palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat dombormű vagy fali plasztika megalkotására

Magyar Universitas Program pályázatokA Pécsi Tudományegyetem kollégiumi rekonstrukciós beruházásához kapcsolódva, a Pécsi Tudományegyetem és az Immorent PPP Kft. megbízásából a Kortárs Művészeti Zsűri nyilvános, egyfordulós, névaláírásos pályázatot hirdet dombormű vagy fali plasztika megalkotására
A pályázat száma: KKIP-0037-2/2010

A pályázat kiírója: A Pécsi Tudományegyetem PMMK és a befektető: Immorent PPP Kft. – mint a PTE kollégiumi épület beruházásának létrehozói – megbízásából a Kortárs Művészeti Zsűri

A pályázati program és finanszírozási forrása

A Magyar Universitas Program 2005 és 2008 között a magyar felsőoktatás legnagyobb mértékű infrastrukturális minőségi fejlesztése volt, mintegy 175 milliárd forintos – éves átlagban mintegy 44 milliárd forintos – befektetési összeggel. Az Európai Unió támogatásával és magántőke bevonásával megvalósuló programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium indította el. Az OKM kezdeményezésére az intézmények és a beruházók a közöttük létrejött szerződésekben vállalták, hogy a magántőke segítségével elindított fejlesztések összértékének 1%-át – azaz közel 1,75 Mrd Ft-ot – a létesítmények részét képező új, kortárs képző- és iparművészeti alkotások létrehozására fordítják, ezzel jelentősen emelve az új, vagy felújított épületek esztétikai színvonalát.

A pályázat tárgya
Beltéri műalkotás a PTE Rektori Hivatalának aulájába, a Szenátusi Terem előterébe (7621 Pécs, Vasvári Pál u. 4., fszt.): Dombormű vagy plasztika megalkotása Zsolnay-kerámia alkalmazásával a Szenátusi Terem előterének három összefüggő falfelületére. Javasolt olyan kompozíció megalkotása, ahol a három falfelületre kiterjedő mű kompozíciója összefügg, a bal oldali sarok adottságait kihasználva esetleg erőteljesebb, a körplasztikát közelítő komponálással. A megvalósíthatóság garanciája miatt a pályázat során kötelező a kivitelezővel (Zsolnay, vagy nem kizárólag Zsolnay Manufaktúrával) való egyeztetés nyilvánvaló megléte.

További adatok a létesítményről

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati formanyomtatvány

1. melléklet: alaprajz
2. melléklet: C-C metszet
3. melléklet: látványterv
4. melléklet: a helyszín fotója 1.
5. melléklet: a helyszín fotója 2.
6. melléklet: a helyszín fotója 3.

A pályázat jellege, formája

  • A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
  • A pályázat benyújtási formája: névaláírásos
  • A pályázat lebonyolítása a Kortárs Művészeti Zsűri Működési Szabályzata és Pályázati Irányelvei, valamint a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
  • A pályázat nyelve: magyar

A műalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre álló legnagyobb összeg: nettó 15.594.585.- Ft (Tizenötmillió-ötszázkilencvennégyezerötszáznyolcvanöt) forint + 25% ÁFA.

A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat résztvevője az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) lehet, aki/amely

  1. a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik,
  2. azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  3. a regisztrációs díjat befizette,
  4. vele szemben nem áll fenn kizáró ok.

Egy regisztrációval egy pályamű adható be.

A pályázat regisztrációs díja beadott pályaművenként

A regisztrációs díj a Magyar Universitas Program képző- és iparművészeti pályázatok programjában első alkalommal pályázó személyek esetén pályázatonként 15.000,- (Tizenötezer) forint, második vagy többedik alkalommal pályázó személyek esetén pályázatonként 10.000,- (Tízezer) forint.

A befizetés módja: átutalással az Építészfórum Kiadói Kft. 10102103-44476200-00000009 számon a Budapest Banknál vezetett bankszámlájára.
A Közlemények rovatba beírandó: „KKIP0037-2 regisztrációs díj”.

A pályamű beadásának feltétele a regisztrációs díj befizetését igazoló postai befizetési csekk, vagy bank által érvényesített befizetési vagy átutalási megbízás.

A beadandó pályázati anyag tartalma

A Kortárs Művészeti Zsűri
Fitz Péter (a zsűri elnöke)
Fabényi Julia
N. Mészáros Júlia
Szipőcs Krisztina
Várkonyi György
Dr. Colin Foster dékán, a PTE képviseletében

Titkársága:
Építészfórum Kiadói Kft.
Simongáti Eszter titkár
E-mail: simongati@art-universitas.hu
Tel: 06-70-291-3929

A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. december 10. (péntek) 16.00 óra

Személyes kézbesítés:
kizárólag 2010. december 10. (péntek) 10.00 és 16.00 óra között.

Cím postai, futár és személyes kézbesítés esetén egyaránt:
Építészfórum Kiadói Kft.
1063 Budapest, VI., Szondi utca 76., földszint 3.
A borítékon szerepeljen:
Magyar Universitas Program – Kortárs Képző- és Iparművészeti Pályázatok
A pályázat száma: KKIP-0037-2/2010 felirat, valamint a pályázó neve és elérhetősége.

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban a pályázati honlapon (www.art-universitas.hu) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Kérdések és válaszok“ rovatban tehet fel kérdéseket, valamint a pályázat lebonyolítója telefonon munkanapokon 10-15 óra között ad felvilágosítást.
Információs telefon: Plótár Fatime, 06-20-563-1692, e-mail cím: info@art-universitas.hu

A helyszín megtekintése
A tervezett műtárgy helyszíne előzetes egyeztetéssel kísérettel megtekinthető.
Illetékes: Gyöngyi Dániel, a KRAFTSZER képviseletében, telefon: 06-30 663-7713.
Egyszeri nyilvános bejárás az egyetem képviselőjével 2010. november 11. (csütörtök) 11.00 órakor. Találkozás: a PTE Rektori Hivatal földszinti előcsarnokában (Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

A pályázat lebonyolítója
Építészfórum Kiadói Kft.
1063 Budapest, Szondi utca 76., földszint 3.
információs telefon: 06-20-563-1692
a pályázati honlap címe: www.art-universitas.hu

Forrás: www.art-universitas.hu