palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat épületfelújításra-Műemléki Alap 2009 Budapest

Budapest pályázatokA Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága a főváros építészeti értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A Fővárosi Közgyűlés e célra pénzügyi fedezetet különített el, melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani. A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.
Ilyenek többek között:

 • Kívülről látható arculat-, utcakép-, település-meghatározó részek, mint: kerítés, kapuzat, előlépcső, kertépítészeti elemek, előtető, homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka-mentesítés, külső nyílászárók, tető, terasz, valamint ezek tartozékai, díszítései
 • Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint: kapualj, lépcsőház, udvar, belső közös terek, valamint ezek díszítései és tartozékai


A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A pályázatokat  1 példányban, 2009. augusztus 31-ig kell postán beküldeni vagy a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3. sz.) ügyfélfogadási időben benyújtani: hétfőtől csütörtökig 800 – 1630, pénteken 800 – 1400 óráig.

Csak lezárt borítékban benyújtott (beérkezett) pályázatok vehetők figyelembe.

A borítékra kérjük ráírni: MŰEMLÉKI ALAP 2009.

A pályázatoknak mellékletként tartalmaznia kell:

 • az érintett épület helyrajzi számát; az elvégezni kívánt munka leírását,
 • amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formája, közhasznúsági minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, főbb tevékenységei, bankszámlaszáma
 • építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt,
 • ha az elvégezni kívánt munka nem engedélyköteles, akkor névjegyzékben szereplő építésztervező által készített műszaki leírás
 • fénykép-dokumentációt a jelenlegi állapotról;
 • a tervezett befejezési határidőt (legkésőbb 2010. december 30.);
 • a tételes kiviteli költségvetést;
 • a megpályázott pénzösszeg megjelölését;
 • előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használják fel;
 • kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást 2010. december 30-ig elvégzik;
 • több tulajdonos, vagy használó esetén a tulajdonos(ok) meghatalmazását az őket képviselő személy részére, a pályázaton való részvételre és annak lebonyolítására, a szerződések aláírására; ( ha a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges.)
 • a mellékelt pályázati űrlapot kitöltve, 2 példányban.
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti nyilatkozatokat ( a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében nyilatkozat csatolása nem szükséges. )A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1-3. mellékletei tartalmazzák. A Műemléki Alap 2009. pályázat döntés-előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora a pályázati kiírás 4. számú mellékletében található.

A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja el. A támogatást elnyert pályázókkal a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság elnöke támogatási szerződést köt, mely a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés és pénzügyi elszámolás szabályait tartalmazza.
A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag vagy formailag nem megfelelő pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

A beérkezett pályázatokat a kiírók 2009.október 31-ig elbírálják.

A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.

Pályázati adatlap letölthető innen: muemleki-alap-2009adatlap

Forrás: budapest.hu