palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására

EMET pályázat

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma pályázatot hirdet a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására.

A felhívás kódja: NTP-MKÖ-13 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 23.

A pályázat célja, a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása.

A támogatás formája és mértéke

 • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
 • A  pályázaton  legalább  300.000  Ft,  illetve  legfeljebb  500.000  Ft  vissza  nem térítendő támogatás igényelhető.
 • A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek 

 • Legalább  60  órás,  csoportos  tehetséggondozó,  a  magyar  kulturális  örökség megőrzését, vagy a hagyományok és a népi kultúra ápolását szolgáló, tematikus –  akár egy-egy  tájegységre  koncentráló  –  műhelyfoglalkozás-sorozat  kidolgozása  és megvalósítása, és  a  résztvevő  tehetséges  fiatalok  produktumainak  önálló  vagy csoportos bemutatása. A tehetséggondozó program munkájába legalább 10 tehetséges fiatalt szükséges bevonni.
 • Legalább  három  egymást  követő  napon  megszervezendő  tematikus  –  akár  egy-egy tájegységre  koncentráló  –,  a  magyar kulturális  örökség  megőrzését,  vagy  a hagyományok  és  a  népi  kultúra  ápolását  segítő  tehetséggondozó foglalkozás lebonyolítása, és a résztvevő bemutatása.  A  tehetséggondozó  tábor  munkájába  legalább  10  tehetséges fiatalt szükséges bevonni. A tehetséggondozó foglalkozás lebonyolításába kortárssegítőket és önkénteseket is bevonhatnak.
 • A magyar kulturális örökség megőrzését segítő, vagy a hagyományok és a népi kultúra ápolását  szolgáló  a  tehetséggondozáshoz célirányosan  kapcsolódó  személyi  és  tárgyi feltételek  megteremtésének  támogatása,  amely  azonban  jelen  pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
 • A magyar kulturális örökség megőrzését segítő, vagy a hagyományok és a népi kultúra ápolását  szolgáló  a  tehetséggondozáshoz célirányosan  kapcsolódó koncert/színház/tánc előadás, múzeum, kiállítás meglátogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
 • A  magyar  kulturális  örökség  védelmében,  vagy  a  hagyományok  és  a  népi  kultúra ápolásában részt vevő tehetséggondozó pedagógusok / szakemberek legalább három napos szakirányú továbbképzésén való részvételének támogatása.

 Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

I. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola.
II. A  Magyarországon  bejegyzett  egyesület  (ide  nem  értve  a  szakszervezetet  és  pártot), alapítvány,  és  közalapítvány,  melynek alapító okiratában  a  kulturális  örökség megőrzéséhez  vagy  hagyományőrzéshez  és  a  népi  kultúra  ápolásához  kapcsolódó tevékenység szerepel.

III. A hazai közművelődési intézmények (1997. évi CXL törvény 74. §. szerint) közül:

 • művelődési  otthon,  ház,  központ,  szabadidő  központ,  közösségi  ház,  ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, az  oktatási  és közművelődési,  illetőleg  egyéb  feladatokat  ellátó  általános  művelődési központ.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje:  2014.  január  23

Benyújtható pályázatok száma
 • Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
 • A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10-15.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 • szakmai  tartalommal  kapcsolatban:  Oktatáskutató  és  Fejlesztő  Intézet Nemzeti  Tehetség  Programiroda,  1363  Budapest,  Pf.  49., Székely  Tímea, telefon: 06-1-235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu;
 • pénzügyi  és  formai  értékeléssel  kapcsolatban:  a  www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken, e-mail: ntp@emet.gov.hu

Link: Pályázat a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására