palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat forgatókönyvírásra és filmelőkészítésre

A  Filmjus Alapítvány 2011. évi pályázat forgatókönyvírásra és/vagy filmelőkészítésre. A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, filmelőkészítésre.

A pályázatra fordítható összeg: 10.000.000,-Ft

A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk műfaji megkötöttség nélkül a pályázaton nyertes alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítéséhez, (terepszemle, stb.)

A pályázat formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó csak egy művel vehet részt a pályázaton.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton csak természetes személyek indulhatnak. (Természetes személy = magánszemély)

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

  1. Kitöltött adatlap4 példányban
  2. Játékfilm esetében szinopszis, (4 példányban) treatment, min. 10 oldal terjedelemben,(4 példányban) és ha már van forgatókönyv 4 példányban
  3. TV film, kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 5 oldalban, animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board 4 példányban
  4. Dokumentumfilm és népszerű tudományos mű esetében részletes szinopszis (min. 3 oldal) 4 példányban
  5. Szerzői koncepció (A pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója) 4 példányban
  6. szakmai életrajz 4 példányban
  7. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban
  8. A pályázati díj 10.000,-Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank számlaszámra kell befizetni.
  9. A 10.000,-Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak magánszemély (természetes személy) pályázó fizetheti be! (Csak banki átutalást fogadunk el!)

 Letölthető dokumentumok

A pályázat beadási határideje: 2011. október 17.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni minden munkanapon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2011. október 17-e utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hét határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2011. december 5-ig.