palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatására

sportoló nemzet pályázatA pályázat célja a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek (különösen: diáksport egyesületek) működési feltételeinek biztosítása, a feladataik ellátásához szükséges feltételrendszer javítása, szabadidősport eseményeken történő részvételük elősegítése, valamint tevékenységük gyakorlásához szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzésének támogatása.

Kódszám: SPO-EJ-2011

Alapvető cél: A szabadidősportban résztvevő sportegyesületek (különösen: diáksport egyesületek) rendszeres fizikai aktivitást, mozgást, sportot ösztönző tevékenységének támogatása, ennek érdekében különösen és elsődlegesen az egészséges és testedzésben gazdagabb életmód kialakításához és megtartásához szükséges feltételek biztosítása.

Rendelkezésre álló forrás: 100 000 000,- Ft, azaz egyszázmillió forint.

Támogatható pályázatok várható száma: 300 db

Pályázók köre: A sportról szóló 2004. évi I. számú törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására szerveződött, és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. számú törvény alapján létrehozott és bírósági nyilvántartásba vett, működő sportegyesületek, diáksport-egyesületek (továbbiakban DSE-k).

  • Sportegyesületek: A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a szabadidősport területén működő sportegyesületek. A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi személyiségű szervezeti egységek.
  • Diáksport egyesületek (DSE): A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a szabadidősport területén működő DSE-k. A DSE szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi személyiségű szervezeti egységek.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projektköltség maximum 80%-a nyújtható támogatásként a pályázó szervezet részére.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Legalább 200 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.

Letölthető dokumentumok

A pályázati felhívás
A pályázat formanyomtatványa
A költségvetési táblázat

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

A pályázatot (kitöltött pályázati adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen), valamint nyomtatott formában a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Sportért Felelős Államtitkárság

1054 Budapest, Hold u. 1.

Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2011. június 10-től 2011. július 10-ig lehetséges.

Forrás: http://www.sportolonemzet.hu