palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – Második Hullám Program pályázata

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA pályázatot hirdet 18-25 közötti fiataloknak a Második Hullám Programjának bővítésére.

A Program rövid bemutatása
A Második Hullám Program az AGRYA 2009-ben indított programja, amelyet újabb résztvevőkkel kíván az AGRYA bővíteni. Egyik célcsoportját a falun, vidéken élő, a helyi közösségek élete iránt érdeklődő fiatalok adják. A másik célcsoportját a 90’ évek elején indult családi gazdálkodók, azóta már fiatal felnőtté vált gyermekei alkotják. Ez utóbbiak még önállóan nem gazdálkodnak, de ők lehetnek, akik a szüleiktől majd átvehetik a gazdaságot.

Az AGRYA ehhez a felelős és nehéz döntéshez kíván segítséget nyújtani, megerősíteni a fiatalok szándékát, hogy a mezőgazdaságban, vidéken és ne azon kívül, a városokban keressék a boldogulásukat.

A Programot az életkori sajátosságok figyelembe vételével szervezi az AGRYA. Így az nemcsak agrár-mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozik, hanem a generációváltás ügyét a vidékfejlesztés egyik kulcskérdésének tekinti. Így a Program a falusi ifjúsági közösségek fejlődését is segíti, felkészíti a résztvevőket arra, hogy a képesek legyenek ilyen közösségeket szervezni, irányítani. A fiatalok és közösségeik nélkül ugyanis nehezen képzelhető el a magyar falu jövője.

A Program során a résztvevők megismerkednek a Közös Agrárpolitika működésével, rendszerével, a vidékfejlesztés elvi céljaival, sikeres fejlesztésekkel, nemcsak a mezőgazdasághoz, de a tágan értelmezett vidékfejlesztéshez kapcsolódóan is.

A Programnak részei különböző szervezet-fejlesztési, önismereti, vezetési, kommunikációs tréningek valamint belföldi és külföldi szakmai utak, amelyek gyakorlatban megvalósított fejlesztéseket mutatnak be. Így az AGRYA a kiválasztott résztvevők számára külön fenntart helyeket többek között az alábbi szakmai tanulmányutakon:

  • 2011. október 27-30., tanulmányút Németországba
  • 2011. november 16-19., tanulmányút Ausztriába
  • 2011. november 24-27., tanulmányút Olaszországba

Mindhárom tanulmányút témája azonos: a vidékfejlesztési intézkedések gyakorlati megvalósulása, sikeres fejlesztések, különös tekintettel a falusi fiatalok és közösségeik által megvalósított fejlesztésekre, a falusi, vidéki civil szervezetek, ifjúsági közösségek működése.

A Programmal kapcsolatos költségek döntő részét az AGRYA fedezi. Egyes költségeket – pl. az eseményekhez kapcsolódó utazási költségeket- a résztvevőknek azonban részben vagy egészében vállalniuk kell.

Jelentkezési határidő: 2011. október 1.

Pályázati feltételek

  • A jelentkező életkora 18-26 év között kell, hogy legyen.
  • A jelentkezőnek be kell mutatnia a vidéki kötődését, elkötelezettségét, motivációit.
  • A jelentkezőnek angol, német vagy francia nyelvből kommunikáció képes nyelvismerettel kell rendelkeznie. Nyelvvizsga nem szükséges.
  • A jelentkezőnek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, vagy felsőfokú oktatási intézmény hallgatójának kell lennie.
  • Kitöltve, fényképpel együtt meg kell küldenie a jelentkezési lapját.

A jelentkezők közül az AGRYA és azon belül a Második Hullám Program szervezői, személyes meghallgatás után választják ki a résztvevőket.

Határidők, technikai információk

A pályázatra 2011. október 1-ig lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot postán a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége- AGRYA 1138 Budapest, Váci út 134/C címre, a masodikhullam@agrya.hu e-mail címre vagy a 06 1 3200429 faxszámra kell visszaküldeni.

A résztvevők kiválasztása 2011. október 20-ig lezáródik. A Program első képzési eseményére 2011. november végén, még a felsőoktatási vizsgaidőszak előtt sor kerül.

Letölthető dokumentum

mh_palyazati_felhivas.pdf

jelentkezesi_lap_elozetes_masodik_hullam.rtf

A jelentkezési lap letölthető a www.agrya.hu weboldalról valamint az AGRYA Facebook oldaláról: http://www.facebook.com/pages/207072212644055

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 4874 telefonszámon vagy a masodikhullam@agrya.hu e-mail címen.

Forrás: www.agrya.hu