palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA táncművészeti szakmai kollégium pályázata

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hírdet (1.) hazai hivatásos táncművész együttesek szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére, (2.) rendező szervezetek jelentős külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására, (3.) művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények  elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására, (4.) Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására és (5.) Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy DVD-n történő megjelentetésére.

A Táncművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. november 15. és 2012. szeptember 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

1. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat), szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére

Altéma kódszáma: 1503

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

2. Rendező szervezetek jelentős külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására

Altéma kódszáma: 1524           

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • szerzői jogdíjakra,
 • fény- és hangtechnika költségekre,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségekre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint.

3. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására

Altéma kódszáma: 1504

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • díszletre, jelmezre, kellékre,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • csoportos étkeztetésre (maximum az igényelt támogatás 10%-a),
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét
 • forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

4. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására

Altéma kódszáma: 1508

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be.
Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cég mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint.

5. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy DVD-n történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1512

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai kiadvány értéke
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
 • nyomdai előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:
 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

DVD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
 • előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:
 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).
 • A pályázathoz csatolni kell:

  • a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát,
  • 2 db nyomdai árajánlatot,
  • DVD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását,
  • DVD-n megjelenő anyag költségvetését.

  A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

  Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

  Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

  A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 14-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
  (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
  A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

  Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.