palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat diákoknak egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására

EMETAz  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  pályázatot  hirdet  a tehetséges  tanulók/fiatalok  számára  a  30  illetve  60  órás egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására. A pályázat célja a tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása.

A pályázati kategória kódja: NTP-EFP-13

A támogatás formája és mértéke

 • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
 • A  pályázaton  legalább  300.000  Ft,  illetve  legfeljebb  500.000  Ft  vissza  nem térítendő támogatás igényelhető
 • A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás

Támogatható tevékenységek : 

Legalább 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása, kimagaslóan tehetséges  fiatalok  vagy  tehetséges,  illetve  tehetséges,  de  iskolai tanulmányaiban felzárkóztatásra szoruló tanulók számára.

Pályázat benyújtására jogosultak
Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
 • Hazai  köznevelési  intézmények  (2011.  évi  CXC.  törvény  7.§  szerint,  függetlenül  a fenntartó jogi státusától):
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény.
A  Magyarországon  bejegyzett  egyesület  (ide  nem  értve  a  szakszervezetet  és  pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatáshoz/neveléshez vagy tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenység szerepe.
Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje:  2014.  január  23.

Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10-15.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:
 • szakmai  tartalommal  kapcsolatban:  Oktatáskutató  és  Fejlesztő  Intézet Nemzeti  Tehetség  Programiroda,  1363  Budapest,  Pf.  49., Balázs  Annamária, telefon: 06-1-235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu;
 • pénzügyi  és  formai  értékeléssel  kapcsolatban:  a  www.emet.gov.huhonlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken, e-mail: ntp@emet.gov.hu

Link: Pályázat diákoknak egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására