igazgató és művészeti vezető
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft