palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

budapest_logoA pályázat célja, támogatásban részesíteni a Budapest területén működő azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya

A pályázati keretösszeg: 15.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg: 100.000 Ft-tól – 500.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képző, költségvetési tervben a projektre szánt, az önrészen felüli további saját forrás összegét kell megjelölni, amennyiben a tervezett projekt teljes költsége az igényelt támogatás és a kötelező önrész összegét meghaladja. A kötelező önrész ill. a saját forrás eltérő kategóriák: Az önrész összege fix: az igényelt, – és a kapott – támogatás 20%-a, mellyel a pályázónak a kapott támogatással együtt el kell számolnia. A saját forrás pedig azt az összeget jelenti, amelyet a pályázó a program megvalósításához a kapott támogatáson és a kötelező önrészen kívül felhasználni kíván, azonban erről az összegről nem kell elszámolnia.)

Általános pályázati feltételek:

a)     Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:

  • bejegyzett civil szervezetként működik,
  • saját bankszámlával rendelkezik,
  • rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)

b)     Tartalmi, formai követelmények:

  • A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2014. évre érvényes regisztrációval (regisztrációs számmal) rendelkezik, (e nélkül a pályázat érvénytelen!) (A pályázati adatlaphoz tartozó 5. számú melléklet – kiöltési útmutató – tartalmazza a regisztrációval kapcsolatos, szükséges információkat.)
  • Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak, a pályázat megvalósítási időszakának (2014. június 1. – 2015. május 31.), és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
  • Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
  • Előírt nyomtatványcsomag használata.

Pályázható kategóriák:

  1. Budapesti szabadidős sportesemények szervezése, rendezése,
  2. Technikai-és sporteszközök bérlése és vásárlása,
  3.  Sportegyesületek működtetésével kapcsolatos költségek.

Minden pályázó sportegyesülettől csak egy kategóriában nyújtható be pályázat! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

Letölthető dokumentumok

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével – „SZ jelű Pályázat” -, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

A pályázat személyes beadási határideje: 2014. július 11. 12.00 óra

Cím: Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálata (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.)

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2014. július 7.

Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Kérjük a megfelelő címre juttassák el a pályázatukat!!!

Beadási határidő után, vagy postán, határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.

Hiánypótlásra lehetőség nincs!

A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.), vagy letölthető a www.budapest.hu/palyazatok oldalról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Verő Beáta vezető tanácsostól (tel: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-15 óra.

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

 A bonyolító a pályázati nyertesek meghatározását követően a www.budapest.hu portálon – a hatályos jogszabályok szerint – közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, és a nyertessel támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő, aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatásról és az önrész együttes összegének felhasználásáról 2015. szeptember 14-ig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy, a pályázaton elnyert támogatás – szerződésben foglaltak szerinti – felhasználását, valamint a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.

LINK:  budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatása