palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat grafikai tervezési munkára

milestone intézet ösztöndíjPályázat grafikai tervezési munkára a Milestone Institue 2014-es Európai Parlamenti választási kampányához.

A pályázat tárgya: A pályázati felhívást kiíró szerv által szervezett kampány megjelenési arculatának teljes megtervezése.

Ehhez elsődlegesen a következő grafikai elemek elkészítése tartozik:

 • Kampányembléma (avagy „logo”)
 • Facebook oldal „cover photo”
 • Kampányplakátok
 • Szórólapok
 • Esetspecifikus grafikai elemek az aktivisták helyi akcióihoz
 • Egyéb grafikai munkák, melyek a kampány alatt igény szerint felmerülhetnek

A kampány neve és célja

A Milestone Institue 2014-es Európai Parlamenti választási kampányának neveEl lehet menni. Szavazni.

A kampány legfőbb célja 

 1. 1.  Felhívni az Egyesült Királyságban élő magyarok figyelmét a közelgő Európai Parlamenti választásokra, a választóréteg mobilizálásával pedig növelni a részvételi arányt a választásokon.
 2. 2.  Informálni ezen migránsokat az őket megillető szavazati jogokról, az Európai Parlamenti választás rendszeréről, a szavazás módjáról és folyamatáról, illetve az kapcsolódó technikai részletekről
 3. 3.  Az európai egység értékeinek és előnyeinek artikulálása.

A kampány által képviselt értékek és elvek

A kampány az Európai Parlamenti választásokat célzottan összekötné a magyar migráns közösség identitásépítésének tágabb kérdéskörével, és hangsúlyozná azon meggyőződését, hogy az Európai

Parlamenti választásokon való részvétel a következőket szimbolizálja:

 • A szülőföldtől való elszakadás által okozott nehézségekkel és a külföldi lét kihívásaival szembeni sikeres megfelelést
 • Az „európai polgár”, mint entitás vívmányát, és az ehhez kapcsolódó értékeket
 • A jövő migránsai számára egy olyan ösvény kitaposását, amely hozzájárul ahhoz, hogy az újabb generációk is sikeresek lehessenek külföldön
 • Az Egyesült Királyságban élő magyar migráns közösség elkötelezettségét és képességét arra, hogy önállóan és tudatosan tudja érvényesíteni saját érdekeit

A kampány megjelenési arculatának megtervezésekor ezen elvek figyelembevétele ajánlott.

A kampány eszközei

A kampány az alábbi eszközök használatával törekszik céljai elérésére:

 • Széleskörű internetkampány folytatása, mely a közösségi média, videómegosztók, és egyéb online csatornák aktív használatával törekszik a kampányüzenetek terjesztésére. Ennek két elsődleges platformja a Facebook és a YouTube lesz.
 • Az Egyesült Királyság területén számos nagyobb városban, legfőképpen Londonban, helyi aktivista események sorozatának megszervezése és lebonyolítása, mely interaktívan bevonja a helyi migráns közösséget.
 • Az előbbi két kampányból fakadó médiamegjelenések által a közfigyelem kivívása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások

A pályázóktól a következő anyagokat várjuk csatolva:

 1. Önéletrajz, mely tartalmazza korábbi szakmai tapasztalataikat és referencia anyagaikat
 2. Két Grafika terv, melyek alapvetően meghatározzák a kampány arculatát:
 • A pályázó által elképzelt kampányembléma, avagy „logo” grafika ötlete
 • A kampány Facebook oldalához használt „cover photo” grafika ötlete

A grafikai munkák megjelenési paramétereihez az alábbi szempontokat javasoljuk:

Ezek irányadó jellegűek, figyelembe vételük opcionális.

 • A kampányembléma tartalmazhat a magyar és/vagy európai kultúrkörre utaló szimbólumot vagy stílusjegyet
  • Ennek a kifejezése, illetve az ezzel való „játék” kreatív feladat a pályázó számára, egyéb megkötés nélkül
  • A kampányembléma tartalmazhat társadalmi, kulturális, vagy akár történelmi referenciát. Illetve utalhat a magyar közösségre egyedien ráillő referenciapontokra, akár ún. „belső poénokra”, melyek a humor keltésével hívják fel a figyelmet, illetve közvetítenek üzenetet (pl. „hungaromeme-k”)
 • A kampány grafikai összképe lehet célzottan modern stílusú, ami könnyen beleillik a digitális világ kultúrájába
 • Előnyös, ha a kampány grafikai elemei olyan benyomást keltenek, amivel az Egyesült Királyságban élő magyar migráns közösség könnyen azonosulni tud
 • Kerülendő a jellegében non-figuratív összképet eredményező kampányembléma tervezése, mely kizárólag absztrakt geometriai formákat használ
 • A kampány grafikai összképe keltsen egyértelműen pozitív érzéseket. A pályázatból kizárási okot képezhet bármiféle lejárató, uszító és egyébiránt negatív kampányra utaló megjelenési formák használata.

Költségvetési útmutató

A pályázók számára a következő irányadó költségvetési keret áll rendelkezésre: 200.000 HUF

Sikeres pályázat esetén a költségvetés a pályázó fél és a pályázati felhívást kiíró szerv között további pontosításra kerül.

Letölthető dokumentum

Milestone – Pályázati Felhívás – Grafikai Tervezés

A pályázatok benyújtásának határideje, módja és elbírálása

A pályázatok leadásának határideje: 2014. Április 17.-e, csütörtök, 23 óra 59 perc

A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk:greskovits@milestone-consulting.org

A beérkező pályázatokat a pályázati határidő másnapján bíráljuk el és az eredményt is akkor hirdetjük ki