palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gróf Teleki László életét és a tér történetét bemutató emlékhely kialakítására

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a BTM Budapest Galéria szakmai közreműködésével képzőművészeti  pályázatot ír ki Józsefvárosban a Teleki László téren létesítendő gróf Teleki László életét és a tér történetét bemutató emlékhely kialakítására.

A pályázóknak létre kell hozni két, egymástól térben, színben vagy anyaghasználatban elkülönülő emlékhelyet. Összhangot kell teremteni a klasszikus értékrendet képviselő, a politikus, államférfi, diplomata, író, gróf Teleki László életét bemutató szobor, illetve mai környezet között, valamint meg kell jeleníteni a tér történetének legjellemzőbb momentumait.

A pályázat jellege: országos, nyilvános, egyfordulós, titkos.

Pályázati útmutatás

A pályázat kiírója a pályamű anyagára, kialakítására vonatkozó kikötést nem tesz, de elvárja, hogy a mű a széles közönség számára értelmezhető módon a hagyományos értékeket mai környezetben, a térhez illeszkedően jelenítse meg. A pályázó legyen tekintettel a köztéri igénybevételre, törekedjen a maradandó, „vandál- és lopásbiztos” megoldásra, valamint arra, hogy a mű karbantartása könnyen megoldható, üzemeltetési költsége alacsony legyen.

A kiíró lehetőséget biztosít helyszíni szemlére és a tér tájtervezőjével való konzultációra a helyszínen 2013. július 29-én 10 órakor, a felmerülő kérdéseket 2013. augusztus 1. 12 óráig írásban kell eljuttatni a Főépítészi Irodára. A válaszokat összesítve, szintén írásban kapják meg a pályázók.

A pályázattal kapcsolatos további információ Iványi Gyöngyvértől, a Főépítészi Iroda vezetőjétől kérhető a 06/1/45-92-279 telefonon, vagy az ivanyigy@jozsefvaros.hu e-mail címen.

A pályázat mellékletei:

 1. számú melléklet: Teleki László gróf (1811-1861) életútjának fontosabb eseményei, fordulatai
 2. számú melléklet: A Teleki tér története
 3. számú melléklet: a tér tervezőjének munkaközi tervei.

A pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó munkarészek:

 1. az alkotás 1: 10 léptékű modellje, tetszőleges anyagból,
 2. látványterv,
 3. az alkotás és környezetének terve,
 4. műleírás,
 5. részletes költségvetés
 6. referenciák bemutatása

A 2-6. pontban felsoroltak CD-n (.pdf) és papír formátumban is.

A pályázat titkos jellegéből adódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet meg az alkotó azonosítására alkalmas információ (pl.: név, elérhetőség stb.). Az azonosító adatokat külön borítékba kell elhelyezni. A pályaművek a beadáskor sorszámot kapnak.

A mű létrehozására rendelkezésre álló összeg: Bruttó 15.500.000,- Ft (tizenötmillió-ötszázezer forint), amely tartalmazza a mű tervezésének és kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés anyag- és munkadíjával együtt.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás

Jegyzőkönyv

A pályázat beadási határideje és helye: 2013. szeptember 2. (hétfő) 12.00-15.00 között.

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Főépítészi Iroda
Budapest VIII. Baross utca 63-67. III. emelet 306.

A bíráló bizottság tagjai:

 • elnök: dr Kocsis Máté polgármester
 • Sántha Péterné alpolgármester
 • Fernezelyi Gergely DLA kerületi főépítész
 • Alföldi György DLA projektmenedzser
 • a Magyar Nemzeti Múzeum szakértője
 • a Budapest Galéria két szakértője
 • az Újirány Kft. képviselője, a tér tájtervezője

A pályaművek díjazása:

A nyertes pályamű alkotója lehetőséget kap a pályamű megvalósítására, vele az Önkormányzat szerződést köt. A nem nyertes pályaművek alkotói díjazásban nem részesülnek. A pályaműveket az Önkormányzat az eredményhirdetést követően egy hónapig őrzi meg a Főépítészi Irodán, melyek ügyfélfogadási időben onnan elvihetők.

A nyertes pályamű alkotója köteles együttműködni a Teleki tér tájtervezőjével, az Újirány Kft-vel, illetve a kivitelezés során a közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelezővel.

A kiírásnak nem megfelelő, illetve a határidő után érkezett pályaművek nem kerülnek elbírálásra.

A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés:

A bíráló bizottság legkésőbb 2013. szeptember 15-éig elbírálja a pályázatot, a bíráló bizottság ajánlása alapján a nyertes pályaműről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt első szeptemberi rendes ülésén.

Forrás: http://www.jozsefvaros.hu