palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat elektromos rásegítésű kerékpár igénylésre

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának-, ezen keresztül a település levegőszennyezettségének csökkentése. A program fő célja az autóval munkába járók kerékpáros közlekedésre váltásának ösztönzése.

A program nem nyújthat támogatást olyan felhasználáshoz, mely a fentieknek nem felel meg, emiatt elsősorban hivatásforgalmi felhasználás támogatható.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:

  • támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 6.200 – 10.700 db.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.

Jogosult pályázatot benyújtani az a természetes személy, aki
a) rendelkezik magyarországi lakóhellyel;
b) a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőleg legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.

Pályázattal elnyerhető támogatás

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján”  (https://elektromobilitas.ifka.hu) szereplő kereskedőtől beszerzett, jelen pályázati kiírás I/4.1. pontjában előírt műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

  • Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 400.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 90.000 forint.
  • Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 900.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 150.000 forint.

A támogatással beszerezhető elektromos rásegítésű kerékpár darabszáma maximum 1 db, személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be.
Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett munkaviszonnyal/lakóhellyel rendelkezik.

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos rásegítésű kerékpár nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt. Az elektromos rásegítésű kerékpár végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a Kedvezményezett által kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla fizetendő összege minimum a támogatás összege.

Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények
A kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 26” (összecsukható kerékpár esetén legalább 16”) kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné́ a 25 km/h sebességet, a motor leáll.

További műszaki követelmények:

  • kerékpár maximális tömege: 30 kg;
  • külső gumi maximális szélessége: 60 mm;
  • kerékpáron gázkar nem lehet;
  • akkumulátor nem tartalmazhat ólmot.

A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.ifka.hu elérhetőségen található meg. A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv).
A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

Letölthető dokumentumok

Palyazati_kiiras_EIC-SMEInst-2018-2020

A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség az alábbi időszakokban:

1. szakasz: 2020.11.23. és 2020.11.27. között
2. szakasz: 2020.12.28. és 2021.01.01. között
3. szakasz: 2021.01.25. és 2021.01.29. között
4. szakasz: 2021.02.22. és 2021.02.26. között
5. szakasz: 2021.03.29. és 2021.04.02. között
6. szakasz: 2021.04.26. és 2021.04.30. között
7. szakasz: 2021.05.31. és 2021.06.04. között
8. szakasz: 2021.06.28. és 2021.07.02. között
9. szakasz: 2021.07.26. és 2021.07.30. között
10. szakasz: 2021.08.30. és 2021.09.03. között
11. szakasz: 2021.09.27. és 2021.10.01. között
12. szakasz: 2021.10.25. és 2021.10.29. között

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

Segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.ifka.hu/ weboldalon érhetők el.
Levelezési cím:
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.,
1387 Budapest, Pf.: 17.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:
e-mail cím:
elektromobilitas@ifka.hu

Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő- Péntek: 10:00-14:00
telefonszám: +36 70 522 10 10