palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az új üzleti modellek kidolgozása a befogadó, innovatív és reflektív társadalmak elérése érdekében

Horizont_2020A háromfázisú pályázati forrás fő célja, hogy a hagyományos és új szektorok, a kreatív szektor, az együttműködő fogyasztásra épülő gazdaság, a kulturális örökség és a társadalmi gazdaság terén működő kis- és középvállalkozások számára lehetővé váljon az innováció és a növekedés az új üzleti modellek és a szervezeti változás segítségével.

Pályázat kódja: SMEInst-12-2016-2017

Paradigmaváltásnak lehetünk tanúi a kormányzat, az állampolgárok és az üzleti vállalkozások kapcsolatrendszerét érintően is, amelynek során megfigyelhető, hogy a társadalmi szereplők sokkal proaktívabb szerepet játszanak a különböző közszolgáltatások kialakításában, illetve működtetésében. Az egyik kiemelkedő jelentőségű kihívás, hogy a közszféra által üzemeltetett platformokat az üzleti vállalkozások számára is vonzóvá tegyük. Ezzel lehetőség nyílik olyan új értékek megteremtésére, amelyek az üzleti vállalkozások és a kormányzat együttműködésére épülő új üzleti modellek kialakulásából származnak. A tervezés, előállítás, fogyasztás, felhasználás, oktatás, tanulás, gondoskodás, helyváltoztatás új módozatai vannak kialakulóban az európai városok terén. A kézzelfogható és a fizikai formát nem öltő kulturális örökség felhasználásának új módszerei válnak lehetővé. Az innovatív, nyilvános adatokat felhasználó közszolgáltatások kialakítása új üzleti lehetőségeket teremt. Az új üzleti modelleket kialakító és alkalmazó kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak ezen átalakulások terén.

A tématerület fő célja, hogy a hagyományos és új szektorok, a kreatív szektor, az együttműködő fogyasztásra épülő gazdaság, a kulturális örökség és a társadalmi gazdaság terén működő kis- és középvállalkozások számára lehetővé váljon az innováció, valamint a hagyományos határok átlépését biztosító növekedés, új üzleti modellek és szervezeti változás segítségével.

A pályázati folyamat három fázisból áll. 

Az 1. fázis a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése annak érdekében, hogy az adott iparág számára jelentős újdonságot hordozó innovációs ötlet/koncepció (például új termékek, folyamatok, dizájn, szolgáltatások és technológiák, illetve meglevő technológiák új piaci alkalmazási lehetőségei) technológiai/gyakorlati, valamint gazdasági életképessége igazolást nyerjen.

Az 1. fázis során az innovációhoz kapcsolódóan fel kell mérni és elemezni a vállalat nyereségtermelő képességének terén jelentkező szűk keresztmetszeteket, amelyeket a 2. fázis keretében megvalósuló projekt hivatott kezelni a befektetésarányos megtérülés növelésével. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy előzetes üzleti tervet, amely az adott innovációs ötletre épül. Az előzetes üzleti tervnek már tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyeket egy részletes üzleti tervben kifejtenek. Az első fázis keretében megvalósuló projekt eredménye a kidolgozott üzleti terv.
A támogatás mértéke egyösszegű támogatásként nyújtott 50 000 EUR.
A projektek várható megvalósítási időszaka 6 hónap.

A 2. fázis keretében olyan innovációs projektek támogathatók, amelyek esetében stratégiai üzleti terv támasztja alá a vállalat versenyképességét, illetve növekedési potenciálját a vállalat által azonosított kihívások terén. A projekt keretében tervezett lépéseknek olyan innovációs tevékenységekre kell koncentrálniuk, mint az innovációs ötlet (termék, folyamat, szolgáltatás, stb.) vonatkozásában releváns termék-demonstráció, tesztelés, prototípus-készítés, piaci bevezetés előtti tesztelés, léptéknövelés, méretcsökkentés, dizájn, (más) piacra történő alkalmazás, annak érdekében, hogy a termék piaci bevezetése lehetővé váljon.

A pályázati felhívás 2. fázisa keretében megvalósuló projektek esetében 0,5-2,5 millió EUR támogatás biztosítja a megfelelő projektméretet. Azon pályázatokat sem utasítják el, amelyek ettől eltérő (magasabb vagy alacsonyabb) összegű támogatási igényt tartalmaznak.
A projektek várható megvalósítási időszaka 12-24 hónap.

A kis- és középvállalkozások támogatását célzó intézkedés 3. fázisának célja az 1. és 2. fázis keretében támogatott projektek gazdasági hatásának növelése üzleti, személyre szabott tanácsadási szolgáltatással. A 3. fázis nem minősül az 1. illetve 2. fázis folytatásának, de speciális támogatást nyújt a kis- és középvállalkozások támogatását célzó intézkedés kedvezményezettjeinek mind az 1. és 2. fázis során, mind pedig azt követően. Valamennyi, a 3. fázis keretében nyújtott támogatás egyetlen, meghatározott belépési ponton keresztül lesz elérhető, mely egyben információs portálként és networking térként is funkcionál.
A platform a következő két fő szolgáltatáshoz biztosít elérhetőséget:
• Piaci hozzáférési lehetőség
• Pénzügyi hozzáférési lehetőség

Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozás
Támogatott projektek várható száma: 10-20
Teljes keret: 22.200.000 EUR
EU hozzájárulás projektenként (max.) 2.500.000 EUR
Támogatási intenzitás: 70%
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Előfinanszírozás 30-45% előleg kérhető
Elszámolható közvetett költségek: A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.

Benyújtási határidő 2017.11.08.17:00

Letölthető dokumentum

SMEInst-12-2016-2017

A hivatalos pályázati oldal elérhetősége:
New business models for inclusive, innovative and reflective societies