palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben támogatására

EMET pályázatAz  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma pályázatot  hirdet  a matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint  a  szakmatanuláshoz  szükséges kompetenciák  erősítése  a  köznevelési intézményekben támogatására.

 

A pályázati kategória kódja: NTP-MTI-13

A pályázat célja: A hazai köznevelésben tanuló tehetséges fiatalok matematikai, természettudományos, műszaki,  informatikai, szakmatanuláshoz  szükséges  kompetenciáinak  erősítését  segítő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása.

A támogatás formája és mértéke

  • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
  • A  pályázaton  legalább  500.000  Ft,  illetve  legfeljebb  1.000.000  Ft  vissza  nem térítendő támogatás igényelhető.
  • A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás

Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
a  Magyarországon  bejegyzett  egyesület  (ide  nem  értve  a  szakszervezetet  és  pártot), alapítvány,  és  közalapítvány,  melynek  alapító okiratában  az  oktatás  vagy  a tehetséggondozás szerepel, amelyek  a  Támogatáskezelő  internetes  Pályázatkezelő  rendszerében  (EPER) regisztráltak.
Letölthető dokumentumok

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 23; 23:59 óra

Jelen Pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 50-100.

Regisztrációs díj: 3 000 Ft

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:
  • szakmai tartalommal kapcsolatban:  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség  Programiroda,  1363  Budapest,  Pf.  49., Ugró  Szilvia,  telefon:  06-1-235-7201, e-mail: ntp@ofi.hu
  • pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatban: a www.emet.gov.hu honlapon, valamint  az  ott  feltüntetett  ügyfélszolgálati  elérhetőségeken,  e-mail: ntp@emet.gov.hu.

Link: Pályázat a matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben támogatására