palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatására

fvm_palyazatokA támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás bevezetése, az erdő közjóléti szolgáltatásainak, erdőgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körű átadásával történő szemléletformálás elősegítése.

Benyújtási határidő: a pályázati felhívás FVM Értesítőben történő megjelenését követő 31. és 60. nap között

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) – az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján – az alábbi felhívást teszi közzé.

Támogatás igényelhető

 1. a folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdéséhez;
 2. folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységekhez;
 3. erdei vasutak üzemeltetéséhez.

A támogatási jogcímek részletes leírását és a jogosult költségeket a Rendelet 9. §, 12. § és 17. § szakaszai tartalmazzák.

Pályázók köre, a támogatás igénybevételének általános feltételei

A támogatás igénybevételére a 2. pontban feltüntetett jogcímeknél külön-külön meghatározott, részletes igénybevételi feltételek teljesítésén túl az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, önkormányzat, non-profit és társadalmi szervezet (a továbbiakban: pályázó) lehet jogosult, aki (amely):

 1. rendelkezik a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-regisztrációs számával;
 2. az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;
 3. nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
 4. nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben, és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;
 5. nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 6. megfelel az egyes megpályázni kívánt támogatási célterülethez tartozó, a Rendelet 9. §, 12. § és 17. §-okban felsorolt feltételeknek;
 7. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott követelményeinek;
 8. a Rendelet 6. §-ban foglaltaknak és az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be az erdészeti hatósághoz;
 9. a Rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja 3. számú melléklet szerinti logó megjelenését.

Egy pályázó a Rendelet 9. §, 12. § és 17. §-okban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján részesülhet támogatásban.

A támogatás forrása és mértéke

A támogatás forrása a 2008. évre szóló költségvetési törvény FVM fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata című előirányzat-felhasználási keretszámla Pénzügyminisztérium által jóváhagyott maradványa, számlaszáma: 10032000-01220191-52000001.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke hetvenegymillió-hétszázötvennégyezer forint.

Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható.

A támogatás az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a támogatás összege pályázóként nem haladhatja meg a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénzügyi évben, valamint az előző két évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).

Letölthető dokumentumok: 2009_erdo_deminimis_palyazat; pályázati kiírás

Forrás: FVM