palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat diplomamunkák, szakdolgozatok publikációjára

Minőségi záródolgozatot írtál? Eredeti az alapötlet? Publikálásra érdemes?  Miért nem jelenteted meg?  Legyél rá büszke! Akard kivenni belőle azokat a lehetőségeket, amikért megdolgoztál! Életed végéig minden szakmai megjelenési fórumon hivatkozás lehet: publikációm … VAN!  A főként doktori disszertációkat megjelentető ÚT – Új Tudós Kiadó a beérkezett szakdolgozatokat könyvsorozatban, kiadványonként  gyűjteményes formában jelenteti meg.

Pályázati feltételek: 

  • a benyújtott tudományos mű nem lehet 2006. január 1-jénél régebbi,
  • a pályázati díj összegének befizetése.

Mellékelni szükséges:

  • a konzulensi, opponensi véleményt (szkennelt formában), mely az érdemjegyet is tartalmazza (amennyiben a vélemény az érdemjegyet nem tartalmazza, úgy az azt igazoló iratot is szükséges csatolni),
  • 1000 karakterben kérjük igényesen összefoglalni, ismertetni (abstract) a benyújtott kézirat tartalmát (ez a kiadás esetén felhasználásra kerül!), valamint feltüntetni, mely témakörben kívánja pályázatát publikálni,
  • a pályázó elérhetőségét (pontos név, postacím, e-mail cím, telefonszám).

A záródolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) témájában nincs korlátozás!

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a dolgozat bírálója hozzájárul a konzulensi/opponensi vélemény záródolgozattal való együttes megjelentetéséhez. (A hozzájáruló nyilatkozat nyomtatható formátuma elérhető a www.ujtudos.hu honlap “Pályázati közlemény” az oldalának jobb felső sarkáról. Ezt postai úton kérjük az alábbi  címre eljuttatni: ÚT – Új Tudós Kiadó Kft. 2067 Szárliget, Baross G. u. 18.)

A dolgozatokat a ujtudos@ujtudos.hu e-mail címre, Word formátumban kérjük megküldeni!

A pályázati díj 4000 Ft, de a február 29-ig beküldők 25% kedvezményben részesülnek (csak 3000 Ft).

Ennek összegét az OTP 11740126-20000394 számlaszámra kérjük átutalni! (Hivatkozás szövege: “Kiadvány” – pályázó neve, címe)

A pályázati díj egy kiadvány ára (ami magában foglal egy könyvet, valamint a hozzá tartozó CD-t), melyet a pályázat lezárása nyomán egy hónapon belül a kiadó további költségek nélkül eljuttat a pályázóhoz.

A pályázatok fogadásának lezárási ideje: 2012. március 25. 

A pályázati folyamat során egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi vélemény utólagos megküldésére!), ennek végső  határideje 2012. április 2.

A pályázattal kapcsolatos további információk a honlapon a Szakdolgozatok kiadása és a Szerzőink figyelmébe menüpont alatt találhatók.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárásban való részvételükkel hozzájárulnak záródolgozatuknak a TUDOMÁNY – FELSŐFOKON válogatás kiváló diplomamunkákból, szakdolgozatokból című gyűjteményes sorozatban (könyv, illetve CD) való megjelentetéséhez!

A megjelenő dolgozatért tiszteletdíj nem igényelhető!